Щодо внесення змін до Закону "Про оподаткування прибутку підприємств"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 15-1216/11-10907 від 26.12.97
   м.Київ
 
 vd971226 vn15-1216/11-10907
 
 
 
   Верховною Радою України 18 листопада 1997 року ( 639/97-ВР )
внесено  зміни  до вищезазначеного Закону "Про оподаткування
прибутку  підприємств"  ( 334/94-ВР ), зокрема абзац другий
підпункту  7.11.8  викладено  в  новій  редакції, що доходи
неприбуткових організацій, визначених у абзаці "а" підпункту
7.11.1, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки,
культури,  охорони  здоров'я, а також архівних установ, які
утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів
(на  спеціальний  рахунок)  на утримання таких неприбуткових
організацій і використовуються на фінансування видатків такого
кошторису (виключаючи фінансування виробничої діяльності згідно з
їх  статутами),  розрахованого  та  затвердженого у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
   У разі, коли за наслідками звітного (податкового) року доходи
кошторису на утримання зазначених організацій перевищують суму
визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у
складі кошторису наступного року, при цьому з суми перевищення
податок на прибуток не сплачується.
   Таким чином, бюджетні неприбуткові заклади охорони здоров'я,
що мають на балансі підрозділи,  які  працюють  на  умовах
госпрозрахунку можуть самостійно використовувати отримані цими
підрозділами доходи на фінансування  своєї  діяльності,  яка
передбачена статутом і кошторисами витрат.
 
 Заступник Голови                    О.І.Шитря
 
 "Вестник бухгалтера и аудитора Украины" N 3\98 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2007