Про внесення змін і доповнень до спільного наказу Держкомстату України та МОЗ України від 31.07.2000 N 256/184

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 413/365 від 28.12.2000       Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 січня 2001 р.
                   за N 27/5218
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                     комітету статистики
    N 200/377 ( z0876-07 ) від 09.07.2007 }
 
    Про внесення змін і доповнень до спільного наказу
        Держкомстату України та МОЗ України
          від 31.07.2000 N 256/184
 
 
 
   Відповідно до статті 12 Закону  України  "Про  державну
статистику" від 17.09.92 N 2614-XII ( 2614-12 ) (із змінами і
доповненнями), враховуючи особливий статус м. Києва, що потребує
зміни періодичності подання форм державної статистичної звітності
для лікувально-профілактичних    закладів    м.    Києва,
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Унести до спільного наказу Держкомстату України та МОЗ
України від 31.07.2000 N 256/184 ( z0635-00 ) "Про затвердження
форм державної статистичної звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.09.2000 за N 635/4856 (надалі - наказ), такі
зміни і доповнення:
   1.1. У пункті 1:
   підпункти 1.8 і 1.12 перед словом "річна" доповнити словами
"квартальна для закладів системи МОЗ України, розташованих у м.
Києві";
   підпункт 1.9 перед словом "річна" доповнити словами "піврічна
для закладів системи МОЗ України, розташованих у м. Києві".
 
   1.2. Абзаци другий, третій і четвертий пункту 2 викласти у
новій редакції та доповнити абзацами п'ятим і шостим такого
змісту:
   "пунктах 1.2 - 1.4, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.13 - 1.16, - зі
звіту за 2000 рік;
   пунктах 1.8 і 1.12, - річну, зі звіту за 2000 рік, квартальну
- зі звіту за I квартал 2001 року;
   пункті 1.1, - зі звіту за II півріччя 2000 року;
   пункті 1.9 - річну, - зі звіту за 2000 рік, піврічну - зі
звіту за I півріччя 2001 року;
   пункті 1.5, - зі звіту за 2001 рік".
 
   2. Пункт  1  Iнструкції щодо заповнення форми державної
статистичної звітності N 15 ( z0642-00 ) "Звіт про медичне
обслуговування населення, що підлягає включенню у Державний реєстр
України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС, за 20 ___ рік", затвердженої зазначеним наказом, доповнити
новим реченням такого змісту: "Крім того, заклади системи МОЗ
України, розташовані у м. Києві, подають звіт 5 квітня, 5 липня і
5 жовтня".
 
   3. Пункт 1 Iнструкції щодо заповнення  форми  державної
статистичної звітності N 16 ( z0643-00 ) "Звіт про захворювання та
причини інвалідності і смерті населення, що підлягає включенню у
Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, за 20 ___ рік", затвердженої зазначеним
наказом, доповнити новим реченням такого змісту: "Крім того,
заклади системи МОЗ України, розташовані у м. Києві, подають звіт
5 липня".
 
   4. У  вступній частині Iнструкції щодо заповнення форми
державної статистичної  звітності  N  20 ( z0646-00 ) "Звіт
лікувально-профілактичного закладу за 20 ___ рік", затвердженої
зазначеним наказом:
   в абзаці третьому слово "щорічно" виключити;
   абзац четвертий після слова "лікарні"  доповнити  такими
словами: "а розташовані в м. Києві, крім того, - своїй вищій
організації - 5 січня, 5 квітня і 5 жовтня".
 
   5. Скасувати наказ Держкомстату України від 29.05.2000 N 171
( v0171202-00 ) "Про внесення змін до наказу Держкомстату України
від 01.09.99 N 298".
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Власенко Н.С.
 
 Голова Державного комітету
 статистики України                 О.Г.Осауленко
 
 В.о. Міністра охорони здоров'я України       О.О.Бобильов
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2007