LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро створення Координаційної ради з питань розвитку мінерально-сировинної бази Донецької області

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


Про створення Координаційної ради з питань розвитку мінерально-сировинної бази Донецької області

Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
від 23 травня 2000 року N 328

Зареєстровано в Донецькому обласному управлінні юстиції
30 травня 2000 р. за N 58/682

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Донецької обласної державної адміністрації
 від 16 березня 2004 року N 112)

З метою координації робіт виробничих підприємств і наукових установ Донецької області у сфері розвідки, видобування та використання мінерально-сировинних ресурсів, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.99 N 338 "Про Концепцію нарощування мінерально-сировинної бази як основи стабілізації економіки України на період до 2010 року", програми "Донецька область - 2010", затвердженої рішенням Донецької обласної ради від 22.10.99 N 23/9-215:

1. Затвердити склад Координаційної ради з питань розвитку мінерально-сировинної бази Донецької області (додаток 1).

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань розвитку мінерально-сировинної бази Донецької області (додаток 2).

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації 

 
А. М. Близнюк 

 

Додаток 1
до розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
від 23 травня 2000 р. N 328 

СКЛАД
Координаційної ради з питань розвитку мінерально-сировинної бази Донецької області

Близнюк
Анатолій Михайлович 

- перший заступник голови облдержадміністрації, голова ради 

Клюєв
Андрій Петрович 

- заступник голови облдержадміністрації, заступник голови ради 

Тетянчук
Петро Степанович 

- начальник відділу мінерально-сировинних ресурсів, раціонального використання і охорони надр Головного управління економіки облдержадміністрації, секретар ради 

Члени ради: 

Арнаутова
Людмила Анатоліївна 

- перший заступник начальника Головного управління економіки облдержадміністрації 

Бойко
Володимир Семенович 

- голова правління, генеральний директор Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча (за згодою) 

Бережний
Юрій Іванович 

- директор Донецького державного інституту науково-дослідних проектних робіт та інженерних послуг у вогнетривкій промисловості (ДонНИГРИ) (за згодою) 

Васильченко
Вячеслав Володимирович 

- начальник Приазовської комплексної геологічної партії (за згодою) 

Дудик
Олексій Маркович 

- директор інституту геолого-екологічних проблем Донбасу (за згодою) 

Жикаляк
Микола Васильович 

- генеральний директор Донецького державного регіонального геологічного підприємства "ДонецькГРГП" (за згодою) 

Куруленко
Святослав Сергійович 

- начальник Державного управління екологічної безпеки в Донецькій області 

Коновалов
Олександр Федорович 

- виконавчий директор Донецького наукового центру НАН України (за згодою) 

Коніщева
Наталія Йосипівна 

- завідуюча сектором природних ресурсів інституту економіки промисловості НАН України (за згодою) 

Левіт
Віктор Вікторович 

- генеральний директор ЗАТ "Глини Донбасу" (за згодою) 

Панов
Борис Семенович 

- завідуючий кафедрою розвідки родовищ корисних копалин і екологічної геології ДонГТУ (за згодою) 

Погорєлов
Віктор Іванович 

- начальник Донецької державної інспекції охорони надр та геолого-маркшейдерському нагляду (за згодою) 

Попов
Микола Олександрович 

- завідуючий сектором інституту економіко-правових досліджень НАН України (за згодою) 

Таранець
Валерій Іванович 

- завідуючий кафедрою геології ДонГТУ (за згодою) 

Філіппов
Олександр Олексійович 

- начальник Головного управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації 

Чередник
Леонід Іванович 

- генеральний директор ТОВ "Донкерампромсировина" (за згодою). 

 

Керівник апарату облдержадміністрації 

С. В. Скубашевський 

 

Додаток 2
до розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
від 23 травня 2000 р. N 328 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань розвитку мінерально-сировинної бази Донецької області

1. Координаційна рада (далі - Рада) утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації з числа керівників облдержадміністрації і її структурних підрозділів, керівників геологічних підприємств, підприємств з видобутку і переробки мінеральної сировини, наукових установ.

2. Головні завдання Ради:

- сприяння структурній перебудові мінерально-сировинної бази області відповідно сучасному етапу соціально-економічного розвитку держави;

- оперативний аналіз потреб промисловості області у різних видах мінеральної сировини з метою максимального задоволення цих потреб із власних джерел;

- розробка та контроль за ходом виконання регіональних програм з розвитку мінерально-сировинної бази області;

- створення нових сучасних виробництв на базі місцевої сировини;

- висвітлення в засобах масової інформації ходу виконання регіональних програм з розробки та використання мінеральної сировини, а також рішень, прийнятих на засіданні Ради.

3. Для виконання своїх завдань Рада має право:

- отримувати від відділів, управлінь облдержадміністрації, підприємств і наукових установ області інформацію з питань, що належать до компетенції Ради;

- вносити пропозиції на колегію облдержадміністрації, за узгодженням з облдержадміністрацією - до міністерств та відомств, а також до Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Ради.

4. Порядок роботи Ради.

4.1. Рада працює згідно плану, затвердженого на її засіданні.

4.2. Засідання Ради проводяться у разі потреби, але не менш ніж один раз на квартал.

4.3. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менш половини усіх членів Ради.

4.4. Рішення Ради приймається більшістю голосів і має рекомендаційний характер.

 

Керівник апарату облдержадміністрації 

С. В. Скубашевський 

 

 

 

попередній документ наступний документ
архів-2000
Партнеры


Правовые ресурсы