Про публікації основного змісту матеріалів дисертації

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
      ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 1-02/2 від 09.02.2000
   м.Київ
 
 vd20000209 vn1-02/2
 
   Про публікації основного змісту матеріалів дисертації
 
               (Витяг)
   Останнім часом до ВАК України надходять дисертації, в яких
здобувачі наукових ступенів по кілька разів друкують одні й ті ж
матеріали наукових досліджень в різних наукових фахових виданнях і
включають їх до списку в  дисертацію  та  автореферат  для
забезпечення мінімальної кількості публікацій основного змісту
дисертацій. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Вважати неприпустимим включення до списку наукових праць,
в яких висвітлюється основний зміст дисертації, двох чи більше
фактично тотожних за науковим змістом статей, опублікованих у
фахових виданнях.
   2. Покласти персональну відповідальність за виконання п.1
даної постанови на офіційних опонентів та голів спеціалізованих
учених рад.
   3. Встановити, що в разі, коли вказане в п.1 порушення
оцінюється ВАК України як невиконання вимог щодо мінімальної
кількості публікацій у наукових фахових виданнях, президія ВАК
скасовує  рішення спеціалізованих вчених рад про присудження
наукового ступеня, а до спеціалізованих вчених рад  та  їх
керівництва вживає заходів, зазначених у п.30 Порядку присудження
наукових ступенів і присвоєння вчених  звань,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 644
( 644-97-п ), із змінами і доповненнями, затвердженими постановами
Кабінету Міністрів  України  від  5  серпня 1998 р. N 1241
( 1241-98-п ) та від 22 липня 1999 р. N 1336 ( 1336-99-п ).
 
 "Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", N 2, 2000 р. 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2001