Про внесення змін і доповнень до Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків та доповнення до Інструкції про порядок обліку платників податків

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 729 від 28.12.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   17 січня 2000 р.
 vd991228 vn729            за N 23/4244
 
    Про внесення змін і доповнень до Порядку присвоєння
      реєстраційних (облікових) номерів платників
       податків та доповнення до Інструкції про
        порядок обліку платників податків
 
   З метою приведення  нормативно-правових  актів  Державної
податкової адміністрації України у відповідність до Закону України
"Про професійні спілки, їх  права  та  гарантії  діяльності"
( 1045-14 ) і пункту 2 розділу 6 Закону України "Про угоди про
розподіл продукції" ( 1039-14 ), для забезпечення податкового
обліку  категорій  тих  платників  податків,  які  не мають
ідентифікаційних кодів за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України, та для забезпечення повного обліку платників
податків згідно з вимогами Інструкції про порядок обліку платників
податків, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації
України від 19 лютого 1998 року N 80 (z0172-98 ) та зареєстрованої
у Міністерстві юстиції України 16 березня 1998 року за N 172/2612
(у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від
17 листопада 1998 року N 552 ( z0791-98 ) та зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 14 грудня 1998 року за N 791/3231),
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити зміни та доповнення до Порядку присвоєння
реєстраційних   (облікових)  номерів  платників  податків,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 3 серпня 1998 року N 380 ( z0540-98 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 1 вересня 1998 року за N 540/2980, що
додаються.
   2. Затвердити доповнення до Інструкції про порядок обліку
платників податків, затвердженої наказом Державної податкової
адміністрації України від 19 лютого 1998  року  N  80  та
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16 березня 1998 року
за N  172/2612  (у  редакції  наказу  Державної  податкової
адміністрації України від 17 листопада 1998 року N 552 та
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 14 грудня 1998 року
за N 791/3231), ( z0024-00 ).
   3. Начальнику  Головного  управління  Державного  реєстру
фізичних осіб Лопотову І.В. подати наказ "Про внесення змін і
доповнень до Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів
платників податків та доповнення до Інструкції про порядок обліку
платників податків" до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
   4. Начальнику  управління  справами  Коваленку  В.В.  у
десятиденний  термін після державної реєстрації цього наказу
забезпечити його тиражування та надсилання органам державної
податкової служби всіх рівнів.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Росоловського В.М.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
                        Затверджено
                    Наказ Державної податкової
                    адміністрації України
                    28.12.99 N 729
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2000 р.
                   за N 23/4244
         Зміни та доповнення до Порядку
        присвоєння реєстраційних (облікових)
          номерів платників податків
             ( z0540-98 )
   1. Абзац четвертий пункту 3 виключити.
   2. Пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "інвесторам - нерезидентам, які уклали угоди про розподіл
продукції і є платниками податків." .
 
 Начальник відділу забезпечення
 обліку платників податків               К.С.Савенко 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2001