Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 29 від 04.02.2000         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 лютого 2000 р.
                   за N 86/4307
 
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                 праці та соціальної політики 
    N 104 ( z0424-06 ) від 05.04.2006 }
 
 
   Про умови оплати праці працівників центрів соціальних
         служб для сім'ї, дітей та молоді
      
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                праці та соціальної політики
    N 128 ( z0280-02 ) від 04.03.2002
    N 261 ( z0860-03 ) від 22.09.2003
    N 307 ( z1507-04 ) від 22.11.2004 
    N 52 ( z0182-05 ) від 25.01.2005 )
  
   ( У тексті наказу та додатків 4 і 5 після слова "районні"
    доповнено  словами "районні у містах" у відповідних 
    відмінках згідно  з Наказом Мінпраці та соцполітики
    N 128 ( z0280-02 ) від 04.03.2002 )
 
  ( У тексті наказу слова "центри соціальних служб для молоді"
   замінено словами "центри соціальних служб для сім'ї, дітей
   та молоді" у відповідних  відмінках згідно з Наказом
   Міністерства праці та соціальної політики N 52 ( z0182-05 )
   від 25.01.2005 )
 
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 01.12.97 N 1319/97
"Про Положення про Міністерство праці та соціальної політики
України" та доручення Кабінету Міністрів України від 20 січня
2000 р. N інд. 26, з метою впорядкування умов оплати праці
працівників соціальних служб для молоді Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  схеми  посадових  окладів  працівників
республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, міських
та районних, районних у містах центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді згідно з додатками 1-5.
   2. Надати право керівникам у межах установленого фонду оплати
праці та граничної чисельності працюючих:
   1) установлювати:
   а) керівникам  підрозділів, спеціалістам та службовцям -
посадові оклади відповідно до схем посадових окладів, затверджених
цим наказом;
   б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних
підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, - посадові
оклади на 3-7 відсотків нижче посадового окладу відповідного
керівника;
   в) посадові оклади окремим працівникам, посади яких  не
передбачені цим наказом, на рівні посадових окладів відповідних
категорій спеціалістів та службовців;
   г) керівникам  структурних  підрозділів,  їх заступникам,
спеціалістам і службовцям - надбавки за високі досягнення у праці
або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50
відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за  ранг
державного службовця. У разі несвоєчасного виконання завдань,
погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці
надбавки скасовуються або зменшуються;
   ґ) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників,
керівників підрозділів та їх заступників) - доплати:
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих
самих  категорій  персоналу  (у разі хвороби, відпустки без
збереження заробітної плати тощо) - до 50 відсотків посадового
окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50
відсотків посадового окладу відсутнього працівника;
   за виконання    обов'язків    тимчасово    відсутніх
працівників-жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку  з
вагітністю і пологами, а також осіб, які перебувають у частково
оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до
досягнення дитиною шестирічного віку, - до 30 відсотків посадового
окладу за основною роботою, з використанням на цю мету економії
заробітної плати на посадах, що займають відсутні із зазначених
причин працівники;
   2) здійснювати  преміювання працівників відповідно до їх
особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду
преміювання, утвореного в розмірі тримісячного фонду оплати праці
та економії фонду оплати праці;
   3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі
середньомісячної заробітної плати;
   4) виплачувати працівникам:
   - надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови:
однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу;
   - доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків
посадового окладу;
   - надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 15
відсотків посадового окладу.
   Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання
виплачуються  працівникам,  якщо їх діяльність збігається за
профілем з науковим ступенем або почесним званням.
   Преміювання керівників,  їх  заступників, встановлення їм
надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної
допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах
наявних коштів на оплату праці.
   3. Вважати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства
праці України від 07.10.93 N 78 ( z0160-93 ) "Про умови оплати
праці працівників соціальних служб для молоді", зареєстрований
Міністерством юстиції України 25 жовтня 1993 р. за N 160, наказ
Міністерства праці України від 18.10.95 N 43 ( z0397-95 ) "Про
внесення змін і доповнень до наказу Міністерства праці України від
07.10.93 N 78 "Про умови оплати праці працівників соціальних служб
для  молоді",  зареєстрований  Міністерством  юстиції України
2 листопада 1995 р. за N 397/933, наказ Міністерства праці України
від 15.02.96 N 18 ( z0092-96 ) "Про внесення змін до наказу
Міністерства праці України від 07.10.93 N 78 "Про умови оплати
праці працівників соціальних служб для молоді", зареєстрований
Міністерством юстиції України 21 лютого 1996 р. за N 92/1117.
   4. Ці умови оплати праці набирають  чинності з 1 грудня
1999 року.
 
 Міністр                        І.Я.Сахань
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   04.02.2000 N 29
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   25.01.2005 N 52
                   ( z0182-05 )
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників
      і спеціалістів республіканського (Автономна
       Республіка Крим) центру соціальних служб
          для сім'ї, дітей та молоді
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Посада      |  Місячний посадовий оклад,  |
|               |       гривень       |
|------------------------------+---------------------------------|
|Директор           |        410        |
|------------------------------+---------------------------------|
|Начальник відділу       |       298-317       |
|------------------------------+---------------------------------|
|Головний спеціаліст      |       243-270       |
|------------------------------+---------------------------------|
|Провідний спеціаліст     |       215-243       |
|------------------------------+---------------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії   |       197-215       |
|------------------------------+---------------------------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії   |       177-197       |
|------------------------------+---------------------------------|
|Спеціаліст          |       168-177       |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 261
(  z0860-03 ) від 22.09.2003 - умови набирають чинності з
01.09.2003, N 307 ( z1507-04 ) від 22.11.2004, N 52 ( z0182-05 )
від 25.01.2005 )
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   04.02.2000 N 29
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   25.01.2005 N 52
                   ( z0182-05 )
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників
        і спеціалістів обласних, Київського
        та Севастопольського міських центрів
      соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Посада    |   Місячний посадовий оклад, гривень  |
|           |------------------------------------------|
|           |      за групами областей      |
|           |------------------------------------------|
|           | поза групою,|    1  |    2,   |
|           |  м. Київ |      |м. Севастополь |
|---------------------+-------------+------------+---------------|
|Директор       |   392  |   355  |    337   |
|---------------------+-------------+------------+---------------|
|Начальник відділу  |  308-337 |  280-308 |   270-290  |
|---------------------+-------------+------------+---------------|
|Головний спеціаліст |  243-280 |  233-270 |   223-262  |
|---------------------+-------------+------------+---------------|
|Провідний спеціаліст |  215-243 |  215-233 |   206-223  |
|---------------------+-------------+------------+---------------|
|Спеціаліст 1-ї    |  206-223 |  206-223 |   197-215  |
|категорії      |       |      |        |
|---------------------+-------------+------------+---------------|
|Спеціаліст 2-ї    |  187-206 |  187-206 |   187-197  |
|категорії      |       |      |        |
|---------------------+-------------+------------+---------------|
|Спеціаліст      |  168-187 |  168-187 |   168-187  |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 2 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 261
(  z0860-03 ) від 22.09.2003 - умови набирають чинності з
01.09.2003, N 307 ( z1507-04 ) від 22.11.2004, N 52 ( z0182-05 )
від 25.01.2005 )
 
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   04.02.2000 N 29
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   25.01.2005 N 52
                   ( z0182-05 )
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників
     і спеціалістів міських центрів соціальних служб
          для сім'ї, дітей та молоді
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Посада    |    Місячний посадовий оклад, гривень  |
|          |--------------------------------------------|
|          |у містах з |     за групами міст    |
|          |чисельністю|--------------------------------|
|          | населення | поза |  1  |  2  |  3  |
|          | понад 1  | групою|    |    |    |
|          | млн. чол. |    |    |    |    |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------|
|Директор      |  317   | 298 | 290 | 280 | 262  |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------|
|Начальник відділу | 270-290  |262-280|252-270|243-262|233-243 |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------|
|Головний спеціаліст| 223-243  |215-233|215-233|206-223|206-215 |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------|
|Провідний     | 206-223  |206-215|206-215|197-206|197-206 |
|спеціаліст     |      |    |    |    |    |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------|
|Спеціаліст 1-ї   | 197-206  |197-206|197-206|187-197|187-197 |
|категорії     |      |    |    |    |    |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------|
|Спеціаліст 2-ї   | 187-197  |187-197|187-197|177-187|177-187 |
|категорії     |      |    |    |    |    |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------|
|Спеціаліст     | 168-187  |168-187|168-187|168-177|168-177 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 3 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 261
(  z0860-03 ) від 22.09.2003 - умови набирають чинності з
01.09.2003, N 307 ( z1507-04 ) від 22.11.2004, N 52 ( z0182-05 )
від 25.01.2005 )
 
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   04.02.2000 N 29
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   25.01.2005 N 52
                   ( z0182-05 )
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників
      і спеціалістів районних, районних у містах
        центрів соціальних служб для сім'ї,
             дітей та молоді
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Посада      |   Місячний посадовий оклад,  |
|               |       гривень       |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Директор           |         280       |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Начальник відділу      |        243-262      |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Головний спеціаліст     |        206-223      |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Провідний спеціаліст     |        197-206      |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії   |        187-197      |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії   |        177-187      |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Спеціаліст          |        168-177      |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 4 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 261
(  z0860-03 ) від 22.09.2003 - умови набирають чинності з
01.09.2003, N 307 ( z1507-04 ) від 22.11.2004, N 52 ( z0182-05 )
від 25.01.2005 )
 
 
 
                   Додаток 5
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   04.02.2000 N 29
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   25.01.2005 N 52
                   ( z0182-05 )
 
 
               СХЕМА
        посадових окладів службовців апарату
     республіканського (Автономна Республіка Крим),
     обласних, міських та районних, районних у містах
    центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 
 
------------------------------------------------------------------
|       Посада        | Місячний посадовий оклад, |
|                 |      гривень      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Завідувач: архіву, підрозділу з  |  177-233  |  177-215  |
|обліку і доставки документів   |       |       |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Старший: інспектор, статистик;  |  187-223  |  177-197  |
|завідувач: друкарського бюро,   |       |       |
|копіювально-розмножувального бюро |       |       |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Завідувач: експедиції,      |  177-187  |  177-187  |
|господарства, складу; касир,   |       |       |
|інспектор, статистик       |       |       |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Секретар керівника, комендант   |  177-187  |  177-187  |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Друкарка 1-ї категорії      |  177-187  |  177-187  |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Друкарка 2-ї категорії,      |  168-177  |  168-177  |
|секретар-друкарка         |       |       |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Діловод, архіваріус        |   168   |   168   |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 5 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 261
( z0860-03 ) від 22.09.2003, N 307 ( z1507-04 ) від 22.11.2004,
N 52 ( z0182-05 ) від 25.01.2005 )
 
 
                   Додаток 6
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   04.02.2000 N 29
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   25.01.2005 N 52
                   ( z0182-05 )
 
 
               СХЕМА
     місячних окладів робітників центрів соціальних
         служб для сім'ї, дітей та молоді
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Професія      |  Місячний оклад, гривень  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Прибиральник службових приміщень|       229       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Охоронник            |      229-233      |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Прибиральникам   службових   приміщень,   які
використовують дезінфекційні засоби в роботі, місячні оклади
підвищуються на 10 відсотків.
 
    Місячні тарифні ставки водіїв легкових автомобілів,
      автобусів (у тому числі спеціальних) центрів
          соціальних служб для молоді
 
          Водії легкових автомобілів
 
------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля   |  Робочий обсяг  |  Місячні тарифні |
|           |  двигуна, л   |  ставки, гривень |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Особливо малий та   |   до 1,8    |     233    |
|малий         |          |          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Середній       | від 1,8 до 3,5  |     243    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Великий        |   понад 3,5   |     253    |
------------------------------------------------------------------
 
      Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
 
------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля  |  Габаритна довжина  | Місячні тарифні |
|          |   автобуса, м   | ставки, гривень |
|--------------------+-----------------------+-------------------|
|Особливо малий та  |     до 5     |    237    |
|малий        |            |          |
|--------------------+-----------------------+-------------------|
|Малий        |  а) понад 5 до 6,5  |    241    |
|          |  б) понад 6,5 до 7,5 |    244    |
|--------------------+-----------------------+-------------------|
|Середній      |  понад 7,5 до 9,5  |    250    |
|--------------------+-----------------------+-------------------|
|Великий       |  а) понад 9,5 до 11 |    253    |
|          |  б) понад 11 до 12  |    257    |
|          |  в) понад 12 до 15  |    261    |
|          |  г) понад 15     |    262    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки.
   1. Водіям  легкових автомобілів, автобусів установлюється
щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го
класу  -  10  відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків
установленої тарифної ставки за відпрацьований час.
   2. Водіям легкових автомобілів установлюється доплата за
ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки
за відпрацьований час.
( Наказ доповнено Додатком 6 згідно з Наказом Мінпраці та
соцполітики N 128 ( z0280-02 ) від 04.03.2002, в редакції Наказів
Мінпраці та соцполітики N 261 ( z0860-03 ) від 22.09.2003 - умови
набирають чинності  з  01.09.2003,  N 52 ( z0182-05 ) від
25.01.2005 )
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1997