LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро Комісію з підготовки змін до Конституції України та інших законопроектів, що випливають з рішень всеукраїнського референдуму за народною ініціативою

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    Про Комісію з підготовки змін до Конституції України
     та інших законопроектів, що випливають з рішень
    всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 1034/2000 ( 1034/2000 ) від 30.08.2000
     N 1243/2000 ( 1243/2000 ) від 16.11.2000 )
 
   З метою забезпечення виконання прийнятих 16 квітня 2000 року
на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою рішень щодо
необхідності формування двопалатного парламенту в Україні, а також
щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України,
підготовки на належному рівні із залученням представників усіх
верств українського суспільства проектів відповідних законодавчих
актів, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України
( 254к/96-ВР ), п о с т а н о в л я ю:
   1. Утворити з урахуванням пропозицій Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України, центральних
та  місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів місцевого
самоврядування, наукових установ, політичних партій, громадських
організацій Комісію з підготовки змін до Конституції України та
інших законопроектів, що випливають з рішень всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою, а також законопроектів,
необхідних для подальшого проведення інституційних реформ (далі -
Комісія). ( Стаття 1  із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 1034/2000 ( 1034/2000 ) від 30.08.2000 )
   2. Призначити Главу Адміністрації Президента України ЛИТВИНА
Володимира Михайловича та Першого заступника Голови Верховної Ради
України МЕДВЕДЧУКА Віктора Володимировича (за згодою) співголовами
Комісії.
   3. Затвердити персональний склад Комісії (додається).
   4. Комісії забезпечити розроблення проектів законів України
"Про внесення змін до Конституції України, що випливають з рішень
всеукраїнського референдуму за  народною  ініціативою",  "Про
внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів
України" та інших законопроектів, необхідних для забезпечення
виконання рішень зазначеного референдуму, а також законопроектів,
необхідних  для  подальшого  проведення інституційних реформ,
організувати їх широке обговорення, в тому числі через засоби
масової інформації. ( Частина перша статті 4 із змінами, внесеними
згідно  з Указом Президента N 1034/2000 ( 1034/2000 ) від
30.08.2000 )
   Законопроекти, необхідні для забезпечення виконання рішень
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, внести на
розгляд до кінця 2000 року, а законопроекти щодо подальшого
проведення інституційних реформ - в міру їх готовності. ( Частина
друга  статті  4  в  редакції Указу Президента N 1034/2000
( 1034/2000 ) від 30.08.2000 )
   5. Надати Комісії право утворювати для виконання покладених
на неї завдань відповідні робочі групи, в установленому порядку
одержувати від органів державної влади необхідну інформацію,
залучати до роботи представників органів виконавчої влади, учених,
фахівців.
   6. Організаційне  та  матеріально-технічне  забезпечення
діяльності Комісії покласти на Адміністрацію Президента України та
Кабінет Міністрів України.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 29 травня 2000 року
     N 727/2000
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                від 29 травня 2000 року N 727/2000
               СКЛАД
  Комісії з підготовки змін до Конституції України та інших
законопроектів, що випливають з рішень всеукраїнського референдуму
           за народною ініціативою
 
   ЛИТВИН        - Глава  Адміністрації   Президента
Володимир Михайлович     України,      член-кореспондент
               Національної академії наук України,
               доктор історичних наук, співголова
               Комісії
   МЕДВЕДЧУК       - Перший заступник Голови  Верховної
Віктор Володимирович     Ради  України,  президент  Спілки
               адвокатів    України,    голова
               Соціал-демократичної партії України
               (об'єднаної), доктор юридичних наук,
               співголова Комісії (за згодою)
   АВЕР'ЯНОВ       - завідувач відділу державно-правового
Вадим Борисович       управління Інституту держави і права
               імені В.М. Корецького НАН України,
               доктор юридичних наук
   АФАНАСЬЄВА      - Бірківський   сільський   голова,
Зоя Петрівна         Зміївський район Харківської області
               (за згодою)
   БЕЗСМЕРТНИЙ      - народний депутат України (за згодою)
Роман Петрович
   БУРЧАК        - Радник    Президента   України,
Федір Глібович        віце-президент Академії правових наук
               України, доктор юридичних наук
   ВАХНІЙ        - голова  Білоцерківської  районної
Сергій Петрович       державної  адміністрації,  Київська
               область
   ВОЙТЕНКО       - голова Житомирської обласної ради (за
Архип Борисович       згодою)
   ВОЛКОВ        - керівник групи Верховної Ради України
Олександр Михайлович     "Відродження  регіонів",  кандидат
               політичних наук, народний  депутат
               України (за згодою)
   ГЕРАСИМЕНКО      - в.о.    Керівника    Головного
Ельвіра Георгіївна      державно-правового     управління
               Адміністрації Президента України
   ГРАЧ         - Голова  Верховної  Ради Автономної
Леонід Іванович       Республіки Крим, доктор історичних
               наук (за згодою)
   ГРИНЕВЕЦЬКИЙ     - голова Одеської обласної державної
Сергій Рафаїлович      адміністрації
   ДЬОМІН        - голова Харківської обласної державної
Олег Олексійович       адміністрації
   ЄВДОКИМОВ       - голова Вищої ради юстиції України,
Валерій Олександрович    голова  Спілки  юристів  України,
               кандидат юридичних наук
   ЄМЕЦЬ         - народний депутат України (за згодою)
Олександр Іванович
   ЄХАНУРОВ       - Перший віце-прем'єр-міністр України,
Юрій Іванович        кандидат економічних наук
   ЖУЛИНСЬКИЙ      - Віце-прем'єр-міністр     України,
Микола Григорович      академік Національної академії наук
               України, доктор філологічних наук
   ЗАДОРОЖНИЙ      - Голова  Комітету  Верховної  Ради
Олександр Вікторович     України з питань правової політики,
               кандидат юридичних наук (за згодою)
   ЗАЄЦЬ         - Міністр  екології  та  природних
Іван Олександрович      ресурсів України, перший заступник
               голови партії "Український народний
               рух" (за згодою)
   ЗВАРИЧ        - народний депутат України, кандидат
Роман Михайлович       філософських наук (за згодою)
   ІОФФЕ         - Голова  Комітету  Верховної  Ради
Юлій Якович         України  з  питань   державного
               будівництва    та    місцевого
               самоврядування (за згодою)
   КІВАЛОВ        - ректор   Одеської   національної
Сергій Васильович      юридичної академії, член-кореспондент
               Академії педагогічних наук України,
               доктор  юридичних  наук,  народний
               депутат України (за згодою)
   КІНАХ         - президент   Українського   союзу
Анатолій Кирилович      промисловців та підприємців, народний
               депутат України (за згодою)
   КОНОНОВ        - голова  Партії  зелених  України,
Віталій Миколайович     народний депутат України (за згодою)
   КРАВЧЕНКО       - Міністр внутрішніх справ України
Юрій Федорович
   КРЕМЕНЬ        - Міністр освіти і  науки  України,
Василь Григорович      президент Академії педагогічних наук
               України, доктор філософських наук
   КРУПКО        - заступник   Урядового   Секретаря
Петро Миколайович      Кабінету Міністрів України, кандидат
               юридичних наук
   КУРАС         - віце-президент Національної академії
Іван Федорович        наук  України,  директор Інституту
               міжнаціональних   відносин    і
               політології  НАН  України,  доктор
               історичних наук
   КУЙБІДА        - Львівський міський голова, кандидат
Василь Степанович      фізико-математичних наук (за згодою)
   КУНІЦИН        - Голова  Ради  міністрів Автономної
Сергій Володимирович     Республіки Крим
   ЛАВРИНОВИЧ      - народний депутат України, кандидат
Олександр Володимирович   технічних наук (за згодою)
   ЛИСИЦЬКИЙ       - Урядовий Секретар Кабінету Міністрів
Віктор Іванович       України, кандидат економічних наук
   ЛИТВАК        - заступник Голови Комітету Верховної
Олег Михайлович       Ради України з питань національної
               безпеки і оборони, кандидат юридичних
               наук (за згодою)
   МАРТИНЕНКО      - суддя Конституційного Суду України,
Петро Федорович       кандидат юридичних наук (за згодою)
   МАЦЮК         - Керівник     Науково-експертного
Анатолій Романович      управління  Секретаріату  Верховної
               Ради України, доктор юридичних наук
   МІТЮКОВ        - Міністр фінансів України, кандидат
Ігор Олександрович      економічних наук
   МУШКЕТИК       - голова Спілки письменників України
Юрій Михайлович       (за згодою)
   ОЛЕЩЕНКО       - перший заступник Керівника Головного
В'ячеслав Іванович      державно-правового     управління
               Адміністрації  Президента  України,
               кандидат географічних наук
   ОМЕЛЬЧЕНКО      - Київський  міський  голова, голова
Олександр Олександрович   Асоціації міст  України,  кандидат
               технічних наук (за згодою)
   ПАТОН         - президент Національної академії наук
Борис Євгенович       України, доктор технічних наук
   ПІДПАЛОВ       - заступник   Глави   Адміністрації
Леонід Васильович      Президента України
   ПРИТИКА        - Голова  Вищого  арбітражного  суду
Дмитро Микитович       України, кандидат юридичних наук
   ПУСТОВОЙТЕНКО     - голова Народно-демократичної партії
Валерій Павлович       України, кандидат технічних наук (за
               згодою)
   ПУХТИНСЬКИЙ      - голова  Фонду  сприяння  місцевому
Микола Олександрович     самоврядуванню  України,  кандидат
               юридичних наук
  РОГОВИЙ        - Міністр економіки України
Василь Васильович 
   СКОПЕНКО       - ректор  Київського  національного
Віктор Васильович      університету імені Тараса Шевченка,
               академік Національної академії наук
               України, доктор хімічних наук
   СТАНІК        - Міністр  юстиції України, кандидат
Сюзанна Романівна      юридичних наук
   СТОЯН         - голова Федерації профспілок України,
Олександр Миколайович    народний  депутат  України, доктор
               історичних наук (за згодою)
   ТАЦІЙ         - ректор  Української  національної
Василь Якович        юридичної академії імені Я. Мудрого,
               президент Академії  правових  наук
               України, доктор юридичних наук
   ТЕПЛЮК        - Керівник   Юридичного  управління
Михайло Олексійович     Секретаріату Верховної Ради України
 
   ТИХОНОВ        - голова  Луганської  обласної ради,
Віктор Миколайович      голова  Національної  ради  Спілки
               лідерів місцевих та регіональних влад
               України (за згодою)
   ТЯГЛО         - голова Харківської обласної  ради,
Володимир Миколайович    президент  Української  асоціації
               місцевих та регіональних влад (за
               згодою)
   УДОВЕНКО       - голова партії "Народний рух України",
Геннадій Йосипович      народний депутат України (за згодою)
   ФІЛІПЧУК       - голова президії об'єднання "Єдність -
Георгій Георгійович     2000",  народний  депутат України,
               академік Академії педагогічних наук
               України, доктор педагогічних наук (за
               згодою)
   ЧАБАН         - Гримайлівський  селищний  голова,
Ольга Павлівна        Гусятинський  район  Тернопільської
               області (за згодою)
   ЧАЛИЙ         - перший заступник Міністра закордонних
Олександр Олександрович   справ  України, кандидат юридичних
               наук
   ШАПОВАЛ        - суддя Конституційного Суду України,
Володимир Миколайович    член-кореспондент Академії правових
               наук України, доктор юридичних наук
               (за згодою)
   ШАРОВ         - голова  партії  "Трудова Україна",
Ігор Федорович        народний депутат України, кандидат
               історичних наук (за згодою)
   ШЕВЧУК        - заступник  Голови  Верховного Суду
Петро Іванович        України
   ШЕМШУЧЕНКО      - директор Інституту держави і права
Юрій Сергійович       НАН України імені В.М. Корецького,
               академік Національної академії наук
               України, доктор юридичних наук
   ШУКЛІНА        - завідувач кафедри конституційного і
Наталія Георгіївна      адміністративного права  Київського
               національного  університету  імені
               Тараса Шевченка, кандидат юридичних
               наук
   ЮЩИК         - голова  Ковельської районної ради,
Павло Михайлович       Волинська область (за згодою)
   ЯНУКОВИЧ       - голова Донецької обласної державної
Віктор Федорович       адміністрації,  доктор  економічних
               наук.
 
(  Склад  із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1243/2000 ( 1243/2000 ) від 16.11.2000 )
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               В.ЛИТВИН 

 

попередній документ наступний документ
архів-2004
Партнеры


Правовые ресурсы