Про Перелік товарів (продукції), які підлягають обкладенню акцизним збором згідно із чинним законодавством, та ставки цього збору

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
 N 15/1-4156-ЕП від 29.12.99
   м.Київ
 
 vd991229 vn15/1-4156-ЕП
                     Начальникам регіональних
                     митниць
                     Начальникам митниць
 
 
 
   В зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України
"Про внесення змін до  деяких  законів  України  з  питань
оподаткування підакцизних товарів (продукції)" від 4 листопада
1999 року N 1214-XIV ( 1214-14 ) для керівництва  в роботі
надсилаємо нову редакцію Додатку до п. 1.2 Інструкції про порядок
справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі
ввезення товарів на митну територію України, затвердженої наказом
Держмитслужби України від 14.02.97 N 68 ( z0143-97 ).
   Звертаємо увагу, що вищезазначений Закон України набуває
чинності з 01.01.2000 р.
 
 Заступник Голови Служби                  О.Шейко
                  Додаток
                  до п. 1.2 Інструкції про
                  порядок справляння податку на
                  добавлену вартість та акцизного
                  збору у разі ввезення товарів
                  на митну територію України
 
 Перелік товарів (продукції), які підлягають обкладенню акцизним
 збором згідно із чинним законодавством, та ставки цього збору
 
----------------------------------------------------------------------
Код виробів| Опис товару за Гармонізованою |Ставки  | Законодавчий
за Гармоні-| системою опису та кодування  |акцизного |   акт
зованою си-|      товарів       |збору у  |
стемою опи-|                |твердих  |
су та коду-|                |ставках з |
вання това-|                |одиниці  |
рів    |                |товару  |
      |                |(продук- |
      |                |ції) або |
      |                |у від-  |
      |                |сотках до |
      |                |обороту  |
-----------+-------------------------------+----------+---------------
   1  |        2        |   3  |    4
----------------------------------------------------------------------
2203 00   Пиво солодове          0,02 євро ЗУ N 1214-XIV
                       за 1 л   04.11.99
                             ( 1214-14 )
 
2204 (крім  Вина виноградні натуральні,  0,15 євро ЗУ N 178/96-ВР
2204 10,   включаючи   кріплені   (з   за 1 л   07.05.96
2204 30)   урахуванням статті 3 цього
       Закону)
 
2204 10   Вина  ігристі  (газовані),  0,3 євро    - " -
       шампанське:           за 1 л
       в тому числі шампанські вина,  0,3 євро    - " -
       що  містять у назві слово  за 1 л
       "Champagne"
 
2204 30   Інші сусла виноградні (в тому    -     - " -
       числі коньячні та шампанські
       виноматеріали)
 
2205     Вермути  та  інші  вина  0,5 євро    - " -
       виноградні  натуральні  з   за 1л
       добавкою  рослинних   або
       ароматичних  екстрактів  (з
       урахуванням статті 3 цього
       Закону)
 
2206     Інші напої зброджені (сидр  0,5 євро    - " -
       яблучний, сидр грушевий  -  за 1л
       перру, медовий напій)
        (з урахуванням статті 3
       цього Закону)
 
2207     Спирт        етиловий 3 євро за 1л   - " -
       неденатурований  з  вмістом 100% спирту
       спирту не менш як  80 %
       об'єму; спирт етиловий  та
       інші   спиртні   напої,
       денатуровані,    будь-якої
       міцності
       (з урахуванням статті 7 цього
       Закону)
 
2208     Спирт        етиловий 3 євро за 1л   - " -
(крім    неденатурований  з  вмістом 100% спирту
2208 10 900 спирту менш як 80 % об'єму;
-      міцні спиртні напої, лікери
тільки    та  інші алкогольні напої,
спирт    складові       спиртові
коньячний)  напівфабрикати,      що
       використовуються     для
       виготовлення  напоїв   (з
       урахуванням статті 7 цього
       Закону)
 
2208 10 900 Тільки спирт коньячний  (з    0   ЗУ N 178/96-ВР
       урахуванням статті 5 цього       07.05.96
       Закону)
 
2401     Тютюнова сировина. Тютюнові    0   ЗУ N 1246-XIV
       відходи                  19.11.99
                            ( 1246-14 )
 
2402 10 000 сигари (в т. ч. сигари з  20 грн.    - " -
       обрізаними кінцями), сигарили за 100 шт.
       (сигари тонкі), інші
 
2402 20 000 сигарети з тютюну (цигарки)   10 грн.    - " -
                      за 1000 шт.
 
2403 (крім  Інший промислово виготовлений    0     - " -
2403 99   тютюн і промислові замінники
100,     тютюну
2403 10
000)
 
2403 10 000 тютюн для паління (в тому   10 грн.    - " -
       числі із замінниками або без  за 1 кг
       замінників тютюну в будь-якій
       пропорції)
 
2403 99 100 тютюн для жування, тютюн для  10 грн.    - " -
       нюхання             за 1 кг
       Легкі дистиляти:
 
2710 00 110 для  специфічних  процесів  12 євро  ЗУ N 1214-XIV
       переробки           за 1000 кг 04.11.99
 
2710 00 150 для хімічних перетворень в  12 євро    - " -
       процесах, не зазначених  у за 1000 кг
       позиції 2710 00 110
       Спеціальні бензини:
 
2710 00 210 уайт - спірит          12 євро    - " -
                      за 1000 кг
 
2710 00 250 інші               20 євро    - " -
                      за 1000 кг
       Бензини моторні:
 
2710 00 310 бензини авіаційні        20 євро    - " -
                      за 1000 кг
 
2710 00 330 А-72, А-76, А-80, А-90, А-91,  40 євро    - " -
2710 00 350 А-92,             за 1000 кг
       АІ-93, А-94, А-95, А-96, А-98
       та  бензини моторні  інших
       марок
 
2710 00 330 Тільки   бензини  моторні
2710 00 350 сумішеві з вмістом не менше 5
       відсотків   високооктанових
       кисневмісних добавок
                       20 євро  ЗУ N 1214-XIV
       А-76 Ек, А-80 Ек,       за 1000 кг 04.11.99
                       20 євро
       А-92 Ек, АІ-93 Ек,       за 1000 кг   - " -
                       20 євро
       А-95 Ек, А-98 Ек        за 1000 кг   - " -
       паливо бензинове реактивне
2710 00 370                  20 євро
                      за 1000 кг   - " -
       інші легкі фракції
2710 00 390                  20 євро
                      за 1000 кг   - " -
       Середні дистиляти:
 
2710 00 410 для  специфічних  процесів  20 євро    - " -
       переробки           за 1000 кг
 
2710 00 450 для хімічних перетворень в  12 євро    - " -
       процесах, не зазначених  у за 1000 кг
       позиції 2710 00410
       Для  інших  цілей:  гас
       (керосин):
 
2710 00 510 паливо реактивне         12 євро    - " -
                      за 1000 кг
 
2710 00 550 інший              20 євро    - " -
2710 00 590                 за 1000 кг
 
2710 00 610 Важкі  дистиляти  (дизельне  10 євро    - " -
2710 00 650 пальне)            за 1000 кг
2710 00 690
 
7113     Ювелірні вироби          55%     - " -
7114
       Транспортні   засоби   з
       поршневим      двигуном
       внутрішнього  згоряння  із
       запалюванням від іскри та з
       кривошипно-шатунним
       механізмом:
 
8703 21   -  з  об`ємом  циліндрів  0,2 євро  ЗУ N 216/96-ВР
       двигуна не більш       за 1 куб. см 24.05.96
        як 1000 куб. см, нові і ті,
       які були
       у користуванні
 
8703 22   -  з  об`ємом  циліндрів  0,2 євро  ЗУ N 216/96-ВР
       двигуна  більш    як   за 1 куб. см 24.05.96
       1000 куб. см, але не більш як
       1500 куб. см, нові і ті, які
       були у користуванні
 
8703 23   -  з  об`ємом  циліндрів         - " -
       двигуна більш
       як  1500  куб. см, але не
       більш як
       3000 куб. см:
       - з об`ємом циліндрів двигуна  0,3 євро    - " -
       більш як           за 1 куб. см
       1500 куб. см, але не більш
       як 2200 куб. см, нові і ті,
       які були в користуванні
       -  з  об`ємом  циліндрів  0,6 євро    - " -
       двигуна більш як       за 1 куб. см
       2200 куб. см, але не більше
       як 3000 куб. см, нові і ті,
       які були в користуванні
 
8703 24   - з об`ємом циліндрів двигуна  1,0 євро
       більш як 3000 куб. см,  нові за 1 куб. см   - " -
       і ті, які були в
       користуванні
       Інші автомобілі з двигуном
       внутрішнього     згоряння
       (дизельні  та напівдизельні
       двигуни, що працюють
       на  пальному  з  низьким
       цетановим числом):
 
8703 31   - з об`ємом циліндрів двигуна  0,2 євро    - " -
       не більш           за 1 куб. см
       як 1500 куб. см, нові і ті,
       які були в
       користуванні
 
8703 32   - з об`ємом циліндрів двигуна  0,3 євро    - "-
       більш як 1500 куб. см, але не за 1 куб. см
       більш як 2500 куб. см, нові і
       ті, які були в користуванні
 
8703 33   - з об`ємом циліндрів двигуна  0,8 євро    - " -
       більш як 2500 куб. см, нові і за 1 куб. см
       ті, які були в користуванні
 
8703 10   Автомобілі,    спеціально  0,6 євро    - " -
       призначені  для  руху  по за 1 куб. см
       снігу; спеціальні автомобілі
       для перевезення гравців  в
       гольф  та  інші  подібні
       транспортні засоби
 
8703 90   Інші  (з  електродвигуном,  100 євро  ЗУ N 216/96-ВР
       інші)              за 1 шт.  24.05.96
 
8711 40 000 Мотоцикли (включаючи мопеди)  0,2 євро    - " -
8711 50 000 і  велосипеди з встановленим за 1 куб. см
8711 90 000 допоміжним  двигуном,   з
       колясками або без них,  з
       об`ємом  циліндрів  двигуна
       більше 500 куб. см, але не
       більше 800 куб. см; більше
       800 куб. см; інші
 
8716 10 990 Причепи   і  напівпричепи  100 євро    - " -
       житлові, масою більше 3500 кг  за 1 шт. 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2002