LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruЩодо визначення валових доходів, валових витрат та об"єкта оподаткування при переході з оподаткування єдиним податком на систему оподаткування податком на прибуток

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 7075/7/15-1117 від 24.05.2000
   м.Київ
 
 vd20000524 vn7075/7/15-1117
                Державній податковій адміністрації
                України у м.Києві
 
 
 
   Державна податкова  адміністрація України розглянула лист
Державної податкової адміністрації у м.Києві від 31.03.2000 за
N 616/8/31-105 ( v0616225-00 ) щодо визначення валових доходів,
валових  витрат  та  об'єкта  оподаткування  при переході з
оподаткування єдиним податком на систему оподаткування податком на
прибуток і повідомляє.
   Указом Президента України від 28.06.99 за N 746/99 "Про
внесення змін до Указу Президента України від 03.07.98 за N 727
"Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів
малого підприємництва" передбачено (стаття 4), що суб'єкт малого
підприємництва може повернутися до раніше встановленої системи
оподаткування з початку наступного звітного (податкового) періоду
(кварталу) у разі подання відповідної заяви до органів Державної
податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення
попереднього звітного (податкового) періоду (кварталу).
   Одночасно цією ж статтею передбачено, що перехід на спрощену
систему оподаткування можливий за умови сплати всіх установлених
податків  та  обов'язкових  платежів  за  попередній звітний
(податковий) період.
   Разом з тим, при переході від сплати єдиного податку до
загальної системи оподаткування, порядок перенесення балансових
збитків на наступні податкові періоди, передбачений статтею 6
Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ) (далі - Закон), застосовується тільки для тих
балансових збитків, що виникли після переходу на загальну систему
оподаткування.
   Що стосується обліку приросту (убутку) балансової вартості
покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та
напівфабрикатів  на  складах, у незавершеному виробництві та
залишках готової продукції, який здійснюється згідно з вимогами
пункту 5.9 Закону ( 334/94-ВР ), то вартість товарів, матеріалів і
сировини, по яких у 1999 році проведена оплата їх вартості
постачальнику і станом на 01.01.2000 вони  не  реалізовані,
відображаються у Відомості про балансову вартість матеріальних
ресурсів і малоцінних предметів та Відомості про  балансову
вартість товарних запасів станом на 01.01.2000 крім вартості
товарів, витрати на придбання яких не включаються до складу
валових витрат відповідно до Закону.
   Що стосується залишків товарів на 01.01.2000, по яких у 1999
році не здійснена оплата їх вартості постачальникам, то пунктом
5.1 ст.5 Закону ( 334/94-ВР ) валові витрати виробництва і обігу
визначені, як сума будь-яких витрат платника податку у грошовій,
матеріальній  або  нематеріальній  формах,  здійснюваних  як
компенсація  вартості товарів (робіт, послуг), які купуються
(виготовляються) таким платником податку для  їх  подальшого
використання у власній господарській діяльності.
   Таким чином,  якщо  продаж  товарів  не  супроводжується
компенсацією (оплатою) покупцем їх вартості, то до  моменту
здійснення  покупцем  фактичної компенсації (оплати) вартості
придбаних ним товарів їх вартість не включається до складу валових
витрат.
   При цьому слід мати на увазі, що пунктом 11.2 ст.11 Закону
( 334/94-ВР ) встановлено порядок відображення в податковому
обліку валових витрат виходячи із принципу "за подією, що сталася
раніше" щодо визначення дати збільшення валових витрат.
   Зазначене обумовлено  тим,  що  Законом  (  334/94-ВР )
передбачені два випадки, коли покупцем збільшуються валові витрати
на суму вартості придбаних товарів, незважаючи на те, що їх
вартість ним не компенсована (неоплачена), тобто коли товари
придбані покупцем на умовах відстрочення (розстрочення) кінцевого
розрахунку. Такими випадками є застосування продавцем механізмів
товарного кредитування (підпункт 1.11.2 п.1.11 ст.1 Закону) або
торгівлі у розстрочку (п.1.12 ст.1 Закону). В наведених випадках
датою збільшення валових витрат покупця є дата оприбуткування
платником податку товарів, а датою збільшення валового доходу
продавця - дата відвантаження товарів (передача всіх ризиків
загибелі або пошкодження товару).
    Враховуючи вищевикладене,  у  Відомості  про  балансову
вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів та Відомості
про балансову вартість товарних запасів станом на 01.01.2000
відображається вартість запасів, придбаних в період сплати єдиного
податку і не реалізованих протягом вказаного періоду, в частині,
що оплачена (компенсована) постачальникам.
 
 Заступник голови ДПА України              Г.Оперенко
 
 "Налоговый-банковский-таможенный Консультант", N 23\2000 

 

попередній документ наступний документ
архів-2001
Партнеры


Правовые ресурсы