Про затвердження форм державної статистичної звітності N 5-С (річна), N 5-С (квартальна) "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 247 від 02.07.99
   м.Київ
 
 vd990702 vn247
 
   Про затвердження форм державної статистичної звітності
   N 5-С (річна), N 5-С (квартальна) "Звіт про витрати на
       виробництво продукції (робіт, послуг)"
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстату
    N 239 ( v0239202-00 ) від 20.07.2000 )
 
   На  виконання  статті  12 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою одержання даних в розрізі
галузей економіки, необхідних для розрахунку макроекономічних
показників, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити форми державної статистичної звітності  по
структурній статистиці, що додаються, та ввести в дію:
   ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 5-С
(річна) на підставі Наказу Держкомстату N 239 ( v0239202-00 ) від
20.07.2000 ) - N 5-С "Звіт про витрати на виробництво продукції
(робіт, послуг)" (річна), починаючи із звіту за 1999 рік;
   ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 5-С
(квартальна) на підставі Наказу Держкомстату N 239 ( v0239202-00 )
від 20.07.2000 ) - N 5-С "Звіт про витрати на виробництво
продукції (робіт, послуг)" (квартальна), починаючи із звіту за I
квартал 2000 року.
   2. Установити,  що  за  даними  формами  звіт складають
госпрозрахункові підприємства  та  організації  всіх  галузей
економіки і форм власності.
   3. Головному  управлінню  статистики виробництва (Васєчко
О.О.):
   3.1. Здійснювати  методологічне  керівництво  збором  та
розробкою державної статистичної звітності зазначених форм.
   3.2. Своєчасно визначити необхідний тираж, підготувати і
передати фінансово-економічному управлінню до 10 липня 1999 р.
оригінали бланків затверджених  форм  державної  статистичної
звітності для їх тиражування на поліграфічних підприємствах.
   3.3. Підготувати і подати ДП ГМІЦ Держкомстату до 15 жовтня
1999 року зміни та доповнення до постановки задачі автоматизованої
обробки державної статистичної звітності.
   4. Фінансово-економічному  управлінню  (Сорокіна  Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення та контроль за своєчасним
тиражуванням і розсилкою бланків форм державної статистичної
звітності  Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним,
Київському та Севастопольському міським управлінням статистики.
   5. Голові  Держкомстату  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь  статистики  своєчасно  забезпечити підприємства та
організації, що розташовані на їхній території, бланками річної і
квартальної форм N 5-С "Звіт про витрати на виробництво продукції
(робіт, послуг)" та роз'ясненнями по їх заповненню, здійснити збір
та розробку цієї інформації в установлені терміни.
   6. ДП ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М.М.):
   6.1. Забезпечити відповідно змін та доповнень до постановки
задач Держкомстату розробку програмного забезпечення по обробці
державної статистичної звітності, вказаної у пункті 1.
   6.2. Передбачити в 2000 році в КЕОІ доробку програмного
забезпечення обробки державної статистичної звітності за формою N
5-с.
   6.3. Збір та зведення статистичної інформації за вказаними
формами.
   7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату
України N 339 від 01.10.98 року.
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету Головка В.А.
 
 В.о.Голови Комітету                  В.А.Головко
 
   ( Форма N 5-С (квартальна) втратила чинність на підставі
    Наказу Держкомстату  N 239  (  v0239202-00 ) від
    20.07.2000 )
    ( Форма N 5-С (річна) втратила чинність на підставі
     Наказу Держкомстату  N 239 ( v0239202-00 ) від
     20.07.2000 ) 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2002