Про віднесення страхових платежів на собівартість продукції (робіт, послуг)

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 15-2116/11-10952 від 29.12.97
   м.Київ
 
 vd971229 vn15-2116/11-10952
                         Фірмі "Квантор"
                         м.Львів, а/с 5228
 
       Про віднесення страхових платежів на
       собівартість продукції (робіт, послуг)
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула  лист
фірми "Квантор" щодо віднесення на собівартість продукції (робіт,
послуг) страхових платежів по страхуванню майна  застави  і
повідомляє.
   Відповідно до Закону України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР "Про
оподаткування прибутку підприємств" (підпункт 9.5.4 пункту 9.5
статті 9) до собівартості продукції (робіт, послуг) відносяться
платежі  від обов'язкового страхування майна підприємства та
цивільної відповідальності, передбачених законодавством.
   Витрати у вигляді платежів від обов'язкового страхування
заставного майна підприємств зазначеним Законом  України  не
передбачено відносити до собівартості продукції (робіт, послуг).
   Крім того, Законом  України "Про страхування" ( 85/96-ВР ),
що є спеціальним законом з питань страхування, в переліку видів
обов'язкового страхування, що здійснюються на Україні, обов'язкове
страхування майна застави не передбачено.
   Враховуючи викладене, немає законодавчо визначених підстав
здійснювати витрати у вигляді таких страхових внесків за рахунок
собівартості продукції (робіт, послуг).
 
 Заступник Голови                    О.І.Шитря 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1995