Про усунення зловживань у процесі залучення суб"єктами підприємницької діяльності грошових коштів громадян

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про усунення зловживань у процесі залучення
       суб'єктами підприємницької діяльності
           грошових коштів громадян
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 2, ст. 5 )
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Президії ВР
     N 67/96-ПВ від 05.02.96 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Встановити, що до законодавчого врегулювання діяльності
небанківських фінансових установ забороняється залучення грошових
коштів громадян (за винятком випуску і розміщення цінних паперів
відповідно  до  чинного  законодавства  України)  суб'єктами
підприємницької діяльності, для яких цей вид діяльності  не
передбачений спеціальним законодавством України.
   Заборонити довірчим товариствам у процесі своєї діяльності
залучати грошові кошти громадян.
   Зазначені суб'єкти  підприємницької  діяльності  повинні
виконати свої зобов'язання відповідно до умов договорів, укладених
з громадянами до набрання чинності цією Постановою.
   2. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком
України до 15 січня 1996 року розробити та подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого врегулювання
діяльності небанківських фінансових установ. ( Строк виконання
пункту 2 продовжено до 20 лютого 1996 року згідно з Постановою
Президії ВР N 67/96-ПВ від 05.02.96 )
   3. Встановити, що до введення в дію Закону України про
довірчі товариства, а також затвердження порядку ліцензування
діяльності  довірчих  товариств,  типового договору довірчого
товариства з довірителем майна та типового договору довірчого
товариства з комерційним банком державна реєстрація новостворених
довірчих товариств не здійснюється.
   4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м.Київ, 22 грудня 1995 року
     N 491/95-ВР 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1997