LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро організацію проведення списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов"язкових платежів) платників податків у зв"язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств за станом на 1 травня 2000 року

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 71 від 23.05.2000
 
   Про організацію проведення списання заборгованості зі
     сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
      платників податків у зв'язку з реформуванням
     сільськогосподарських підприємств за станом на
            1 травня 2000 року
 
   З метою проведення якісної організаційної роботи по списанню
заборгованості відповідно до чинного Закону України "Про списання
заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських
підприємств" ( 1565-14 ) за станом на 1 травня 2000  року
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  заходи по організації проведення списання
відповідно до прийнятого Закону України від 16 березня 2000 року
N 1565-III ( 1565-14 ) (додаток 1).
   2. Державному   департаменту  продовольства  (Сватков),
Державному  департаменту  рибного  господарства  (Шведенко),
Міністерству  агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, управлінням агропромислового комплексу облдержадміністрацій:
   2.1. Визначити  перелік  підприємств  і організацій, які
підпадають під дію зазначеного Закону України ( 1565-14 ) (згідно
з додатком 2).
   2.2. Забезпечити  виконання  затверджених  заходів  по
організації і якісному виконанню роботи по проведенню списання
заборгованості згідно з зазначеним Законом ( 1565-14 )  по
відповідних територіях.
   2.3. Інформувати  Мінагрополітики  України про результати
проведення списання заборгованості до 15 числа місяця, наступного
за звітним, починаючи з липня поточного року.
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                        І.Кириленко
                             Додаток 1
                 до наказу Мінагрополітики України
                    від 23 травня 2000 р. N 71
               Заходи
    по організації проведення списання заборгованості
   відповідно до прийнятого Закону України від 16 березня
     2000 року N 1565-III ( 1565-14 ) "Про списання
   заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових
   платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням
     сільськогосподарських підприємств" за станом на
            1 травня 2000 року
 
--------------------------------------------------------------------
| Зміст заходів   |Термін   |Відповідальні  |Контролює    |
|          |виконання |за виконання  |виконання    |
|--------------------+-----------+----------------+----------------|
|1. Провести     |квітень - |Ніколаєнко В.М. |Лузан Ю.Я.   |
|семінари з     |травень  |Ільченко І.Ю.  |Сватков Л.Б.  |
|відповідальними   |2000    |Жихарєв Ю.В.  |Шведенко М.М.  |
|працівниками    |року    |Бондаренко В.І. |        |
|економічних служб  |      |Мінагропром   |        |
|підприємств -    |      |АР Крим,    |        |
|платників податку, |      |управління АПК |        |
|районних та     |      |облдержадмі-  |        |
|обласних управлінь |      |ністрацій    |        |
|--------------------+-----------+----------------+----------------|
|2. Визначити разом |травень - |Держдепартамент |Ніколаєнко В.М. |
|з відповідними   |червень  |продовольства, |Ільченко І.Ю.  |
|органами податкової |2000    |Держдепартамент |        |
|адміністрації,   |      |рибного     |        |
|Пенсійного фонду,  |      |господарства,  |        |
|Фонду соціального  |      |Мінагропром   |        |
|страхування     |      |АР Крим,    |        |
|України суми    |      |управління АПК |        |
|заборгованості із  |      |облдержадмі-  |        |
|сплати пені,    |      |ністрацій    |        |
|штрафних та     |      |        |        |
|фінансових санкцій |      |        |        |
|до Державного    |      |        |        |
|бюджету України,  |      |        |        |
|Пенсійного фонду  |      |        |        |
|України і Фонду   |      |        |        |
|соціального     |      |        |        |
|страхування     |      |        |        |
|України за станом  |      |        |        |
|на 1 травня 2000  |      |        |        |
|року        |      |        |        |
|--------------------+-----------+----------------+----------------|
|3. Забезпечити   |травень - |Держдепартамент |Ніколаєнко В.М. |
|своєчасне подання  |червень  |продовольства, |Ільченко І.Ю.  |
|заяв про списання  |2000 р.  |Держдепартамент |Жихарєв Ю.В.  |
|заборгованості до  |      |рибного     |Бондаренко В.І. |
|відповідних     |      |господарства  |        |
|органів стягнення  |      |        |        |
|податків і зборів  |      |        |        |
|--------------------+-----------+----------------+----------------|
|4. Проводити    |протягом  |керівники    |Ніколаєнко В.М. |
|списання      |дії    |підприємств   |Ільченко І.Ю.  |
|заборгованості в  |Закону   |        |        |
|порядку та на    |України  |        |        |
|умовах, визначених |від 16   |        |        |
|відповідними    |березня  |        |        |
|пунктами і     |2000    |        |        |
|статтями Закону   |року    |        |        |
|України "Про    |N 1565-III,|        |        |
|списання      |( 1565-14 )|        |        |
|заборгованості зі  |після   |        |        |
|сплати податків і  |введення  |        |        |
|зборів (обов'язкових|в дію   |        |        |
|платежів)      |зазначе-  |        |        |
|платників податків |них    |        |        |
|у зв'язку з     |порядків  |        |        |
|реформуванням    |      |        |        |
|сільськогосподарсь- |      |        |        |
|ких підприємств"  |      |        |        |
|за станом на 1   |      |        |        |
|травня 2000 року,  |      |        |        |
|керуватись     |      |        |        |
|порядками проведення|      |        |        |
|інвентаризації,   |      |        |        |
|списання      |      |        |        |
|заборгованості із  |      |        |        |
|сплати податків і  |      |        |        |
|зборів       |      |        |        |
|(обов'язкових    |      |        |        |
|платежів)      |      |        |        |
|платників податків |      |        |        |
|до бюджетів усіх  |      |        |        |
|рівнів, Пенсійного |      |        |        |
|фонду та Фонду   |      |        |        |
|соціального     |      |        |        |
|страхування,    |      |        |        |
|розробленими    |      |        |        |
|Державною      |      |        |        |
|податковою     |      |        |        |
|адміністрацією   |      |        |        |
|України та     |      |        |        |
|Пенсійним фондом  |      |        |        |
|України відповідно |      |        |        |
|до Закону України  |      |        |        |
|від 16.03.2000   |      |        |        |
|N 1565-III     |      |        |        |
|( 1565-14 )     |      |        |        |
--------------------------------------------------------------------
                             Додаток 2
                 до наказу Мінагрополітики України
                    від 23 травня 2000 р. N 71
    Перелік суб'єктів підприємницької діяльності, які
   підпадають під дію статті 1 - 2 Закону України від 16
   березня 2000 року N 1565-III ( 1565-14 ) "Про списання
   заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових
   платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням
        сільськогосподарських підприємств"
   Суб'єкти підприємницької діяльності, які підпадають під дію
статті 1:
   1. Сільськогосподарські  підприємства (включаючи селянські
(фермерські) господарства) відповідно до Класифікатора  видів
економічної діяльності ( v0441217-96 ) (КВЕД) можуть мати коди
основної діяльності 01.1 - 01.4 (01.11, 01.12, 01.13, 01.21,
01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42).
   При цьому всі перераховані в  п.  1  суб'єкти  повинні
відповідати абзацу першому статті 2 Закону України від 17.12.98
N 320-XIV ( 320-14 ) "Про  фіксований  сільськогосподарський
податок", а саме "Платниками фіксованого сільськогосподарського
податку   є   сільськогосподарські   підприємства   різних
організаційно-правових  форм,  передбачених  законами України,
селянські та інші господарства, які займаються  виробництвом
(вирощуванням),  переробкою  та  збутом  сільськогосподарської
продукції,  в  яких  сума,  одержана  від   реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів
її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 50
відсотків загальної суми валового доходу підприємства".
   2. Право на списання заборгованості зі сплати податків і
зборів  (обов'язкових  платежів)  мають  сільськогосподарські
підприємства,  які в установленому порядку виконали комплекс
заходів щодо їх реформування, незалежно від дати його проведення,
і   припинили   діяльність   колективного   чи   іншого
сільськогосподарського підприємства, здійснюють свою діяльність на
основі приватної власності на землю та майно і мають такі
організаційно-правові форми:
   - приватних (приватно-орендних) підприємств     - код 120
   - селянських (фермерських) господарств       - код 200
   - господарських товариств:
   акціонерне товариство                - код 230
   відкрите акціонерне товариство           - код 231
   закрите акціонерне товариство            - код 232
   товариство з обмеженою відповідальністю       - код 240
   товариство з додатковою відповідальністю      - код 250
   повне товариство                  - код 260
   командитне товариство                - код 270
   - сільськогосподарських кооперативів        - код 180
   - сільськогосподарські виробничі кооперативи    - код 181
 
   При цьому, обов'язковими заходами реформування повинні бути:
   а) видача власникам земельних часток (паїв) сертифікатів на
право на земельну частку (пай);
   б) визначення розміру і структури пайового фонду на дату
реформування  сільськогосподарського  підприємства,  уточнення
розміру  майнового  паю  кожного  члена  підприємства та їх
затвердження на загальних зборах власників майнових паїв;
   в) укладення між громадянами, які не є засновниками нових
юридичних осіб (за їх згодою), та новоствореними юридичними
особами договорів оренди землі і майна та, при необхідності, інших
цивільно-правових угод.
   3. Забезпечення правонаступництва реформованих колективних
сільськогосподарських підприємств повинно відповідати положенням
статті 31 Закону України від 14.02.92 N 2114-XII ( 2114-12 ) "Про
колективне сільськогосподарське підприємство".
   Суб'єкти підприємницької діяльності, які підпадають під дію
статті 2:
   Заготівельні, переробні і обслуговуючі підприємства, якими
укладені договори з сільгосптоваровиробниками, вказаними у статті
1 Закону ( 1565-14 ), на надані відповідно до рішень Уряду України
1996 - 1999 років позички на  матеріально-технічні  ресурси
сільгосптоваровиробникам. 

 

попередній документ наступний документ
архів-2001
Партнеры


Правовые ресурсы