Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


           З А К О Н У К Р А Ї Н И
        Про внесення змін до Закону України
         "Про податок на додану вартість"
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 20, ст.100 )
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
   I. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст.156, N 37, ст.239, N 38, ст.250) такі зміни:
   1. Пункт 6.2 статті 6 доповнити підпунктом 6.2.7 такого
змісту:
   "6.2.7. продажу газу, імпортованого в Україну".
   2. Пункт 11.6 після абзацу третього доповнити новим абзацом
четвертим такого змісту:
   "газу, імпортованого в Україну".
   У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.
   3. У абзаці другому пункту 11.13 слова "та імпортованого в
Україну" виключити.
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 30 грудня 1997 року
     N 799/97-ВР
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1997