Про затвердження Положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці прямого підпорядкування, митниці

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 864 від 28.12.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   27 січня 2000 р.
 vd991228 vn864            за N 50/4271
 
 
      Про затвердження Положення про відділ митних
     платежів регіональної митниці, митниці прямого
           підпорядкування, митниці
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
                       митної служби
     N 689 ( z0950-01 ) від 25.10.2001
     N 628 ( z0899-03 ) від 24.09.2003 
     N 796 ( z1175-03 ) від 25.11.2003
     N 664 ( z1209-04 ) від 13.09.2004
     N 1088 ( z1410-05 ) від 08.11.2005 
     N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
   { У тексті наказу та Положення слова "Управління митних
    доходів та платежів" замінено словами "Управління
    податків та зборів", слова "відділ тарифів та митної
    вартості" та слова "Відділ тарифів" замінено словами
    "відділ контролю митної вартості регіональної митниці
    або відділ контролю митної вартості та номенклатури
    митниці  прямого підпорядкування, митниці", слова
    "Бухгалтерія" замінено словами "відділ фінансів та
    бухгалтерського  обліку"  у відповідних відмінках
    згідно  з Наказом Державної митної служби N 628
    ( z0899-03 ) від 24.09.2003 }
 
 
 
   Н А К А З У Ю:
 
   1.  Затвердити  Положення  про  відділ  митних платежів
регіональної митниці, митниці прямого підпорядкування, митниці
(додається).
   2. Підпорядкувати  відділ  митних  платежів  регіональної
митниці, митниці  прямого  підпорядкування,  митниці  першому
заступнику  начальника  регіональної митниці, митниці прямого
підпорядкування, митниці. ( Пункт 2 в редакції  Наказу Державної
митної служби України N 664 ( z1209-04 ) від 13.09.2004 )
   3. Призначення на посади та звільнення з них начальників
відділів митних платежів регіональних митниць, митниць прямого
підпорядкування, митниць, накладення та зняття дисциплінарних
стягнень здійснювати за погодженням з Управлінням податків та
зборів Держмитслужби.
   4. Для оперативного отримання з Держмитслужби інформації, що
стосується справляння митних платежів, начальникам регіональних
митниць, митниць прямого підпорядкування, митниць організувати та
забезпечити ознайомлення начальників відділів митних платежів з
електронною поштою Держмитслужби, адресованою начальникам митниць,
протягом дня отримання такої пошти.
   5. Iнформаційно-аналітичному  митному  управлінню (Копосов
С.А.) забезпечити створення окремих поштових скриньок відділів
митних  платежів  у  регіональних митницях, митницях прямого
підпорядкування, митницях, зареєстрованих у поштовому відділенні
Держмитслужби.
   6. Контрольні запити Управління податків та зборів терміново
передавати  на  поштову скриньку відділу митних платежів до
виконання з подальшою доповіддю начальника відділу митних платежів
відповідно  начальнику  регіональної митниці, митниці прямого
підпорядкування або митниці.
   7. Чинні  нормативні акти Держмитслужби щодо організації
роботи й діяльності відділу митних платежів застосовувати в
частині, що не суперечить цьому Положенню.
   8. Управлінню податків та зборів (Шульга С.В.) та Правовому
управлінню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   9. Управлінню  справами  (Максимов  Ю.Ю.)  забезпечити
тиражування та доведення цього наказу до митних органів після його
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   10. Контроль за виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступника Голови Служби Шейка О.П.
 
 Голова Служби                     Ю.Соловков
 
                       Затверджено
                   Наказ Державної митної служби
                   України 28.12.99 N 864
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 січня 2000 р.
                   за N 50/4271
 
              Положення
     про відділ митних платежів регіональної митниці,
       митниці прямого підпорядкування, митниці
 
 
   { Розділ 1 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
   { Розділ 2 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
   { Розділ 3 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
   { Розділ 4 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
   { Розділ 5 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
   { Розділ 6 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
   { Розділ 7 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
    8. Організація контролю за правильністю визначення
          країни походження товарів
 
   8.1. Здійснення контролю за визначенням країни походження
товарів при їх митному оформленні, виконання інших завдань та
функцій, пов'язаних з визначенням країни походження товарів,
віднесено в Митниці до компетенції:
 
   8.1.1. Посадових осіб сектору визначення походження товарів
Відділу.
   8.1.2. Посадових осіб Відділу, що працюють на постійній
основі в інших підрозділах Митниці.
   8.1.3. Iнших посадових осіб Митниці, до службових обов'язків
яких віднесено контроль за визначенням країни походження товарів.
Ці посадові особи призначаються у тих підрозділах Митниці (митні
пости, відділи), у яких з будь-яких причин не  передбачена
присутність представника Відділу на постійній основі.
 
   8.2. Посадові особи Митниці, визначені в пункті 8.1 цього
Положення, попередньо проходять відповідну підготовку у Відділі та
отримують допуск до необхідних баз даних та інформації, що
використовуються для виконання покладених на Відділ завдань щодо
визначення країни походження товарів.
 
   8.3. До компетенції посадових осіб Митниці, зазначених у
пунктах 8.1.2 та 8.1.3 цього Положення, належать:
   здійснення перевірки  правильності  визначення  країни
походження товарів при митному оформленні із застосуванням ВМД;
   перевірка сертифікатів  про  походження  товару,  які
застосовуються для підтвердження країни походження товару, що
ввозиться на митну територію України на умовах угод про вільну
торгівлю, укладених Україною (далі - преференційний сертифікат);
   прийняття рішень про визначення країни походження товарів;
   підготовка запитів до сектору визначення походження товарів у
разі неможливості самостійно прийняти рішення з визначення країни
походження товарів;
   підготовка пропозицій щодо визначення товарів, які стосовно
інших товарів, подібних за складом та функціями, мають значну
різницю  у  ступені  оподаткування  та  заходах  нетарифного
регулювання, що до них застосовуються і щодо яких існує можливість
неправильного декларування даних про країну їх походження, та
заходів контролю за визначенням походження таких товарів;
   прийняття попередніх рішень про країну походження товару;
( Пункт 8.3 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Державної
митної служби N 1088 ( z1410-05 ) від 08.11.2005 )
   підготовка пропозицій з удосконалення законодавчих та інших
нормативно-правових актів з питань визначення країни походження
товарів.
 
   8.4. До повноважень сектору визначення походження товарів
належать:
   ведення централізованого обліку прийнятих Митницею рішень про
визначення країни походження товару;
   здійснення роботи зі збирання, аналізу та перевірки даних
торгово-промислових палат і виробників товарів, необхідних для
перевірки сертифікатів про походження товару з України;
   формування інформаційних баз даних;
   вирішення питань з визначення країни походження товарів на
підставі запитів, які надходять до сектору визначення походження
товарів;
   узагальнення пропозицій щодо визначення товарів, які стосовно
інших товарів, подібних за складом та функціями, мають значну
різницю  у  ступені  оподаткування  та  заходах  нетарифного
регулювання, що до них застосовуються і щодо яких існує можливість
неправильного декларування даних про країну їх походження, та
заходів контролю за визначенням походження таких товарів;
   аналіз роботи Митниці в напрямку визначення країни походження
товарів;
   формування та подання звітності про стан і результати роботи
Митниці з визначення країни походження товарів у порядку та за
формою, встановленими Держмитслужбою України;
   проведення перевірок стану дотримання порядку визначення
країни походження товарів структурними підрозділами Митниці та
надання їм методичної й практичної допомоги;
   узагальнення пропозицій з удосконалення законодавчих та інших
нормативно-правових актів з питань визначення країни походження
товарів;
   посадові особи сектору визначення походження товарів мають
право на здійснення перевірки правильності визначення країни
походження товарів при митному оформленні із застосуванням ВМД.
 
   8.5. Окрім  повноважень,  визначених у пункті 8.4 цього
Положення, до повноважень сектору визначення походження товарів
регіональної митниці належить організація контролю діяльності
підпорядкованих митниць з питань визначення країни походження
товарів.
 
   8.6. Рішення про визначення країни походження товару за
формою, установленою згідно з додатком 11 до цього Положення,
приймається у разі:
   вирішення спірних питань з визначення країни походження
товарів (у тому числі у випадках, визначених пунктом 5 Порядку
визначення країни походження товару, що переміщується через митний
кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від
12.12.2002 N 1864 ( 1864-2002-п );
   визнання країни походження товару невідомою;
   визнання преференційного сертифіката недійсним;
   відновлення режиму найбільшого сприяння або преференційного
режиму згідно з чинним законодавством;
   перегляд під контролем сектору визначення походження товарів
рішення, раніше прийнятого на основі недостовірної інформації.
   Це рішення є обов'язковим при митному оформленні товарів.
Облік зазначених рішень про визначення країни походження товарів у
Митниці ведеться централізовано сектором визначення походження
товарів з використанням Журналу обліку рішень про визначення
країни походження товарів (додаток 12). Порядок ведення вказаного
журналу та порядок  взаємообміну  інформацією  між  сектором
визначення походження товарів та структурними підрозділами Митниці
щодо прийнятих рішень установлюються Митницею. При цьому начальник
Митниці може збільшити кількість граф журналу в порівнянні з тією
формою, що наведена в додатку 12 до цього Порядку.
( Положення доповнено розділом 8 згідно з Наказом Держмитслужби
N 796 ( z1175-03 ) від 25.11.2003 )
 
( Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби
N 689 ( z0950-01 ) від 25.10.2001 )
 
 Начальник управління митних
 доходів та платежів                  С.В.Шульга
 
   { Додаток 1 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
   { Додаток 2 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
   { Додаток 3 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
   { Додаток 4 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
   { Додаток 5 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
   { Додаток 6 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
   { Додаток 7 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
   { Додаток 8 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
   { Додаток 9 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
   { Додаток 10 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 615 ( z1096-07 ) від 20.07.2007 }
 
 
 
   (  Додаток  11 (Обігові листи (по митниці, оперативних
підрозділах,  митних  постах)  вилучено  на  підставі Наказу
Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від 25.10.2001 )
 
 
                   Додаток 11
                   до Положення про відділ
                   митних платежів
                   регіональної митниці,
                   митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби
                   від 24.09.2003 N 628
                   ( z0899-03 )
 
 
               Реєстр
      належних до перерахування податків та зборів
   у неторговому обігу за оформленими в повному обсязі ВМД
      _____________________ митниці за ________ р.
                      (період)
 
 
                    грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Валюта ¦ Термін ¦                     Код виду платежу                                 ¦Усього¦
¦розра- ¦    ¦----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦   ¦
¦хунку ¦    ¦         Митні збори       ¦     Мито         ¦   Акцизний збір              ¦ПДВ¦   ¦
¦    ¦    ¦------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------------------+---¦   ¦
¦    ¦    ¦001¦003¦004¦005¦008¦009¦010¦012¦065¦Усього¦120¦121¦123¦124¦140¦143¦Усього¦180¦181¦182¦183¦184¦185¦186¦188¦189¦127¦Усього¦128¦   ¦
¦-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------¦
¦ 1  ¦  2  ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10¦ 11¦ 12 ¦13 ¦14 ¦15 ¦16 ¦17 ¦18 ¦ 19 ¦20 ¦21 ¦22 ¦23 ¦24 ¦25 ¦26 ¦27 ¦28 ¦29 ¦ 30 ¦31 ¦ 32 ¦
¦-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------¦
¦Валюта ¦За   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦України¦період ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦    ¦--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------¦
¦    ¦з поч.м.¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------¦
¦Екв.  ¦За   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦іноз. ¦період ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦валюти ¦--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------¦
¦    ¦з поч.м.¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------¦
¦РАЗОМ ¦За   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦    ¦період ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦    ¦--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------¦
¦    ¦з поч.м.¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу митних платежів
 Виконавець
 
   Примітка: Реєстр  подається  до  відділу  фінансів   та
бухгалтерського обліку щоденно.
 
( Положення доповнено додатком 11 згідно з Наказом Державної
митної служби N 628 ( z0899-03 ) від 24.09.2003 )
 
 
                   Додаток 12
                   до Положення про відділ
                   митних платежів
                   регіональної митниці,
                   митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби
                   від 24.09.2003 N 628
                   ( z0899-03 )
 
 
               Реєстр
     належних до перерахування податків та зборів,
          сплачених за квитанцією МД-1
         _______ митниці за ________ р.
                   (період)
 
 
                   грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Валюта ¦ Термін ¦                     Код виду платежу                                     ¦Усього¦
¦розра- ¦    ¦-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦   ¦
¦хунку ¦    ¦         Митні збори       ¦     Мито         ¦   Акцизний збір              ¦ПДВ¦Єдиний¦   ¦
¦    ¦    ¦                     ¦               ¦                       ¦  ¦ збір ¦   ¦
¦    ¦    ¦------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------------------+---+------¦   ¦
¦    ¦    ¦001¦003¦004¦005¦008¦009¦010¦012¦065¦Усього¦120¦121¦123¦124¦140¦143¦Усього¦180¦181¦182¦183¦184¦185¦186¦188¦189¦127¦Усього¦128¦ 070 ¦   ¦
¦-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------+------¦
¦ 1  ¦  2  ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10¦ 11¦ 12 ¦13 ¦14 ¦15 ¦16 ¦17 ¦18 ¦ 19 ¦20 ¦21 ¦22 ¦23 ¦24 ¦25 ¦26 ¦27 ¦28 ¦29 ¦ 30 ¦31 ¦  32 ¦ 33 ¦
¦-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------+------¦
¦Валюта ¦За   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦України¦період ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦    ¦--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------+------¦
¦    ¦з поч.м.¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------+------¦
¦Екв.  ¦За   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦іноз. ¦період ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦валюти ¦--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------+------¦
¦    ¦з поч.м.¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------+------¦
¦РАЗОМ ¦За   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦    ¦період ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦    ¦--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------+------¦
¦    ¦з поч.м.¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу митних платежів
 Виконавець
 
   Примітка: Реєстр  подається  до  відділу  фінансів   та
бухгалтерського обліку щоденно.
 
( Положення доповнено додатком 12 згідно з Наказом Державної
митної служби N 628 ( z0899-03 ) від 24.09.2003 )
 
                   Додаток 11
                   до Положення про відділ
                   митних платежів регіональної
                   митниці, митниці
                   прямого підпорядкування,
                   митниці
 
 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
      __________________________________ МИТНИЦЯ
 
               РIШЕННЯ
       про визначення країни походження товару
 
       від "__"________ ____ р. N ___________
 
 
   1. Перелік поданих для розгляду документів:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________,
 
   у тому числі (за наявності)
   сертифікат про походження товару ______ від "__"_____ ____ р.
                   (форма)
N _______;
 
   суб'єкт ЗЕД: _______________________________________________;
 
   ВМД N ______________________ від "__" ____________ ______ р.;
 
   дані граф 31, 33 та 34 ВМД, за якими задекларовано товар:
 
   ---------------------------------------------------------
   ¦графа 31¦                       ¦
   ¦--------+----------------------------------------------¦
   ¦графа 33¦                       ¦
   ¦--------+----------------------------------------------¦
   ¦графа 34¦                       ¦
   ---------------------------------------------------------
 
   2. Нормативно-правові акти Держмитслужби  України,  якими
керувались для прийняття рішення:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Висновки та їх обґрунтування:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Посадова особа ________________ __________ ____________________
          (посада)    (підпис)     (П.I.Б.)
 
( Положення доповнено додатком 11 (до розділу 8) згідно з Наказом
Держмитслужби N 796 ( z1175-03 ) від 25.11.2003 )
 
                   Додаток 12
                   до Положення про відділ
                   митних платежів регіональної
                   митниці, митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
 
 
               ЖУРНАЛ
   ОБЛIКУ РIШЕНЬ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРIВ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Дата і ¦Прізвище ¦ Категорія ¦N ВМД, що¦Назва та код ¦ Заявлена ¦              ¦ Очікувана ¦Дата та¦   Сума   ¦Примітка¦
¦з/п¦ номер  ¦посадової¦питання, за¦заявлена,¦товару згідно¦ країна ¦ Висновок щодо походження ¦  сума  ¦ номер ¦ додаткових ¦    ¦
¦  ¦ рішення ¦ особи, ¦  якою  ¦ дата  ¦ з УКТЗЕД  ¦походження¦      товару      ¦збільшення ¦оформ- ¦ нарахувань ¦    ¦
¦  ¦  про  ¦ якою  ¦ прийнято ¦     ¦       ¦ товару ¦----------------------------¦ митних  ¦ леної ¦  митних  ¦    ¦
¦  ¦визначення¦підготов-¦ рішення ¦     ¦       ¦     ¦         ¦     ¦платежів, у¦ ВМД ¦ платежів, у ¦    ¦
¦  ¦ країни ¦  лено ¦ (режим  ¦     ¦       ¦     ¦країна походження ¦ країна ¦т.ч. за їх ¦    ¦ т.ч. за їх ¦    ¦
¦  ¦походження¦ рішення ¦ вільної ¦     ¦       ¦     ¦   товару   ¦походжен-¦ видами, ¦    ¦видами (грн.),¦    ¦
¦  ¦ товарів ¦     ¦ торгівлі/ ¦     ¦       ¦     ¦------------------¦ня товару¦  грн.  ¦    ¦за оформленою ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦  режим  ¦     ¦       ¦     ¦     ¦ режим ¦невідома ¦      ¦    ¦   ВМД   ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦найбільшого¦     ¦       ¦     ¦ вільна ¦найбіль-¦     ¦      ¦    ¦       ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦ сприяння) ¦     ¦       ¦     ¦торгівля ¦ шого ¦     ¦      ¦    ¦       ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦      ¦     ¦       ¦     ¦     ¦сприяння¦     ¦      ¦    ¦       ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦      ¦     ¦       ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦    ¦       ¦    ¦
¦---+----------+---------+-----------+---------+-------------+----------+---------+--------+---------+-----------+-------+--------------+--------¦
¦ 1 ¦  2   ¦  3  ¦   4   ¦  5  ¦   6   ¦  7   ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11   ¦ 12  ¦   13   ¦  14  ¦
¦---+----------+---------+-----------+---------+-------------+----------+---------+--------+---------+-----------+-------+--------------+--------¦
¦  ¦     ¦     ¦      ¦     ¦       ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦    ¦       ¦    ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Положення доповнено додатком 12 (до розділу 8) згідно з Наказом
Держмитслужби N 796 ( z1175-03 ) від 25.11.2003 
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2002