Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації особливо небезпечних хімічних речовин та контроль за їх дотриманням

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

          ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 52/210 від 15.06.99        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 липня 1999 р.
                   за N 430/3723
 
 ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держпідприємництва
  N 41/71 ( z0214-01 ) від 22.02.2001 )
 
     Про затвердження Інструкції про умови і правила
     провадження   підприємницької   діяльності
     (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації
     особливо небезпечних  хімічних  речовин  та
          контроль за їх дотриманням
 
 
   Відповідно до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 )
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98
N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування підприємницької
діяльності" та відповідно до Положення про Ліцензійну палату
України, затвердженого Указом Президента України від 16.07.97
N 648/97, Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і
реалізації особливо небезпечних хімічних речовин та контроль за їх
дотриманням (додається).
 
   2. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної
палати  України  (Єфремов  О.В.),  Управлінню  малотоннажної,
органічної  хімії  та  спеціальних  виробництв  Міністерства
промислової  політики України (Філонов А.П.) в установленому
порядку:
   2.1. Подати Інструкцію у п'ятиденний термін на державну
реєстрацію у Міністерство юстиції України.
   2.2. Довести до відома керівників та спеціалістів відповідних
структурних підрозділів Мінпромполітики  України,  Ліцензійної
палати та її представництв в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі Інструкцію про умови і правила
провадження підприємницької діяльності з виготовлення і реалізації
особливо небезпечних хімічних речовин  та  контроль  за  їх
дотриманням.
 
   3. Управлінню  контролю  за  процедурами  ліцензування і
реєстрації Ліцензійної палати (Апатенко О.П.), її представництвам
в  Автономній  Республіці  Крим,  областях, містах Києві та
Севастополі, Управлінню малотоннажної,  органічної  хімії  та
спеціальних виробництв Мінпромполітики (Філонов А.П.) здійснювати
контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності
ліцензійних  умов  щодо  виготовлення  і реалізації особливо
небезпечних хімічних речовин.
   4. Керуючому  справами  Міністерства промислової політики
України Кондрашову М.М. забезпечити публікацію Інструкції про
умови  і  правила  провадження  підприємницької діяльності з
виготовлення і реалізації особливо небезпечних хімічних речовин та
контроль за їх дотриманням у засобах масової інформації після
реєстрації у Міністерстві юстиції України.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та заступника
Міністра промислової політики Голубова О.Г.
 
 Голова Ліцензійної
 палати України                   С.І.Третьяков
 
 Міністр промислової
 політики України                    В.М.Гуреєв
 
                      Затверджено
                 Наказ Ліцензійної палати України
                 Міністерства промислової політики
                 України 15.06.99 N 52/210
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 липня 1999 р.
                   за N 430/3723
 
              Інструкція
     про умови і правила провадження підприємницької
     діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і
     реалізації  особливо  небезпечних  хімічних
       речовин та контроль за їх дотриманням
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Інструкція  про  умови  і  правила  провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і
реалізації особливо небезпечних хімічних речовин та контроль за їх
дотриманням  розроблена  відповідно  до  Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ) на виконання  постанов  Кабінету
Міністрів України від 03.07.98 N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок
ліцензування підприємницької діяльності" і від 17.08.98 N 1287
( 1287-98-п ) "Про затвердження переліку  особливо небезпечних
хімічних речовин, виготовлення та  реалізація  яких  підлягає
ліцензуванню".
   1.2. Ця Інструкція встановлює умови і правила провадження
підприємницької діяльності з виготовлення і реалізації особливо
небезпечних хімічних речовин за переліком, визначеним Кабінетом
Міністрів України.
   1.3. Інструкція поширюється на всіх суб'єктів підприємницької
діяльності незалежно від їх організаційно-правової форми та форми
власності, що здійснюють виготовлення та реалізацію особливо
небезпечних хімічних речовин на території України.
   1.4. Міністерство промислової політики України при отриманні
від суб'єктів підприємницької діяльності заяв та відповідних
документів для видачі ліцензій на виготовлення і реалізацію
особливо небезпечних хімічних речовин у разі потреби проводить
перевірку  відомостей,  що  містяться  у цих документах, та
спроможності виконання заявником ліцензійних умов провадження
підприємницької діяльності.
 
   2. Вимоги, які потрібні для здійснення підприємницької
     діяльності з виготовлення і реалізації особливо
          небезпечних хімічних речовин
 
   2.1. Суб'єкт підприємницької діяльності при виготовленні і
реалізації кожної особливо небезпечної хімічної речовини повинен
дотримуватися чинних стандартів, державних нормативних актів про
охорону праці, правил пожежної безпеки в Україні ( z0219-95 ),
технічних умов, технологічних регламентів, інструкцій.
   2.2. Суб'єкт підприємницької діяльності може виготовляти та
реалізовувати особливо небезпечні хімічні речовини тільки за
наявності матеріально-технічної бази.
   2.3. Суб'єкт підприємницької діяльності повинен мати:
   нормативну документацію  на  виготовлення  та  реалізацію
особливо небезпечних хімічних речовин;
   позитивний висновок органів, що здійснюють  контроль  за
охороною праці, протипожежною і екологічною безпекою, та інших
органів згідно з чинним законодавством України щодо забезпечення
підприємством санітарно-гігієнічних норм безпеки виготовлення та
реалізації особливо небезпечних хімічних речовин,  утилізації
відходів (власними засобами або на умовах договору), оформлений
окремим листом цих органів;
   сертифікат (свідоцтво)  державної  реєстрації небезпечного
фактора хімічного походження відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Положення про гігієнічну
регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів  і
Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та
державної реєстрації небезпечних факторів" від 13.06.95 N 420
( 420-95-п );
   гігієнічний висновок   державної   санітарно-гігієнічної
експертизи відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я
України від 20.10.95 N 190 ( z0002-96 ) "Про проведення державної
санітарно-гігієнічної експертизи щодо розробки, виробництва і
застосування продукції, яка може негативно впливати на здоров'я
людини", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.01.96
за N 2/1027;
   погодження на виготовлення  і  реалізацію  озоноруйнуючих
речовин, що внесені до переліку особливо небезпечних хімічних
речовин, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про
Програму  припинення  в  Україні виробництва та використання
озоноруйнуючих речовин" від 17.10.96 N 1274 ( 1274-96-п ).
 
    3. Здійснення природоохоронних заходів, що сприяють
   зменшенню викликаного виробництвом негативного впливу
           на навколишнє середовище
 
   3.1. Суб'єкт підприємницької діяльності:
   здійснює природоохоронні  заходи,  що  сприяють зменшенню
негативного впливу на навколишнє середовище;
   забезпечує експертний висновок регіональних природоохоронних
органів;
   забезпечує утилізацію  власними  засобами  або на умовах
договору небезпечних  для  навколишнього  середовища  речовин
(відходів:  твердих, рідких, газоподібних), що виникають при
виготовленні або реалізації особливо небезпечних хімічних речовин.
   3.2. Технології,  обладнання  та  умови  виготовлення  і
реалізації особливо небезпечних хімічних речовин мають відповідати
діючим екологічним, санітарно-гігієнічним, протипожежним нормам і
правилам з дотримання умов охорони праці.
 
   4. Особливі умови і правила здійснення підприємницької
              діяльності
 
   4.1. Технологічні процеси виготовлення особливо небезпечних
хімічних речовин проводяться у відповідності з технологічними
регламентами,  технологічними  інструкціями та інструкціями з
охорони праці при роботі з даними речовинами.
   4.2. Суб'єкти  підприємницької  діяльності  на  місцях
виготовлення і реалізації особливо небезпечних хімічних речовин
повинні мати:
   системи контролю за додержанням правил ведення технологічного
процесу  з  виготовлення,  зберігання  і реалізації особливо
небезпечних хімічних речовин;
   системи (графіки)  перевірки  стану  надійності  роботи
обладнання та устаткування (технологічного, енергетичного);
   правила контролю  за додержанням надійних умов технічної
експлуатації обладнання з виготовлення та реалізації особливо
небезпечних хімічних речовин;
   системи попередження і запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій, які можуть загрожувати життю і здоров'ю людини або
призвести до забруднення навколишнього природного середовища;
   плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій,
плани дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
   системи контролю за якістю сировини, готової продукції та
відходів виробництва.
   4.3. На кожну партію особливо небезпечної хімічної речовини,
що реалізується оптом, та кожну упаковку,  що  реалізується
вроздріб, суб'єкт підприємницької діяльності (виробник) видає
споживачеві інструкцію щодо безпечного поводження з конкретною
хімічною речовиною, розроблену на підставі відповідних стандартів,
технічних умов, правил.
 
     5. Права та обов'язки суб'єктів підприємницької
              діяльності
 
   5.1. При  здійсненні підприємницької діяльності згідно з
отриманою ліцензією суб'єкти підприємницької діяльності мають
право:
   отримувати потрібну  інформацію  щодо  ліцензійних  умов
провадження підприємницької діяльності з виготовлення і реалізації
особливо небезпечних хімічних речовин, їх змін, контролю за їх
дотриманням, іншу інформацію від Ліцензійної палати України та її
представництв, Мінпромполітики України з питань  ліцензування
підприємницької діяльності;
   оскаржити до  суду  або  арбітражного  суду  рішення
Мінпромполітики України про відмову у видачі ліцензії, продовженні
дії, а також рішення щодо анулювання або зупинення дії ліцензії.
   5.2. При  здійсненні підприємницької діяльності згідно з
отриманою ліцензією на виготовлення  і  реалізацію  особливо
небезпечних хімічних речовин суб'єкти підприємницької діяльності
зобов'язані:
   здійснювати свою діяльність згідно з особливими умовами та
правилами, зазначеними в ліцензії;
   дотримуватися вимог чинного законодавства щодо кваліфікації
спеціалістів (спеціальне навчання та атестація), які здійснюють
виготовлення та реалізацію особливо небезпечних хімічних речовин,
обслуговування технологічного обладнання відповідно до нормативних
вимог, правил безпеки, санітарних та екологічних вимог;
   здійснювати підприємницьку діяльність згідно  з  вимогами
діючих галузевих і міжгалузевих нормативних актів про охорону
праці, відповідно до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих
нормативних  актів  про охорону праці, затвердженого наказом
Державного комітету по нагляду за охороною праці від 21.04.98
N 64;
   виконувати вимоги чинних норм і правил  охорони  праці,
пожежної  безпеки, екологічних та санітарно-гігієнічних норм,
обов'язкових на території України, при виготовленні та реалізації
особливо небезпечних хімічних речовин.
 
      6. Контроль за дотриманням ліцензійних умов
 
   6.1. Контроль  за  дотриманням  суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов виготовлення і реалізації особливо
небезпечних хімічних речовин здійснює Міністерство промислової
політики України, як орган, що видав ліцензію на цей  вид
діяльності, Ліцензійна палата України та її представництва, інші
міністерства та центральні органи виконавчої влади у межах своїх
повноважень.
   6.2. Суб'єкти  підприємницької  діяльності,  що  отримали
ліцензію  на виготовлення та реалізацію особливо небезпечних
хімічних речовин, підлягають перевірці щодо  виконання  ними
ліцензійних умов один раз протягом терміну дії ліцензії та в разі
потреби при надходженні інформації щодо порушень від органів, що
здійснюють контроль.
   6.3. Акти перевірки вручаються  суб'єкту  підприємницької
діяльності після її завершення.
   6.4. У разі виявлення порушень ліцензійних умов, визначених
чинним законодавством та Інструкцією, уповноважені посадові особи
офіційно повідомляють про це Мінпромполітики України для вжиття
відповідних заходів.
   6.5. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності не  виконав
розпорядження щодо усунення порушень ліцензійних умов у зазначений
термін, то Мінпромполітики України зупиняє дію ліцензії  до
усунення порушень.
   6.6. У разі своєчасного усунення порушень, що призвели до
зупинення дії ліцензії, Мінпромполітики України приймає рішення
про поновлення її дії.
   6.7. У  разі повторного або грубого порушення суб'єктом
підприємницької діяльності  ліцензійних  умов  Мінпромполітики
України анулює ліцензію.
   6.8. Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її
анулювання доводиться Мінпромполітики України до відома суб'єкта
підприємницької діяльності в письмовій формі в 5-денний термін з
моменту прийняття такого рішення.
   6.9. Копія рішення про зупинення дії ліцензії, її анулювання
та про поновлення дії ліцензії надсилається в 5-денний термін до
податкового органу за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької
діяльності для прийняття відповідного рішення.
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2002