Про сплату консолідованого податку на прибуток

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 15-1117/10-10784 від 29.12.97
   м.Київ
 
 vd971229 vn15-1117/10-10784
                Державним податковим адміністраціям
                в Автономній Республіці Крим,
                областях, мм.Києві і Севастополі
 
     Про сплату консолідованого податку на прибуток
 
   У зв'язку з численними запитами підприємств та організацій
щодо переходу на сплату консолідованого податку на прибуток
Державна податкова адміністрація України повідомляє.
   Верховною Радою України 18 листопада 1997 року прийнято Закон
України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування
прибутку  підприємств" ( 639/97-ВР ), який опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр" 16 грудня 1997 року.
   Підпункт 2.1.3. пункту 2.1. статті 2 вищевказаного Закону
викладено в новій редакції, згідно з якою платник податку буде
самостійно визначати розмір податку та сплачувати його до бюджетів
територіальних громад за місцезнаходженням філій  пропорційно
питомій  вазі  суми  валових витрат філій та амортизаційних
відрахувань, нарахованих по основних фондах такого  платника
податку, які розташовані за місцезнаходженням філії, у загальній
сумі валових витрат та амортизаційних відрахувань цього платника
податку.
   При цій нормі Закону філії, самостійно не будуть сплачувати
податок на прибуток, а розрахунки з бюджетом проводитиме юридична
особа за консолідованим балансом з перерахуванням відповідної
частини  податку  до  бюджету  територіальної  громади  за
місцезнаходженням філій.
   Вибір сплати  податку на прибуток здійснюється платником
податку (юридичною особою) самостійно до початку звітного року,
про що платник податку повідомляє податкові органи за своїм
місцезнаходженням та місцезнаходженням філій. Прошу зміст цього
листа довести до державних податкових адміністрацій та платників
податку і організувати його публікацію в пресі.
 
 Заступник Голови                    О.І. Шитря 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1995