Про створення координаційної ради з питань молодіжної політики обласної державної адміністрації

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Про створення координаційної ради з питань молодіжної політики обласної державної адміністрації

Розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації
від 29 червня 1999 року N 281/99-р

Зареєстровано в Хмельницькому обласному управлінні юстиції
14 липня 1999 р. за N 37/224

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Хмельницької обласної державної адміністрації
 від 23 жовтня 2003 року N 379/2003-р

На виконання Указу Президента України від 21 травня 1999 року "Про внесення змін до Указу Президента від 3 грудня 1995 року N 1129" та з метою вдосконалення реалізації державної молодіжної політики в області, забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участі в усіх сферах життя суспільства:

1. Утворити координаційну раду з питань молодіжної політики обласної державної адміністрації (далі - координаційну раду). Затвердити Положення про координаційну раду та її склад згідно з додатками 1, 2.

(на часткову зміну пункту 1 затверджено новий склад  ради згідно з розпорядженням Хмельницької обласної державної адміністрації від 23.10.2003 року N 379/2003-р)

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації А. Мельника.

 

Голова адміністрації 

В. Лундишев 

 

Додаток 1
до розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації
від 29 червня 1999 р. N 281/99-р

Зареєстровано
в Хмельницькому обласному управлінні юстиції
14 липня 1999 р. за N 37/224 

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з питань молодіжної політики обласної державної адміністрації

1. Загальні положення.

Координаційна рада з питань молодіжної політики облдержадміністрації (далі - координаційна рада) є координуючим та консультативно-дорадчим органом, покликаним сприяти постійному вдосконаленню реалізації державної молодіжної політики в області, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних з молодіжними проблемами та участю молоді в усіх сферах життя суспільства і держави.

Координаційна рада діє у відповідності з Конституцією України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради і даним Положенням.

Координаційна рада створюється при обласній державній адміністрації розпорядженням керівника зазначеного органу виконавчої влади.

Діяльність координаційної ради поширюється на території області.

2. Мета і завдання.

Рада створена з метою сприяння формуванню та реалізації державної молодіжної політики в області, залучення молоді до процесів державотворення, представництва молоді в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Основними завданнями координаційної ради є:

- вивчення, систематичний аналіз і прогнозування соціальних та морально-політичних процесів у молодіжному середовищі області;

- розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямів реалізації державної молодіжної політики, ефективності використання коштів, що виділяються на ці цілі;

- участь у підготовці проектів нормативних актів, програм, віднесених до її компетенції;

- координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та господарських органів щодо здійснення прав і свобод молоді, залучення її до участі у політичному, економічному, культурному і духовному становленні країни;

- сприяння координації діяльності органів виконавчої влади та громадських організацій щодо. реалізації державної молодіжної політики в області;

- розвиток зв'язків та співробітництва між молодіжними і дитячими громадськими організаціями.

3. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань:

- вивчає та узагальнює стан роботи з молоддю в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності області;

- вносить в установленому порядку пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді, що потребують прийняття відповідних рішень голови облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування;

- налагоджує взаємодію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій з питань планування і проведення роботи з молоддю;

- сприяє створенню необхідних умов для навчання молоді, широкого залучення її до участі у малому бізнесі, фермерстві та інших формах підприємницької діяльності, збільшенню інвестицій у реалізацію молодіжних програм, створенню фондів з метою залучення, крім державних коштів, інших джерел фінансування;

- подає на розгляд голові облдержадміністрації щорічно доповіді про хід реалізації державної молодіжної політики, суспільне становище молоді в області.

4. Координаційна рада має право:

- утворювати у разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);

- одержувати в установленому порядку безплатно необхідні для її діяльності інформацію та матеріали;

- заслуховувати на своїх засіданнях керівників місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції координаційної ради, та подавати пропозиції щодо порушення питань про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними відповідного Указу Президента України.

5. Координаційну раду очолює голова. Голова координаційної ради має заступника. Голову та первинний склад координаційної ради затверджує голова облдержадміністрації. У подальшому зміни до складу координаційної ради вносить її голова. Голова, члени координаційної ради працюють на громадських засадах.

6. Основною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засіданнями координаційної ради керує голова або за дорученням голови - заступник. Засідання координаційної ради вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її складу.

7. Рішення координаційної ради оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій, підписаних головою, і є обов'язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами і організаціями.

В разі потреби голові обласної державної адміністрації можуть вноситися рекомендації щодо прийняття відповідних рішень.

8. Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняття рішень.

9. Забезпечення поточної роботи координаційної ради здійснює секретар координаційної ради. Роботою секретаря координаційної ради керує заступник голови.

10. Координаційна рада у своїй роботі може використовувати бланки зі своїм найменуванням та органу виконавчої влади, при якому створена.

 

Заступник голови адміністрації 

В. Олуйко 

 

Додаток 2
до розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 29 червня 1999 р. N 281/99-р
(в редакції розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації
від 23 жовтня 2003 р. N 379/2003-р) 

СКЛАД
координаційної ради з питань молодіжної політики обласної державної адміністрації

РОЗДОБУДЬКО
Анатолій Григорович 

заступник голови облдержадміністрації, голова координаційної ради 

ВЛАСЮК
Тетяна Михайлівна 

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, заступник голови координаційної ради 

ПРИСЯЖНЮК
Наталія Анатоліївна 

начальник відділу управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, секретар координаційної ради 

АНІСЬКОВ
Сергій Миколайович 

начальник управління у справах сім'ї та молоді Хмельницького міськвиконкому (за згодою) 

БЕРЕКА
Віктор Євгенович 

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації 

БІЛЕЦЬКА
Леся Володимирівна 

заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації 

ВИБОДОВСЬКА
Валентина Олексіївна 

заступник начальника управління культури облдержадміністрації 

ГЛАДКОВ
Едуард Валерійович 

спікер Хмельницького молодіжного парламенту (за згодою) 

ГОРБАТЮК
Валерій Феліксович 

заступник начальника Управління МВС України в області (за згодою) 

ГОЦЬКИЙ
Григорій Іванович 

начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації 

ДОВГАЛЬСЬКИЙ
Анатолій Казимирович 

заступник обласного військового комісара (за згодою) 

КАРПЕЛЬОВ
Костянтин Едуардович 

голова Хмельницького обласного комітету молодіжних організацій (за згодою) 

КОСТІН
Євген Іванович 

начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації 

ЛУКОМСЬКА
Світлана Іванівна 

заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації 

МАГУР
Ніна Іванівна 

начальник служби у справах неповнолітніх облдержадміністрації 

ПІЛІШЕК
Світлана Олександрівна 

секретар обласної студентської координаційної ради при облдержадміністрації (за згодою) 

ПРУНЯК
Наталія Мефодіївна 

заступник начальника обласного управління юстиції (за згодою) 

СЄРІКОВА
Нана Борисівна 

голова Координаційної ради Подільської спілки молоді (за згодою) 

ТРЕТЯК
В'ячеслав Анатолійович 

голова Хмельницької обласної організації "Громадський центр "Волонтер" (за згодою). 

 

Заступник голови, керівник апарату
адміністрації 

 
С. Кіндзерський 

 

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1999