Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1995 р. N 687

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
            П О С Т А Н О В А
          від 30 грудня 1997 р. N 1485
                Київ
         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 27 серпня 1995 р. N 687
 
   У зв'язку з утворенням Державного комітету з питань розвитку
підприємництва і з метою сприяння реалізації державної політики
підтримки підприємництва    Кабінет   Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
   Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня
1995 року N 687 ( 687-95-п ) "Про Український фонд підтримки
підприємництва" (ЗП України 1996 р., N 1, ст. 18; N 10, ст. 287)
такі зміни:
   1) у абзаці третьому пункту 1 слова "Міністерством економіки"
замінити словами  "Державним  комітетом  з  питань  розвитку
підприємництва";
   2) пункт 2 доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:
   "участь в утворенні організацій, що мають за мету надання
підтримки підприємництву".
   У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;
   3) пункт 5 викласти у такій редакції:
   "5. 3 метою забезпечення  координації  та  контролю  за
діяльністю  Фонду  Державному  комітету  з  питань  розвитку
підприємництва створити наглядову раду і затвердити положення про
неї.
   Встановити, що  головою  наглядової ради є голова цього
Комітету".
 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.25 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1996