Про діяльність Міжвідомчого наукового центру кріобіології і кріомедицини НАН, АМН та МОЗ України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
N 30 від 09.02.2000
   м. Київ
       Про діяльність Міжвідомчого наукового
        центру кріобіології і кріомедицини
           НАН, АМН та МОЗ України
 
   Заслухавши та обговоривши доповідь директора Міжвідомчого
наукового центру кріобіології і кріомедицини НАН, АМН та МОЗ
України (МНЦКК) академіка НАН України В.І. Грищенка, Президія НАН
України відзначає, що фахівці МНЦКК разом з науковцями Інституту
проблем кріобіології і кріомедицини (ІПКК) НАН України докладають
значних зусиль для координації науково-дослідних та прикладних
досліджень у галузі кріобіології і кріомедицини в Україні з метою
прискорення розробки і впровадження в медичну практику новітніх
кріотехнологій.
   Зокрема, розробляються технології збереження органів тканин і
клітин людини; методи клітинної терапії, кріохірургії, кріотерапії
та гіпотермічних втручань  для  лікування  широкого  спектра
захворювань; нові лікарські препарати на основі використання
кріометодів тваринного походження; нове кріообладнання.
   Завдяки проведеним  в  МНЦКК  та  ІПКК  НАН  України
фундаментальним дослідженням  отримано  дані,  які  дозволили
принципово  по-новому  розглянути процеси, що відбуваються в
препаратах,  отриманих  з  клітин  і  тканин  ембріонів  та
фетаплацентарного комплексу при їх довготривалому зберіганні в
кріобанках, та оцінити їх ефективність при лікуванні багатьох
захворювань. Це має велике значення для клінічного застосування,
оскільки такі препарати без кріозберігання мають дуже короткий
термін біологічної активності і можуть бути небезпечними.
   Налагоджено малосерійне виробництво 23 нових  препаратів.
Вперше  в  Україні розроблено технологію одержання препарату
гемопоетичних клітин кордової крові людини, який через низьку
імуногенність має ряд переваг порівняно з гемопоетичними клітинами
кісткового мозку. Завершується розробка технології безвідмивного
способу кріоконсервування цілісної кордової крові людини.
   Наукомістка конкурентоспроможна продукція, що виготовляється
співробітниками інституту і центру, викликає зацікавленість до неї
з боку багатьох установ України та інших держав. Прибуток від
експорту біологічних препаратів у 1999 р. склав 157500 доларів
США.
   Центр налагодив  тісні  міжнародні  зв'язки з провідними
науковими лабораторіями світу та ЮНЕСКО.
   Успішно функціонує Український кріобанк при МНЦКК, у якому
зберігається  велика  кількість  різноманітних  біологічних
препаратів.
   Разом з тим Президія НАН України відзначає, що в діяльності
МНЦКК  є  певні  недоліки.  Зокрема, необхідно більш широко
використовувати результати сучасних фундаментальних досліджень для
створення і впровадження нових клітинних і тканинних препаратів.
Ще недостатньою є координація досліджень у галузі клітинної
терапії як між установами НАН України, так і установами інших
зацікавлених центральних органів державної влади. Необхідно більше
укладати договорів як комерційного, так і науково-дослідного
характеру. Зважаючи на унікальність  Українського  кріобанку,
необхідно приділити більше уваги його розвитку.
   Відкритим залишається питання трактування  інтелектуальної
власності на розробки, що здійснюються в установах НАН України, і,
зокрема, в МНЦКК та ІПКК НАН України.
   Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Доповідь  академіка  НАН  України В.І. Грищенка  "Про
діяльність  Міжвідомчого  наукового  центру  кріобіології  і
кріомедицини НАН, АМН та МОЗ України" взяти до відома.
   2. Вважати ініціативу ІПКК НАН України щодо створення МНЦКК
для розширення фундаментальних досліджень в галузі кріобіології і
кріомедицини та впровадження у медичну практику нових лікарських
препаратів і технологій такою, що потребує вивчення і поширення в
установах НАН України.
   3. МНЦКК (академік НАН України В.І. Грищенко)  протягом
2000 р.:
   3.1. Розширити використання результатів сучасних досліджень
учених ІПКК НАН України для створення та впровадження нових
клітинних і тканинних препаратів.
   3.2. Розглянути питання про проведення спільних наукових
досліджень з установами НАН України, зокрема  з  інститутом
молекулярної біології і генетики НАН України, стосовно створення
нового класу біопрепаратів з фетоплацентарного комплексу на основі
застосування методів генної інженерії.
   3.3. Активізувати роботу зі збільшення кількості комерційних
договорів щодо виготовлення і клінічного випробування лікарських
препаратів.
   3.4. Разом з Відділенням молекулярної біології, біохімії,
експериментальної та клінічної фізіології НАН України:
   3.4.1. Згідно зі спільним наказом НАН, АМН та МОЗ України від
13.03.97 підготувати клопотання до МОЗ України про створення на
базі МНЦКК Міжвідомчої лабораторії сертифікації установ щодо
якості створених в них біологічно активних препаратів з тканин і
клітин та методів і технологій їх застосування в медицині.
   3.4.2. Провести необхідну організаційну роботу з надання
Українському кріобанку статусу "національне надбання".
   3.4.3. Підготувати  проект  Міжвідомчої  науково-технічної
програми "Створення технології кріозберігання стратегічних запасів
біологічно активних препаратів з тканин і клітин людини, комплексу
технічних засобів їх доставки" Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Міністерства оборони та МОЗ України.
   4. Юридичному  відділу  Президії НАН України підготувати
пропозицію до Міністерства науки  та  освіти  України  щодо
прискорення розробки законодавчої бази в галузі інтелектуальної
власності на наукомістку продукцію.
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної та
клінічної  фізіології  НАН  України  (академік  НАН  України
Г.Х. Мацука).
 
 Президент Національної академії наук
 України
 академік НАН України              Б.Є. Патон
 
 Перший віце-президент -
 головний учений секретар Національної
 академії наук України
 академік НАН України              А.П. Шпак 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2002