Про порядок введення в дію Закону України "Про поставки продукції для державних потреб"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про порядок введення в дію Закону України
     "Про поставки продукції для державних потреб"
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 3, ст. 10 )
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Ввести в дію Закон України "Про поставки продукції для
державних потреб" ( 493/95-ВР ) з дня опублікування.
   2. Установити, що поставка (закупівля) товарів, виконання
робіт, надання послуг для задоволення державних потреб згідно із
цим Законом здійснюватимуться починаючи з 1996 року.
   3. Кабінету Міністрів України у місячний термін:
   підготувати і подати на розгляд Верховної Ради  України
пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність з
Законом України "Про поставки продукції для державних потреб";
   прийняти відповідні  рішення,  необхідні  для  реалізації
зазначеного Закону.
 
 
 Голова Верховної Ради України             О.МОРОЗ
 
 м.Київ, 22 грудня 1995 року
     N 494/95-ВР 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1997