Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1999 р. N 88

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 2 червня 1999 р. N 939
                Київ
      Про внесення змін і доповнень до постанови
    Кабінету Міністрів України від 26 січня 1999 р. N 88
 
   З метою забезпечення своєчасного  і  в  повному  обсязі
надходження доходів до Державного бюджету України на 1999 рік
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести до  завдань  щодо  мобілізації  податків,  зборів
(обов'язкових платежів) до зведеного бюджету України на 1999 рік,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня
1999 р. N 88 ( 88-99-п ), такі зміни і доповнення:
   1) в  абзаці  першому  цифри "1171500" замінити цифрами
"2300000";
   2) після абзацу першого доповнити новим абзацом  такого
змісту:
   "у тому числі підприємства державної
   форми власності           те саме    560000".
   У зв'язку з цим абзаци другий - двадцять сьомий вважати
відповідно абзацами третім - двадцять восьмим;
   3) в  абзаці  другому  цифри "2356700" замінити цифрами
"1400000";
   4) абзаци сьомий і чотирнадцятий відповідно викласти в такій
редакції:
   "Комітет медичної  та  мікробіологічної
   промисловості            -"-        59000";
   "Укрцемент             -"-        21300";
   5) в абзаці двадцять третьому цифри "9710" замінити цифрами
"30000";
   6) в абзаці двадцять четвертому літери "МНС" замінити словом
"Мінекобезпеки";
   7) абзаци двадцять сьомий та двадцять восьмий викласти в
такій редакції:
 
"Ліцензійна палата  плата за видачу ліцензій та дозволів 170000
 
Комітет з монополії  плата за  видачу  ліцензій  на 4446";
на   виробництво  виробництво   спирту  етилового,
та  обіг  спирту,  коньячного і плодового, алкогольних
алкогольних напоїв,  напоїв і тютюнових виробів, на право
тютюнових виробів   оптової  торгівлі   алкогольними
           напоями та тютюновими виробами
   8) доповнити завдання абзацом такого змісту:
 
"МЗЕЗторг       плата за видачу будь-яких ліцензій 80000".
           та реєстраційних карток, а також за
           реєстрацію представництв
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 67 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006