LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро Комплексну програму збереження історичної забудови центральної частини м. Збаража

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 29 травня 2000 р. N 846
                Київ
        Про Комплексну програму збереження
    історичної забудови центральної частини м. Збаража
 
   З метою  призупинення  небезпечних  техногенно-екологічних
процесів та забезпечення збереження і регенерації унікального
історико-архітектурного середовища м. Збаража, Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  Комплексну  програму збереження історичної
забудови центральної частини м. Збаража (далі - Програма), що
додається.
   2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів за поданням
Тернопільської обласної державної адміністрації і  Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики передбачати
під час підготовки проектів державного бюджету, Державної програми
економічного і соціального розвитку України на 2001 і наступні
роки кошти на фінансування реалізації Програми.
   3. Тернопільській обласній державній адміністрації:
   передбачати для реалізації Програми, починаючи з 2000 року,
видатки з обласного бюджету, а також залучати кошти з інших джерел
фінансування відповідно до законодавства.
   разом з виконавчим комітетом Збаразької міської ради утворити
координаційно-наглядову раду з питань реалізації Програми.
   4. Визначити  замовниками  робіт  з  реалізації Програми
Тернопільську обласну державну адміністрацію і Державний комітет
будівництва, архітектури та житлової політики.
 
   Прем'єр-міністр України           В.ЮЩЕНКО
   Інд. 21
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 травня 2000 р. N 846
            КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
 збереження історичної забудови центральної частини м. Збаража
               Вступ
 
   Перша згадка про м. Збараж у Галицько-Волинському літописі
датується 1211 роком. Вагому роль відіграло місто у Визвольній
війні українського  народу  XVII  століття. Від тих часів у
м. Збаражі  збереглися  унікальні  пам'ятки  архітектури  та
містобудування,  які мають не лише загальнонаціональне, а й
міжнародне значення.
   З метою збереження історико-архітектурної спадщини в межах
історичної  частини м. Збаража постановою Кабінету Міністрів
України від 8 лютого 1994 р. N 78 ( 78-94-п ) замковий ансамбль в
межах   фортифікаційних   споруд   оголошено   державним
історико-архітектурним заповідником.
   Водночас здійснення сучасного  міського  будівництва  без
урахування  історичного  середовища,  збільшення транспортного
навантаження на центральну частину міста,  підвищення  рівня
вібрації,  природне  старіння  значної частини середньовічних
будинків і споруд створюють небезпеку для їх експлуатації та
перебування  людей. У вкрай незадовільному стані перебувають
інженерні споруди та мережі міста.
   Запобігти погіршенню стану будинків і споруд у центральній
частині  міста,  зберегти  унікальне  історико-архітектурне
середовище, створити сучасну міську інфраструктуру можливо лише
шляхом вжиття невідкладних ефективних заходів.
   Основою для  цього  повинна  стати  Комплексна  програма
збереження історичної забудови центральної частини м. Збаража
(далі - Програма) розроблена на 2000-2005 роки.
             Мета Програми
   Метою Програми     є    збереження    унікального
історико-архітектурного  міського  середовища,  виведення  з
аварійного стану окремих пам'яток, відновлення історичної забудови
шляхом:
   зупинення негативних техногенно-екологічних процесів і їх
впливу на технічний стан будинків і споруд центральної частини
міста;
   забезпечення ефективного захисту, консервації та реставрації
об'єктів нерухомої культурної спадщини;
   раціонального використання  об'єктів  нерухомої культурної
спадщини;
   створення сучасної соціальної, інженерної та транспортної
інфраструктури.
          Основні завдання Програми
   Основними завданнями Програми є:
   1) проведення  наукових  досліджень  з  виявлення причин
руйнування та погіршення технічного стану будинків і споруд
центральної частини міста;
   2) відселення жителів з аварійних будинків у центральній
частині міста;
   3) виведення з аварійного стану будинків і споруд, їх окремих
конструктивних  та архітектурно-художніх елементів, інженерних
мереж, забезпечення комплексного виконання консерваційних  та
реставраційних робіт;
   4) забезпечення  умов  для  реставрації  і  регенерації
центральної  частини  міста,  визначення  шляхів  подальшого
використання об'єктів нерухомої культурної спадщини;
   5) поліпшення санітарних та екологічних умов функціонування
центральної  частини  міста  та  створення  умов  безпечної
життєдіяльності населення.
        Основні напрями реалізації Програми
   Робота з реалізації Програми проводиться за такими основними
напрямами:
   1) проведення з метою отримання інформації, необхідної для
реалізації  Програми,  археологічних,  історико-архітектурних,
екологічних,   інженерно-геологічних   досліджень,  вивчення
технічного стану будинків і споруд, об'єктів благоустрою та
озеленення, обстеження інженерної і транспортної інфраструктури,
інвентаризація нерухомості та створення відповідного банку даних,
а також забезпечення постійного спостереження за деформацією
конструктивних систем будинків і споруд;
   2) коригування  генеральних  планів  міста,  державного
історико-архітектурного заповідника,    розроблення    іншої
містобудівної та проектно-кошторисної документації для проведення
робіт  з  нейтралізації  негативних  геологічних  процесів,
стабілізації грунтів, виведення будинків і споруд з аварійного
стану, ремонтно-реставраційних робіт, удосконалення інженерної
інфраструктури  та  організації  руху  транспорту, поліпшення
екологічного стану;
   3) проведення ремонтно-будівельних  робіт  для  виведення
будинків і споруд, їх окремих конструкцій з аварійного стану, а
також консерваційних та реставраційних  робіт  на  пам'ятках
архітектури і вжиття заходів з метою збереження окремих художніх
та архітектурних елементів на об'єктах, де виникла загроза їх
втрати;
   4) здійснення комплексу будівельних та ремонтно-будівельних
робіт для забезпечення відселення жителів з аварійних будинків,
зокрема спорудження 45-квартирного житлового будинку;
   5) реконструкція  об'єктів  інженерної  та  транспортної
інфраструктури міста. Доведення негативного впливу транспортних
засобів  на будинки і споруди центральної частини міста до
нормативних показників, здійснення інших природоохоронних заходів;
   6) утворення фонду збереження історичної забудови міста,
розроблення механізму залучення до цього фонду коштів шляхом
виконання спеціальних інвестиційних програм, надання місцевих
позик, відрахувань від коштів, одержаних у результаті провадження
екскурсійно-туристичної діяльності, а також пожертвувань фізичних
та юридичних осіб.
      Організація управління реалізацією Програми
 
   Для забезпечення ефективного управління реалізацією Програми
передбачається утворити координаційно-наглядову раду у складі
представників  Держбуду,  Тернопільської  облдержадміністрації,
Збаразької райдержадміністрації, Збаразького міськвиконкому та
уповноважених представників відповідних служб міста, району і
області.
   Основними функціями координаційно-наглядової ради мають бути:
   організація фінансового забезпечення реалізації Програми;
   контроль за реалізацією Програми;
   внесення у разі потреби змін і доповнень до Програми з
питань, що належать до компетенції місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування;
   забезпечення взаємодії підприємств, установ та організацій
м. Збаража з центральними і місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування.
   Рішення координаційно-наглядової ради, прийняті в межах її
компетенції, повинні бути обов'язковими для підприємств, установ
та організацій, залучених до реалізації Програми.
   Для організаційно-правового забезпечення реалізації Програми
необхідно також розробити відповідно до законодавства місцеві
правила забудови і використання історичних територій та утримання
розташованих на них об'єктів, умови  стимулювання  власників
об'єктів історико-культурної спадщини до їх збереження тощо.
   Хід реалізації  Програми повинен широко висвітлюватися у
засобах масової інформації.
   Етапи реалізації Програми та її фінансове забезпечення
   Реалізацію Програми передбачено здійснювати поетапно.
   На першому етапі, у 2000 - 2003 роках,  передбачається
здійснення таких першочергових заходів:
   проведення науково-дослідних  та проектних робіт вартістю
1370 тис. гривень;
   виведення з аварійного стану будинків і споруд центральної
частини міста, проведення будівельних робіт з ліквідації причин
просідання грунту, будівництво очисних споруд та полігону твердих
побутових  відходів,  удосконалення інженерної і транспортної
інфраструктури м. Збаража вартістю 18000 тис. гривень.
   виконання протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на
особливо цінних пам'ятках архітектури вартістю 6026 тис. гривень;
   здійснення природоохоронних   заходів,  спрямованих  на
збереження об'єктів   ландшафтної   архітектури,   вартістю
4000 тис. гривень.
   Загальна вартість проведення робіт на першому етапі становить
29396 тис. гривень.
   На другому етапі, у 2004 - 2005 роках, передбачено виконання
робіт на суму 8550 тис. гривень.
   Загальний обсяг фінансування Програми становить 37946 тис.
гривень.
       Прогнозні результати реалізації Програми
   Реалізація Програми дасть змогу:
   провести роботи   з   визначення   археологічної   та
історико-архітектурної цінності забудови, інженерно-геологічних
умов у центральній частині міста, стану інженерної та транспортної
інфраструктури, екологічної ситуації, технічного стану будівель,
споруд та об'єктів благоустрою і озеленення;
   усунути негативні  фактори,  що  спричиняють  руйнування
будівель,  створити  умови безпечного проживання населення і
функціонування підприємств та установ міста;
   зберегти унікальне історико-архітектурне середовище одночасно
із створенням сучасної міської інфраструктури;
   активізувати розвиток туризму, у тому числі міжнародного, як
одного з основних джерел надходження коштів для потреб міста. 

 

попередній документ наступний документ
архів-2004
Партнеры


Правовые ресурсы