Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов"язкове соціальне страхування"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
   ( Закон втратив чинність з 1 січня 2001 року на підставі
    Закону N 2213-III ( 2213-14 ) від 11.01.2001 )
        Про внесення змін до Закону України
     "Про збір на обов'язкове соціальне страхування"
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 20, ст.101 )
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Частини першу і другу статті 3 Закону України "Про збір на
обов'язкове соціальне  страхування"  ( 402/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст.238) викласти в такій
редакції:
   "Стаття 3. Збір на обов'язкове соціальне страхування, крім
збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття,
платники збору сплачують на рахунок Фонду соціального страхування
України. Нагляд за його фінансовою діяльністю здійснює наглядова
рада Фонду соціального страхування України.
   Положення про Фонд соціального страхування України, наглядову
раду та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України за
погодженням з профспілковими об'єднаннями України".
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 30 грудня 1997 року
     N 800/97-ВР
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1997