Повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток за _______ місяць 199_ р.

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
 N 339 від 01.07.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 липня 1999 р.
 vd990701 vn339            за N 457/3750
 
   ( Документ втратив чинність на підставі Наказів Державної
                   податкової адміністрації
    N 42 ( z0077-03 ) від 29.01.2003 
    N 414 ( z1141-05 ) від 26.09.2005 ) 
 
                  Затверджено
          наказом Державної податкової адміністрації
          України від 4 серпня 1997 р. N 279 ( z0301-97 )
          (в редакції наказу Державної податкової
          адміністрації України від 1 липня
          1999 року N 339 ( z0456-99 )
 
       Повідомлення про результати розрахунку
       авансового внеску податку на прибуток
          за _______ місяць 199_ р.
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------
|Назва підприємства__________________________|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
|____________________________________________|------------------------    |
|____________________________________________|------------------------    |
|____________________________________________|-------------------------------|
|____________________________________________|Форма власності (КФП)     |
|____________________________________________|------             |
|____________________________________________|------             |
|--------------------------------------------+-------------------------------|
|____________________________________________|Підпорядкованість       |
|____________________________________________|---------------        |
|     (адреса, телефон платника)    |---------------        |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Повідомлення подається до державної податкової інспекції (адміністрації)  |
|в _________________________________________________________________________ |
|                                      |
------------------------------------------------------------------------------
 
                         Відмітка про одержання
                         декларації
                        ------------------------------
                        |              |
                        |              |
                        | (дата, штамп ДПІ або ДПА) |
                        ------------------------------
 
Одиниця виміру: в тис. грн. з одним десятковим знаком
------------------------------------------------------------------
| N |         Показники         | Код | Сума |
|  |                       |рядка|    |
|  |                       |   |    |
|  |                       |   |    |
|  |                       |   |    |
|  |                       |   |    |
|  |                       |   |    |
|  |                       |   |    |
|  |---------------------------------------------+-----+-------|
|  |       1                | 2 |  3  |
|----+---------------------------------------------+-----+-------|
| 1 |Прибуток, що підлягає оподаткуванню, всього | 01 |    |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 2 |У тому числі:                |       |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 3 |прибуток, отриманий від господарської    | 02 |    |
|  |діяльності                  |   |    |
|----+---------------------------------------------+-----+-------|
| 4 |прибуток, отриманий від упровадження понижую-| 03 |    |
|  |чого коефіцієнта норм амортизації.      |   |    |
|----+---------------------------------------------+-----+-------|
| 5 |Сума авансового внеску податку на прибуток до| 04 |    |
|  |Державного бюджету, рядок 03 x 0,3, якщо   |   |    |
|  |значення в рядку 03 менше або дорівнює значе-|   |    |
|  |нню в рядку 01, або рядок 01 x 0,3, якщо зна-|   |    |
|  |чення в рядку 03 більше від значення в    |   |    |
|  |рядку 01                   |   |    |
|----+---------------------------------------------+-----+-------|
| 6 |Сума авансового внеску податку на прибуток до| 05 |    |
|  |бюджету, рядок 02 x 0,3 (не проставляється, в|   |    |
|  |разі, якщо значення в рядку 03 більше ніж  |   |    |
|  |значення в рядку 01)             |   |    |
------------------------------------------------------------------
 
          Дата подання повідомлення "__"________ 199_ р.
 
 Керівник підприємства __________________________________________
                  (підпис, прізвище)
 
 Головний бухгалтер _____________________________________________
                  (підпис, прізвище)
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2001