Доповнення та зміни N 2 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 2. "Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги")

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Міністерство аграрної
                   політики України
                   28.12.1999
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   Міністерство праці та
                   соціальної політики України,
                   Комітет України по водному
                   господарству
 
 
           ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ N 2
          до Довідника кваліфікаційних
        характеристик професій працівників
        (Випуск 2. "Сільське господарство,
       мисливство та пов'язані з ним послуги")
 
 
   Викласти кваліфікаційну    характеристику    професії
Тракторист-машиніст  сільськогосподарського  виробництва  (код
КП-8331.2) в такій редакції:
 
   ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
 
                  Керування машинами категорії A
 
   Завдання та    обов'язки.    Самостійно    виконує
сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах
класу до 20 кН включно, гусеничних тракторах до 30 кН включно,
сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються з
цими  тракторами,  включаючи бульдозери, відповідно до вимог
агротехніки та  агротехнології.  Комплектує  машинно-тракторні
агрегати. Виконує транспортні роботи на тракторах з додержанням
правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів. Виконує
щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських
і меліоративних машин, на яких працює. Визначає несправності
тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними
агрегатуються, усуває  їх.  Самостійно  виконує  технологічні
регулювання робочих органів сільськогосподарських і меліоративних
машин та пристроїв до них.  Читає  нескладні  машинобудівні
креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин.
Виконує під наглядом майстра-налагоджувальника  з  технічного
обслуговування машинно-тракторного парку роботи з періодичного
технічного обслуговування і ремонту тракторів цієї категорії,
сільськогосподарських  і  меліоративних  машин.  Раціонально
використовує  пально-мастильні,  гумо-технічні   та   інші
експлуатаційні  матеріали і запасні частини. Готує трактори,
сільськогосподарські і меліоративні машини  та  знаряддя  до
зберігання. Виконує роботи з додержанням вимог охорони праці та
охорони навколишнього середовища.
 
   Повинен знати: правила, способи та особливості виконання
сільськогосподарських і меліоративних робіт машинно-тракторними
агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології;
будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних тракторів
класу до 20 кН включно, гусеничних тракторів класу до 30 кН
включно,  технологічні  регулювання  сільськогосподарських  і
меліоративних машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії;
вимоги  до  комплектування  машинно-тракторних  агрегатів для
виконання механізованих робіт; ознаки  та  причини  основних
несправностей тракторів, сільськогосподарських і меліоративних
машин та способи їх усунення; системи технічного обслуговування та
ремонту тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин;
особливості обслуговування машин у разі застосування хімічних
засобів  захисту  рослин; правила дорожнього руху і правила
перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від
корозії тракторів, сільськогосподарських та меліоративних машин;
основи організації, оплати праці та економічних відносин  у
сільськогосподарському виробництві; правила охорони праці під час
експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та
меліоративних машин; основні вимоги законодавства з питань охорони
навколишнього середовища; основні знання про  призначення  і
властивості металів та їх сплавів, неметалевих матеріалів, що
застосовуються для виготовлення та ремонту деталей машин; основні
властивості  пально-мастильних матеріалів та охолодних рідин;
способи і правила виконання слюсарних робіт; зміст і правила
оформлення  первинних  документів  щодо  обліку роботи машин
(облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа та інших
документів);  норми  виробітку  і  витрати  пально-мастильних
матеріалів на виконання основних механізованих робіт;  шляхи
зниження  собівартості  виконуваних робіт, способи та засоби
підвищення продуктивності праці.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта або курсове навчання за
програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського
виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на
право керування машинами категорії A. Без вимог до стажу роботи.
 
                  Керування машинами категорії B
 
   Завдання та    обов'язки.    Самостійно    виконує
сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах
класу більше 20 кН, гусеничних тракторах класу більше 30 кН,
сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються з
цими тракторами, включаючи начіпні навантажувачі та бульдозери.
 
   Повинен знати: правила, способи та особливості виконання
сільськогосподарських і меліоративних робіт машинно-тракторними
агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології;
будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних тракторів
класу більше 20 кН, гусеничних тракторів класу більше 30 кН, та
технологічне регулювання сільськогосподарських і меліоративних
машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта або курсове навчання за
програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського
виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на
право керування машинами категорії A і B. У разі професійної
підготовки за двома або кількома категоріями - без вимог до стажу
роботи. За інших умов - стаж керування машинами категорії A не
менше 1 року.
 
                  Керування машинами категорії C
 
   Завдання та    обов'язки.    Самостійно    виконує
сільськогосподарські   роботи   на   самохідних  зерно- і
кукурудзозбиральних машинах відповідно до вимог агротехніки та
агротехнології.
 
   Повинен знати: правила, способи та особливості виконання
робіт  на  самохідних  зерно-  і кукурудзозбиральних машинах
відповідно до вимог агротехніки та агротехнології; шляхи та засоби
запобігання втратам зерна під час збирання врожаю; будову, принцип
дії та правила технічної експлуатації самохідних  зерно-  і
кукурудзозбиральних машин.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або курсове  навчання  за
програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського
виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на
право керування машинами категорії A і C або A, B і C. У разі
професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без
вимог до стажу роботи. За інших умов - стаж керування машинами
категорії A не менше 1 року.
 
                  Керування машинами категорії D
 
   Завдання та    обов'язки.    Самостійно    виконує
сільськогосподарські роботи на самохідних кормозбиральних машинах
відповідно до вимог агротехніки та агротехнології.
 
   Повинен знати: правила, способи та особливості виконання
робіт на самохідних кормозбиральних машинах відповідно до вимог
агротехніки та агротехнології; шляхи та засоби запобігання втратам
кормів під час збирання врожаю; будову, принцип дії та правила
технічної експлуатації самохідних кормозбиральних машин.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта або курсове навчання за
програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського
виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на
право керування машинами категорії A і D або A, B і D. У разі
професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без
вимог до стажу роботи. За інших умов - стаж керування машинами
категорії A не менше 1 року.
 
                  Керування машинами категорії E
 
   Завдання та    обов'язки.    Самостійно    виконує
сільськогосподарські роботи на самохідних машинах для збирання
коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів та ягід відповідно до
вимог агротехніки та агротехнології.
 
   Повинен знати: правила, способи та особливості виконання
робіт на самохідних машинах для збирання коренеплодів, картоплі,
овочів, фруктів та ягід відповідно до вимог агротехніки та
агротехнології; шляхи та засоби запобігання втратам під час
збирання врожаю; будову, принцип дії та  правила  технічної
експлуатації самохідних машин.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або курсове  навчання  за
програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського
виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на
право керування машинами категорії A і E або A, B, і E. У разі
професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без
вимог до стажу роботи. За інших умов - стаж керування машинами
категорії A не менше 1 року.
 
                  Керування машинами категорії F
 
   Завдання та    обов'язки.    Самостійно    виконує
сільськогосподарські, меліоративні і дорожньобудівельні роботи із
зрошення та осушення сільськогосподарських та інших земельних
угідь  на  самохідних меліоративних машинах з причіпними та
начіпними  знаряддями,  що  агрегатуються  з  ними,  та
дорожньо-будівельних машинах, у тому числі на екскаваторах з
ковшем місткістю до 0,65 куб. м включно.
 
   Повинен знати: правила, способи та особливості виконання
сільськогосподарських  і меліоративних та дорожньо-будівельних
робіт на самохідних машинах, у тому числі на екскаваторах з ковшем
місткістю до 0,65 куб. м включно, відповідно до вимог агротехніки
та агротехнології; шляхи та засоби підвищення родючості грунтів;
будову, принцип дії та правила технічної експлуатації самохідних
машин.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта або курсове навчання за
програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського
виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на
право керування машинами категорії A і F або A, B і F. У разі
професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без
вимог до стажу роботи. За інших умов - стаж керування машинами
категорії A не менше 1 року.
 
   Примітки:
   1. Тракторист-машиніст  сільськогосподарського  виробництва
(керування машинами категорії A, B, C, D, E, F) виконує роботи за
професією слюсаря з ремонту сільськогосподарських  машин  та
устаткування на рівні не нижче 3 розряду або слюсаря з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів  (керування  машинами
категорії F) 3 розряду.
   2. Роботи з технічної експлуатації та керування тракторами,
додержання правил дорожнього руху та інші роботи, загальні для
всіх категорій  трактористів-машиністів  сільськогосподарського
виробництва і названі в кваліфікаційній характеристиці категорії
A,  виконують  трактористи-машиністи  сільськогосподарського
виробництва всіх кваліфікаційних категорій.
   3. Для   роботи   на  нових  тракторах,  самохідних
сільськогосподарських,  меліоративних  і  дорожньо-будівельних
машинах  тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
повинен пройти цільове навчання у закладах післядипломної освіти
кваліфікованих робітників.

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2002