Про внесення змін до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 37/5 від 29.06.99         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 липня 1999 р.
                   за N 439/3732
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                 Міністерства юстиції
       N 20/5 ( z0283-04 ) від 03.03.2004 )
 
    Про внесення змін до Інструкції про порядок вчинення
        нотаріальних дій нотаріусами України
 
 
   На виконання Закону України "Про виконавче  провадження"
( 606-14 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від  18  червня  1994 року N 18/5 ( z0152-94 ) і
зареєстрованої в Мін'юсті 7 липня 1994 року за N 152/361, такі
зміни:
   пункт 167 викласти в такій редакції:
   "167. Виконавчий напис повинен містити:
   дату (рік, місяць, число) вчинення, посаду, прізвище, ім'я,
по батькові нотаріуса, який вчиняє виконавчий напис;
   найменування та адресу стягувача;
   найменування та адресу  боржника,  дату  й  місце  його
народження,  місце роботи (для громадян), номери рахунків у
кредитних установах (для юридичних осіб);
   зазначення строку, за який провадиться стягнення;
   зазначення сум, що підлягають стягненню, або предметів, які
підлягають витребуванню, в тому числі пені, процентів, якщо такі
належать;
   зазначення розміру плати, сум державного мита, сплачуваного
стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника;
   зазначення статті Закону "Про нотаріат" ( 3425-12 ) та пункту
Переліку документів, на підставі яких видано виконавчий напис;
   номер, під яким виконавчий напис зареєстровано в реєстрі;
   підпис нотаріуса, який вчинив виконавчий напис, печатку".
 
   2. Департаменту нотаріату та ліцензування юридичної практики
(Круковес Н.В.):
   подати наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493/92 "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (зі змінами, внесеними Указом Президента України від
21.05.98 N 493/98) та довести його до відома начальника Головного
управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці
Крим, начальників обласних, Київського  та  Севастопольського
міських управлінь юстиції.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра юстиції України Стичинського Б.С.
 
 Міністр                        С.Р.Станік

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1999