Щодо визначення дати виникнення податкових зобов"язань зі сплати Пдв при наданні послуг зв"язку пільговим категоріям громадян, а також бюджетним організаціям

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 9649/7/16-1220-14 від 01.07.99
 
 
 
   ДПА України  розглянула лист дирекції "Укртелекому" щодо
визначення дати виникнення податкових зобов'язань зі сплати ПДВ
при наданні послуг зв'язку пільговим категоріям громадян, а також
бюджетним організаціям і повідомляє таке.
   Законом України "Про зв'язок" ( 160/95-вр ) встановлено, що
підприємства і об'єднання зв'язку надають відповідно до чинного
законодавства окремим категоріям громадян послуги на пільговій
основі з покриттям пов'язаних з цим витрат за рахунок державного і
місцевих бюджетів та коштів відповідних фондів і підприємств.
   Щодо оплати послуг зв'язку, яка здійснюється безпосередньо
громадянами - фізичними особами, які не є платниками податку, то
Законом України від 02.06.99 р. N 714-XIV ( 714-14 ) "Про внесення
змін до Закону України "Про податок на додану вартість" за такими
послугами до 01.01.2001 р. прийнято касовий метод обчислення ПДВ,
згідно з яким датою виникнення податкових зобов'язань є дата
зарахування коштів на банківський рахунок або у касу такого
платника податку, або отримання інших видів компенсації вартості
послуг зв'язку, а датою виникнення права на податковий кредит, у
тому числі отримання бюджетного відшкодування, є дата списання
коштів з банківського рахунка платника податку в оплату даних
послуг або надання інших видів компенсації її вартості.
   Що стосується оплати послуг зв'язку, які надаються пільговим
категоріям громадян та бюджетним організаціям за рахунок коштів
відповідних бюджетів, то на вказані послуги поширюється дія
пп.7.3.5 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-вр ), згідно з яким  датою  виникнення  податкових
зобов'язань у разі продажу товарів (робіт, послуг) з оплатою за
рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів на
розрахунковий  рахунок  платника  податку або дата отримання
відповідної компенсації у будь-якому іншому вигляді, включаючи
зменшення  заборгованості  такого  платника  податку за його
зобов'язаннями перед таким бюджетом.
 
 Заступник Голови                    Г.Оперенко
 
 "Бізнес-Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації",
 N 33/1-2, 12.08.2002 р.
 
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2002