Про визнання такою, що втратила чинність, частини третьої статті 67 Кодексу законів про працю України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
  Про визнання такою, що втратила чинність, частини третьої
      статті 67 Кодексу законів про працю України
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 18, ст. 93 )
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Визнати такою, що втратила чинність, частину третю статті
67 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; 1983 р.,
N 6, ст.87; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 28,
ст.201).
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 26 грудня 1997 року
     N 785/97-ВР
 



 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1992