Щодо митного оформлення виробів з ДСП і ДВП та скасування дії наказу N 462

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
          КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            17.06.1999 N 394
 
 
      Щодо митного оформлення виробів з ДСП і ДВП
         та скасування дії наказу N 462
 
 
   На виконання  розпорядження   ДМСУ   N   21/1-1620-ЕП
( va620342-99 ) та з метою виключення випадків необгрунтованих
затримок у митному оформленні окремих видів товарів Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Технологічну схему класифікації та кодування
виробів з ДСП та ДВП у 44 групі ТН ЗЕД ( n0001410-92 ) по зоні
діяльності КРМ (додається).
 
   2. Встановити, що віднесення виробів з ДСП та ДВП до 44 групи
ТН ЗЕД  здійснюється відділами тарифів та вартості КРМ та
підпорядкованих митниць, одноразово в межах одного контракту або
при зміні асортименту виробів.
 
   3. Скасувати дію наказу КРМ N 462 від 15.07.99 р. "Щодо
митного оформлення плит ДВП та ДСП (група 44)".
 
   4. Начальнику загального відділу забезпечити тиражування та
розсилку наказу до оперативних підрозділів КРМ та підпорядкованих
митниць.
 
   5. Контроль за виконанням  даного  наказу  покласти  на
заступника начальника КРМ Вечера В.Г.
 
 Начальник Київської регіональної
 митниці                         О.Симонов
 
 
                   Додаток
 
 
    Технологічна схема класифікації та кодування виробів
   з ДСП та ДВП у 44 групі ТН ЗЕД по зоні діяльності КРМ
 
 
   З метою забезпечення повноти справляння державних митних
доходів, виключення випадків необгрунтованих затримок у митному
оформленні та на виконання розпорядження Держмитслужби України від
01.06.99 р. N 21/1-1620-ЕП ( va620342-99 ) ця Технологічна схема
регламентує віднесення виробів з ДСП та ДВП до 44 групи ТН ЗЕД
( n0001410-92 ) під час проведення митного оформлення імпортних
вантажів при випуску товарів у вільний обіг.
 
   1. Віднесення листів, плит, панелей, профілів та подібних
виробів з ДСП та ДВП до групи 44 ТН ЗЕД ( n0001410-92 ), зокрема
тих товарів, щодо яких ТН ЗЕД не дає чітких критеріїв кодування,
здійснюється за рішенням відділу тарифів та вартості регіональної
митниці (митниці) (далі - ВТВ).
 
   2. Проведення  класифікаційної  експертизи  товарів,  які
зазначені у п. 1, здійснюється ВТВ при митному оформленні вантажу,
який надійшов в межах нового контракту або при зміні асортименту
виробів  в межах старого контракту. У випадку виникнення у
посадової особи оперативного підрозділу, яка здійснює  митне
оформлення  товару, обгрунтованих сумнівів щодо відповідності
наявного вантажу класифікаційному рішенню ВТВ, що було попередньо
видано  по цьому контракту, може бути застосована вибіркова
перевірка вказаних виробів.
 
   3. Інспектор оперативного підрозділу складає акт митного
огляду товару (додаток 1), здійснює відбір зразків товару (при
необхідності), складає акт відбору зразків та накладає на зразки
митне забезпечення.
 
   4. Інспектор оперативного підрозділу, який проводив попередню
перевірку документів, що надаються до митного оформлення разом з
ВМД, та проставляв на ВМД штамп "Під митним контролем", робить
запис на зворотній стороні 1-го примірника ВМД: "Направляється до
ВТВ" і готує повний пакет ТСД для відправлення до ВТВ.
 
   5. Встановити, що для проведення класифікаційної експертизи
товарів, які зазначені в п. 1 до ВТВ, надаються: технічні паспорти
та  технічні  описи товарів з зазначенням розмірів виробів,
щільності ДВП, матеріалу обробки поверхонь тощо; ілюстровані
каталоги виробника або продавця (при наявності); прайс-листи та
інша додаткова інформація.
 
   6. Керівництво ТВВ візує запит до  ВТВ  та  забезпечує
відправлення пакета документів та зразків товару під митним
контролем до ВТВ.
 
   7. Інспектор  ВТВ  перевіряє  повноту  наданого  пакета
документів, акт митного огляду товару, акт відбору зразків,
перевіряє митне забезпечення на зразках та реєструє запит у
журналі внутрішніх рішень ВТВ.
 
   8. Інспектор ВТВ розглядав запит та надає Рішення стосовно
класифікації та кодування товару 44 гр. ТН ЗЕД ( n0001410-92 )
згідно Основних правил інтерпретації ТН ЗЕД ( n0001410-92 ). При
підготовці висновків враховується наявна ступінь обробки виробів,
комплектація поставки, можливість подальшої механічної обробки
(розрізування, сверління та інші подібні механічні операції).
 
   9. У  разі  виникнення  обгрунтованих  сумнівів  щодо
достовірності наданих документів, або якщо надані документи не
дають повної характеристики товару 44 гр. ТН ЗЕД ( n0001410-92 ),
або якщо до класифікаційної експертизи не були надані зразки
товару, інспектор ВТВ проводить митний огляд вантажу у зоні
митного контролю та складає власний акт митного огляду.
 
   10. Якщо код товару, який був заявлений суб'єктом ЗЕД у ВМД,
та код товару, встановлений висновком класифікаційної експертизи
ВТВ, не співпадають, інспектор оперативного підрозділу, який
завершує митне оформлення товару, надає до ВТВ інформацію про
завершення митного оформлення та копію оформленої ВМД. А у разі
заведення справи про порушення митних правил - копію протоколу та
копію постанови.
 
   11. У разі, коли через складність питання ВТВ регіональної
митниці (митниці) не може бути знайдене рішення щодо кодування
виробів з ДСП та ДВП, ВТВ готується запит до митного органу вищого
рівня.
 
   12. Особовий склад ВТВ узагальнює інформацію щодо висновків
класифікаційної експертизи товарів 44 гр. ТН ЗЕД ( n0001410-92 )
та надає її на розгляд керівництву КРМ та ДМСУ.
 
 
                   Додаток 1
                   до Технологічної схеми
 
 
                АКТ
       митного огляду N___ товару 44 гр. ТН ЗЕД
 
         ТВВ - ______ від ___.___.99 р.
 
   1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
 
   1.1. П. І. Б. інспектора митниці____________________________
 
   1.2. СУБ'ЄКТ ЗЕД, який декларує товар_______________________
 
   1.3. КОНТРАКТ N від
 
   1.4. ВМД N
 
   2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРУ, ЯКИЙ ДЕКЛАРУЄТЬСЯ У 44 ГР.
 
   2.1. КОМПЛЕКТАЦІЯ (склад, асортимент) всієї партії вантажу.
 
   2.2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД товару одного найменування (плита,
лист, панель, профіль, планка, куточок, щит тощо).
 
   2.3. МАТЕРІАЛ (РЕЧОВИНА), з якого вироблено товар одного
найменування (ДСП, ДВП, натуральна деревина).
 
   2.4. РОЗМІРИ однієї одиниці товару  одного  найменування
(нхlхm) в мм.
 
   2.5. СТУПІНЬ ОБРОБКИ товару одного найменування:
   2.5.1. Наявність  виступів,  пазів,  фланців,  шипів або
технологічних отворів та місце їх розташування (при можливості -
креслення).
   2.5.2. Матеріал покриття поверхонь (папір, пластик, фарба,
лак, інше).
   2.5.3. Кількість оброблених (покритих) поверхонь (1, 2, 4, 6,
інше).
   2.5.4. Ступінь (ламіновані чи ні) та форма обробки бокових
зрізів (прямі, закруглені). Якщо бокові зрізи оброблені неоднаково
- інформацію надавати по кожному зрізу окремо.
 
   2.6. ЩІЛЬНІСТЬ (рос. - плотность) (згідно документів та
візуально товару одного найменування).
 
   2.7. ПРИЗНАЧЕННЯ або мета використання всієї партії вантажу
(будівництво, облицювання стін, підлог, стель, виробництво меблів,
продаж, інше).
 
   2.8. КОМЕРЦІЙНА НАЗВА товару одного найменування або всієї
партії вантажу.
 
   3. ВИСНОВКИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОДУ ТН ЗЕД (при можливості).
 
 Підпис інспектора.
 М. П.
 
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2004