Про Координаційну раду у справах неповнолітніх

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Про Координаційну раду у справах неповнолітніх

Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації
від 14 червня 1999 року N 413-р

Зареєстровано в Чернівецькому обласному управлінні юстиції
10 вересня 1999 р. за N 120/808

З метою координації дій щодо подальшого поліпшення профілактики правопорушень та бездоглядності серед дітей згідно з ст. 4 Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх", п. 10 Тимчасового примірного положення про службу у справах неповнолітніх обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї та молоді N 5/5 від 19.03.97 р.:

1. Утворити при обласній державній адміністрації Координаційну раду у справах неповнолітніх.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду у справах неповнолітніх (додається).

3. Призначити Березовського Михайла Михайловича головою Координаційної ради у справах неповнолітніх.

4. Затвердити персональний склад Координаційної ради у справах неповнолітніх (додається).

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Березовського М. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації 

 
Т. Бауер 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації
від 14 червня 1999 р. N 413-р

Зареєстровано
в Чернівецькому обласному управлінні юстиції
10 вересня 1999 р. за N 120/808 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду у справах неповнолітніх

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада у справах неповнолітніх (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації і створена для координації діяльності державних структур та громадських організацій у сфері соціально-правового захисту та профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

1.2. Рада здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, нормативних актів органів представницької влади, указів і розпоряджень Президента України, постанов і доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень обласної державної адміністрації і даного Положення.

2. Основні завдання Ради

2.1. Надання рекомендацій щодо координації дій місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських структур у вирішенні питань соціального і правового захисту неповнолітніх та організації роботи щодо запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень.

2.2. Формування громадської думки щодо державної політики з питань соціального та правового захисту неповнолітніх, профілактики правопорушень в їхньому середовищі, запобігання бездоглядності дітей, інформування населення через засоби масової інформації про проблеми неповнолітніх та шляхи їх вирішення.

2.3. Вивчення і прогнозування у регіоні соціальних та морально-етичних процесів у дитячому та підлітковому середовищі.

2.4. Внесення пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області в частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх та попередження вчинення ними правопорушень і запобігання бездоглядності.

2.5. Внесення пропозицій щодо бюджетних асигнувань для реалізації цільових програм соціально-правового захисту неповнолітніх, профілактики правопорушень та запобігання бездоглядності.

2.6. Визначення і наукове обгрунтування пріоритетних напрямів діяльності, спрямованої на вирішення проблем дитинства, питань соціально-правової, психолого-педагогічної, профілактичної роботи щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх.

2.7. Вивчення та узагальнення об'єктивних даних щодо стану роботи з неповнолітніми в області, внесення пропозицій у встановленому порядку щодо формування державної політики стосовно неповнолітніх, розробки та впровадження механізму її реалізації.

2.8. Підготовка пропозицій щодо цільового кооперування коштів для вирішення питань соціально-правової підтримки неповнолітніх.

2.9. Сприяння діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм власності, окремих фізичних осіб щодо надання матеріальної підтримки та соціальної допомоги неповнолітнім; координація зв'язків з громадськими та благодійними організаціями; сприяння розвитку міжнародних зв'язків.

3. Рада має право: 

3.1. Створювати у разі потреби тимчасові експертні колективи, робочі групи, залучати до них представників місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, громадських організацій.

3.2. Запрошувати на свої засідання представників структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації, інших відомств, громадських організацій (за погодженням з керівництвом), робота яких спрямована на реалізацію державної політики щодо неповнолітніх.

3.3. Одержувати в установленому порядку необхідні для її діяльності інформацію і матеріали через структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

3.4. Подавати пропозиції щодо порушення питання про накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними законодавства щодо неповнолітніх.

3.5. Ініціювати перед відповідними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють продаж алкогольних напоїв, порнографічної продукції, із залученням засобів масової інформації пропагують насильство, жорстокість, сексуальну розпусту, сприяють втягненню неповнолітніх до вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин.

4. Організація діяльності Ради

4.1. Головою Ради є заступник голови обласної державної адміністрації.

4.2. Голова та склад Ради затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

4.3. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на два місяці.

Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її персонального складу.

4.4. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів, оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій (підписаних головою та відповідальним секретарем Ради) і подаються на розгляд керівництва обласної державної адміністрації.

При необхідності рішення Ради направляються керівникам місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, представникам громадських організацій.

4.5. Голова та члени Ради працюють на громадських засадах.

4.6. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється відповідними службами обласної державної адміністрації.

4.7. Рада може мати власний бланк зі своїм найменуванням та органу виконавчої влади, при якому створена.

 

Заступник голови
обласної державної адміністрації, керівник секретаріату 

 
 
К. Нікітович 

 

Додаток
до розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації
від 14 червня 1999 р. N 413-р 

СКЛАД
Координаційної ради у справах неповнолітніх

Березовський Михайло Михайлович  

- заступник голови обласної державної адміністрації, голова Ради   

Семанюк Марина Костянтинівна 

- начальник служби у справах неповнолітніх облдержадміністрації, заступник голови Ради 

Яківчек Юлія Іванівна 

- заступник начальника служби у справах неповнолітніх, відповідальний секретар Ради 

Члени Координаційної ради: 

Баглей Борис Михайлович 

- начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації 

Балацький Павло Миколайович 

- начальник ВКСМ УМВС України в Чернівецькій області 

Бауер Михайло Йозефович 

- начальник управління освіти облдержадміністрації 

Глущенко Алла Іванівна 

- заступник начальника управління соціального захисту населення облдержадміністрації 

Грушко Олександр Іванович 

- начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації 

Ілащук Володимир Михайлович 

- заступник міського голови з виконавчої роботи (за згодою) 

Крісманов Володимир Андрійович 

- начальник юридичного відділу секретаріату облдержадміністрації 

Кушнірик Ярослав Денисович 

- директор ОЦССМ 

Маковій Олена Іванівна 

- начальник управління праці та зайнятості населення облдержадміністрації 

Огородник Анатолій Петрович 

- заступник голови обласного суду (за згодою) 

Попадюк Олексій Васильович 

- кореспондент газети "Буковинське віче" 

Терон Георгій Георгійович 

- генеральний директор облдержтелерадіокампанії 

Філіпчук Василь Степанович 

- заступник декана педагогічного факультету Чернівецького держуніверситету ім. Ю. Федьковича (за згодою) 

Фольварочний Василь Іванович 

- заступник начальника управління культури і мистецтв облдержадміністрації 

Чортик Богдан Романович 

- депутат обласної ради, голова депутатської комісії обласної ради з питань освіти, науки і культури (за згодою). 

 

Заступник голови
обласної державної адміністрації,
керівник секретаріату 

 
 
К. Нікітович 

 

 

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2001