Про додаткові заходи щодо регулювання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Про додаткові заходи щодо регулювання операцій
     з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
               відносинах
 
 ( Указ не вступив в дію у зв'язку з відхиленням проекту Закону
  про  додаткові  заходи  щодо  регулювання  операцій з 
  давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах
  згідно з Постановою ВР N 1050-XIV ( 1050-14 ) від 16.09.99 )
   З метою вдосконалення регулювання операцій з давальницькою
сировиною в зовнішньоекономічних відносинах та відповідно до
пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
   1. Установити,  що  готова  продукція,  виготовлена  з
давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником на митну
територію України у порядку та на умовах, передбачених статтею 2
Закону України "Про операції з  давальницькою  сировиною  у
зовнішньоекономічних   відносинах"   ( 327/95-ВР ),    може
реалізовуватися  на  митній  території  України  лише  через
зареєстроване цим замовником в Україні постійне представництво,
яке оформляє ввізну вантажну митну декларацію на готову продукцію
(без фактичного ввезення її на митну територію України) і сплачує
ввізне мито, інші податки та збори, передбачені законодавством
щодо аналогічних імпортних товарів. При цьому ввізне мито за
готову продукцію сплачується за пільговими ставками  Єдиного
митного тарифу України, а нафтопродукти, вироблені з давальницької
сировини, звільняються від обкладення ввізним митом.
   Підставою для погашення передбаченого статтею  2  Закону
України  "Про  операції  з  давальницькою  сировиною  у
зовнішньоекономічних відносинах" векселя (письмового зобов'язання)
є подання українським виконавцем до органу державної податкової
служби за своїм місцезнаходженням копії ввізної вантажної митної
декларації на готову продукцію (без фактичного ввезення її в
Україну), акта здачі-приймання  готової  продукції  постійним
представництвом іноземного замовника, довідки про сплату ввізного
мита, інших податків та зборів, виданої органом державної митної
служби за місцезнаходженням постійного представництва іноземного
замовника.
   Зазначені документи  постійне  представництво  іноземного
замовника зобов'язане передати українському виконавцеві протягом
десяти робочих днів після оформлення акта здачі-приймання готової
продукції.
   Розрахунки між українським покупцем готової продукції та
постійним представництвом іноземного замовника здійснюються у
валюті України через рахунки постійних представництв у банках в
порядку, що встановлюється Національним банком України.
   2. У разі коли це може завдати шкоди економіці держави,
Кабінет  Міністрів  України  може  тимчасово  обмежувати або
забороняти:
   реалізацію іноземним замовником на митній території України
окремих видів готової продукції, виробленої з його давальницької
сировини;
   закупівлю іноземним замовником окремих видів давальницької
сировини або реалізацію ним готової продукції на митній території
України;
   вивезення українським замовником окремих видів давальницької
сировини  або ввезення ним окремих видів готової продукції,
виробленої з використанням цієї сировини;
   ввезення іноземним замовником окремих видів давальницької
сировини на митну територію України або здійснення операцій,
пов'язаних з її переробкою на території України. Не може бути
запроваджено обмеження або заборона на ввезення давальницької
сировини на митну територію України на підставі того, що сировина
походить або відправлена з тієї чи іншої держави або іноземний
замовник бажає відвантажити готову продукцію до певної держави.
   3. Установити, що у разі втрати  чи  повного  зіпсуття
давальницької сировини або готової продукції іноземного замовника
на митній території України внаслідок форс-мажорних обставин,
засвідчених  у  встановленому  порядку,  вексель  (письмове
зобов'язання) погашається і ввізне мито, податки та збори (крім
митних зборів) не справляються. За необхідності рівень зіпсуття
давальницької сировини або готової продукції та можливість їх
використання визначаються Торгово-промисловою палатою України або
регіональними торгово-промисловими палатами.
   Відходи чи брухт, що залишилися після зіпсуття давальницької
сировини або готової продукції, в разі їх реалізації на митній
території України підлягають митному оформленню та обкладенню
ввізним митом, іншими податками та зборами, які справляються у
разі ввезення на митну територію України аналогічних відходів або
брухту відповідно до законодавства.
   Сплата зазначених податків та зборів провадиться покупцем
відходів чи брухту, який оформляє ввізну вантажну митну декларацію
(без фактичного їх ввезення в Україну).
   За письмовою заявою іноземного замовника органам державної
митної служби давальницька сировина, що ввезена ним  і  не
перероблена на митній території України, або відходи чи брухт, що
залишилися після повного зіпсуття давальницької сировини або
готової продукції внаслідок форс-мажорних обставин на митній
території України, можуть бути вивезені у порядку, встановленому
Державною митною службою України.
   У разі втрати чи повного зіпсуття давальницької сировини або
готової продукції вітчизняного замовника  за  межами  митної
території України внаслідок форс-мажорних обставин, засвідчених у
встановленому порядку, вексель (письмове зобов'язання) погашається
і  вивізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не
справляються і штрафні санкції не застосовуються.
   Валютна виручка від реалізації відходів чи  брухту,  що
залишилися після втрати чи повного зіпсуття давальницької сировини
або готової продукції на митній території держави іноземного
виконавця або іншої держави, підлягає перерахуванню на рахунок
замовника в банку України протягом 120 календарних днів з дати
оформлення вивізної вантажної митної декларації на давальницьку
сировину.
   За письмовою заявою українського замовника органам державної
митної служби давальницька сировина, що була вивезена з митної
території України і не перероблена, або відходи чи брухт, що
залишилися після повного зіпсуття давальницької сировини або
готової продукції внаслідок форс-мажорних обставин за межами
митної території України, можуть бути ввезені на митну територію
України у порядку, встановленому Державною митною службою України.
   Готова продукція,  вироблена  з  давальницької  сировини
українського замовника з урахуванням вимог Закону України "Про
операції з  давальницькою  сировиною  у  зовнішньоекономічних
відносинах",  яка  ввозиться  на  митну  територію  України,
обкладається ввізним митом, податками та зборами, які передбачені
законодавством щодо аналогічних імпортних товарів, і до неї
застосовуються заходи нетарифного регулювання  відповідно  до
законодавства.
   Обмеження або заборона використання природних ресурсів під
час здійснення операцій з давальницькою сировиною, а також перелік
цих ресурсів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
   Давальницька сировина   може  закуповуватись  іноземним
замовником на митній території України у суб'єкта підприємницької
діяльності України за іноземну валюту. Давальницька сировина не
може бути придбана іноземним замовником на митній  території
України за національну валюту України або отримана ним внаслідок
проведення інших операцій, у тому числі товарообмінних.
   У разі проведення  розрахунків  за  переробку,  обробку,
збагачення чи використання давальницької сировини у грошовій формі
з українським виконавцем виручка підлягає зарахуванню на його
рахунок в банку України у 90-денний строк з дати оформлення
вивізної вантажної митної декларації на готову продукцію або з
дати погашення векселя (письмового зобов'язання) залежно від того,
яка з цих операцій була проведена раніше.
   У разі коли це може завдати шкоди економіці держави Кабінет
Міністрів України може обмежувати або забороняти використання тих
чи інших форм розрахунків, передбачених Законом України "Про
операції  з  давальницькою  сировиною  у зовнішньоекономічних
відносинах" за переробку давальницької сировини за окремими видами
операцій  з  давальницькою  сировиною  у зовнішньоекономічних
відносинах.
   4. Порушення норм цього Указу та інших актів законодавства
під  час  здійснення  операцій  з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах тягне за собою відповідальність
згідно з законодавством України.
   Порушення українським  виконавцем  (замовником)  строків,
передбачених статтями 2 та 5 Закону України "Про операції з
давальницькою  сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" і
статтею 3 цього Указу, тягне за собою стягнення пені за кожний
день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки
(вартості неповерненої готової продукції) в іноземній валюті,
перерахованої у національну валюту України за офіційним валютним
(обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день
нарахування пені. Загальний розмір нарахованої пені не може
перевищувати суму заборгованості.
   У разі прийняття судом або арбітражним судом, Міжнародним
комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при
Торгово-промисловій палаті України позовної заяви українського
виконавця  (замовника)  про стягнення з іноземного замовника
(виконавця) заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання
строків,  передбачених  контрактами,  а також на період дії
форс-мажорних обставин, засвідчених в  установленому  порядку,
строки, передбачені статтями 2 та 5 Закону України "Про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"  і
статтею 3 цього Указу, зупиняються і пеня за їх порушення в цей
період не нараховується.
   У разі прийняття судом або арбітражним судом рішення про
відмову в позові повністю чи частково або припинення (закриття)
провадження у справі чи залишення позову без розгляду строки,
передбачені статтями 2 та 5 Закону України "Про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"  і
статтею 3 цього Указу, поновлюються і пеня за їх порушення
нараховується за кожний день прострочення, виключаючи період, на
який ці строки було зупинено.
   У разі прийняття судом або арбітражним судом рішення про
задоволення позову про порушення строків, передбачених статтями 2
та 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" і статтею 3 цього Указу, пеня не
сплачується  з дати прийняття позову до розгляду судом або
арбітражним судом.
   Після закінчення  дії  форс-мажорних  обставин  строки,
передбачені статтями 2 та 5 Закону України "Про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"  і
статтею 3 цього Указу, поновлюються і пеня за їх порушення
сплачується за кожний день прострочення, за винятком періоду, на
який ці строки було зупинено.
   Пеня, передбачена цією статтею, стягується органами державної
податкової служби і спрямовується до Державного бюджету України
відповідно до законодавства.
   5. Кабінету Міністрів України:
   внести на  розгляд Верховної Ради України проект закону
України про внесення змін до законів України з питань щодо
регулювання   операцій   з   давальницькою  сировиною  у
зовнішньоекономічних відносинах;
   привести у місячний строк свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Указом;
   забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Указу.
   6. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
   7. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 27 червня 1999 року
     N 723/99 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1996