Про встановлення максимального розміру тарифів на послуги реєстраторів

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 132 від 30.06.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   2 липня 1999 р.
 vd990630 vn132            за N 431/3724
 
    Про встановлення максимального розміру тарифів на
            послуги реєстраторів
 
   На підставі п.3 статті 12 Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні"  (  710/97-вр  ),  враховуючи  результати
моніторингу тарифів на послуги реєстраторів та відповідно до
рекомендацій Координаційної ради при Президентові України з питань
функціонування ринку цінних паперів в Україні (протокол N 4 від 31
березня 1999 року) Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку В И Р І Ш И Л А:
   1. Затвердити  Максимальний  розмір  тарифів  на послуги
реєстраторів щодо внесення змін до реєстру  в  зв'язку  зі
знерухомленням цінних паперів на період до встановлення інших
тарифів на їх послуги (додаток).
   2. Управлінню нагляду за інфраструктурою ринку цінних паперів
продовжити моніторинг тарифів на послуги реєстраторів.
   3. Прес-центру опублікувати це рішення відповідно до чинного
законодавства.
   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії А.Головка.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
                         Додаток
                    до рішення    Державної
                    комісії з цінних паперів та
                    фондового ринку
                    30.06.99 N 132
    Максимальний розмір тарифів на послуги реєстраторів
      щодо внесення змін до реєстру в зв'язку зі
         знерухомленням цінних паперів
 
------------------------------------------------------------------
|            Зміст операції         |Максима-|
|                            |льний  |
|                            |розмір |
|                            |тарифу |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Відкриття особового рахунку та/або внесення записів про|Десять |
|рух  цінних  паперів відносно рахунку номінального|гривень |
|утримувача (з рахунку власника, з рахунку  іншого|    |
|номінального  утримувача,  на рахунок власника, на|    |
|рахунок іншого номінального утримувача) з оформленням|    |
|та видачею сертифіката (свідоцтва про знерухомлення|    |
|цінних паперів, тимчасового свідоцтва)  з  видачею|    |
|виписки  про стан особового рахунку за наслідками|    |
|операції  безпосередньо  у  реєстроутримувача,  з|    |
|проведенням  усіх  інших дій при здійсненні такої|    |
|операції, відповідно до вимог Положення про порядок|    |
|ведення реєстрів власників іменних цінних паперів,|    |
|затвердженого рішенням Державної комісії з  цінних|    |
|паперів  та  фондового ринку  від 26.05.98  N 60 |    |
|( vr060312-98 ) (крім поштових витрат).        |    |
------------------------------------------------------------------
 
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1999