Угода між Урядом України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі авіаційної безпеки

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

               Угода
      між Урядом України і Урядом Азербайджанської
       Республіки про співробітництво в галузі
            авіаційної безпеки
 
 
   Дата підписання:    22.12.1995
   Дата набрання чинності: 19.08.1996
 
   Уряд України  і  Уряд  Азербайджанської Республіки, далі
іменовані як "Договірні Сторони", виходячи з відношень дружби,
взаємного розуміння і співробітництва, які існують між обома
країнами,  керуючись  прагненням  до  поступового  розширення
двостороннього  співробітництва в галузі цивільної авіації і
прагнучи досягти погоджених дій в галузі цивільної безпеки, що
вживаються з метою захисту від актів незаконного втручання та
інших протиправних посягань, щодо цивільної авіації з урахуванням
положень міжнародних Конвенцій,
 
   погодились про таке:
 
               СТАТТЯ 1
 
   У цій Угоді нижченаведені терміни означають:
 
   1. "Територія Договірної Сторони":
 
   а) щодо України - земні поверхні, територіальні внутрішні
води і повітряний простір над ними,  які  перебувають  під
суверенітетом України;
 
   б) щодо Азербайджанської Республіки - земні та водні поверхні
і повітряний простір над ними, які перебувають під суверенітетом
Азербайджанської Республіки.
 
   2. "Авіаційні власті" щодо України - Державний департамент
авіаційного транспорту, а щодо Азербайджанської Республіки -
Державний концерн "Азербайджан Хава Йолари", або в обох випадках
будь-яку особу чи орган уповноважені здійснювати функції, які
виконуються в цей час зазначеними властями.
 
   3. "Повітряне судно Договірної Сторони" - будь яке повітряне
судно, яке занесене до Державного реєстру цивільних суден однієї з
Договірних Сторін відповідно до її законів і правил.
 
   4. "Повітряне судно, яке зазнало незаконного втручання чи
іншого протиправного посягання" - повітряне судно однієї  з
Договірних Сторін, з борту якого чи по відношенню до якого
надійшло повідомлення, або  намір  вчинити  акт  незаконного
втручання, або інше протиправне посягання.
 
   5. "Додаток 17 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію"
- Додаток 17 "Міжнародні стандарти і рекомендована практика.
Безпека.  Захист  міжнародної  цивільної  авіації  від актів
незаконного втручання" ( 995_655 ) до Конвенції про міжнародну
цивільну  авіацію ( 995_038 ), підписаної 7 грудня 1994 року в
м. Чикаго, Сполучені Штати Америки, учасниками якої є обидві
Договірні Сторони.
 
   6. "Безпека" - комплекс заходів, а  також  людські  та
матеріальні  ресурси,  які призначені для захисту від актів
незаконного втручання й інших протиправних посягань стосовно
цивільної авіації.
 
   7. "Акт  незаконного  втручання" - протиправна дія, яка
пов'язана з посяганням на нормальну і  безпечну  діяльність
цивільної авіації та її служб, а також у редакції, викладеній у
національному законодавстві Договірних Сторін і в Розділі 1
"Визначення" Настанова з безпеки для захисту цивільної авіації від
актів незаконного втручання, виданого міжнародною організацією
цивільної авіації до Додатку 17 ( 995_655 ) Конвенції  про
міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ).
 
   8. "Програма безпеки" - заходи, які спрямовані на захист
цивільної  авіації  від актів незаконного втручання й інших
протиправних посягань.
 
   9. "Контроль з метою безпеки" - заходи, які  включають
застосування технічних і інших засобів безпеки, за допомогою яких
можливе запобігання пронесення, перевезення, або які здійснюються
з метою виявлення всіх видів зброї, вибухових речовин, інших
небезпечних пристроїв, предметів або речовин, які можуть бути
використані для вчинення акту незаконного втручання або іншого
протиправного посягання щодо цивільної авіації та її служб.
 
   10. "Контрольована зона" -  зони  аеропорту,  аеродрому,
будинки, споруди, об'єкти чи засоби, доступ до яких обмежений і
контролюється з метою забезпечення авіаційної безпеки і безпеки
польотів  спеціально  уповноваженими  працівниками підрозділів
авіаційної безпеки.
 
   11. "Обладнання та засоби для забезпечення  безпеки"  -
спеціальні пристрої, які призначені для використання самостійно
або як частина будь-якої системи при забезпеченні захисту від
актів незаконного втручання або інших протиправних посягань щодо
цивільної авіації та її служб.
 
   12. "Бортові припаси" - предмети, які надані експлуатантом
для використання або продажу на борту повітряного судна під час
польоту, у тому числі бортове харчування.
 
   13. "Поштові відправлення" - кореспонденція й інші предмети,
які посилаються поштовою адміністрацією та призначені для неї.
 
               СТАТТЯ 2
 
   Кожна Договірна Сторона на своїй території вживає відповідно
до законів і правил своєї держави, міжнародними стандартами і
рекомендованою практикою Додатка 17 ( 995_655 ), інших додатків до
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ) необхідних
заходів від актів незаконного втручання й інших протиправних
посягань щодо цивільної авіації іншої Договірної Сторони. До
вказаних заходів відносяться також здійснення в інтересах безпеки
цілодобова охорона аеропортів, аеродромів, авіаційних об'єктів,
повітряних суден на стоянках, патрулювання в контрольних зонах,
здійснення  встановленого  пропускного і внутрішньооб'єктового
режиму, забезпечення контролю з метою безпеки членів екіпажу
повітряних суден і пасажирів, які перевозяться ними поклажі,
багажу, вантажу, поштових відправлень, бортових  припасів  і
супроводження їх в контрольованих зонах працівниками підрозділів
служб авіаційної безпеки.
 
   На прохання  однієї із Договірних Сторін інша Договірна
Сторона вживає особливих заходів контролю в рамках національного
законодавства та правил, міжнародних стандартів і рекомендованої
практики Додатка 17 ( 995_655 ), інших додатків до Конвенції про
міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ) щодо членів екіпажу,
пасажирів,  поклажі, багажу, вантажу, поштових відправлень і
бортових припасів, що прямують на повітряному судні Сторони, яка
звернулася з таким проханням.
 
               СТАТТЯ 3
 
   Кожна Договірна Сторона у разі виникнення загрози скоєння або
у разі скоєння акту незаконного втручання або іншого протиправного
посягання щодо повітряного судна іншої Договірної Сторони негайно
повідомляє про це іншу Договірну Сторону і вживає всіх необхідних
заходів щодо захисту пасажирів, членів екіпажу, повітряного судна,
багажу, вантажу, поштових відправлень і бортових припасів. У
будь-якому  випадку  першочергово  буде  приділятися  увага
забезпечення безпеки пасажирів, членів  екіпажу,  авіаційного
персоналу, населення.
 
   Якщо ситуація, що склалася, не потребує інше, заходи, вказані
в частині першій статті, вживаються за домовленістю з Договірною
Стороною, повітряне судно якої може стати чи стало об'єктом
незаконного втручання, або іншого протиправного посягання.
 
               СТАТТЯ 4
 
   Кожна Договірна  Сторона  сприяє  наявними  у  своєму
розпорядженні засобами для здійснення посадки на її території
повітряного судна, яке зазнало акту незаконного втручання чи
іншого протиправного посягання, іншої Договірної Сторони і вживає
необхідних заходів щодо локалізації, врегулювання такого акту чи
посягання.
 
   Таке сприяння  Договірні  Сторони надають одна одній на
прохання екіпажу, який зазнав акту незаконного втручання чи іншому
протиправному посяганню або авіаційних властей однієї з Договірних
Сторін у тому випадку, коли дії осіб, які вчинили такий акт чи
посягання, загрожують безпеці польоту, життю і здоров'ю пасажирів
і членів екіпажу або якщо такі особи, загрожуючи безпеці польоту,
будуть вимагати здійснити посадку, такого судна на території іншої
Договірної Сторони.
 
               СТАТТЯ 5
 
   Договірна Сторона, на території якої  здійснило  посадку
повітряне  судно  іншої Договірної Сторони, що зазнало акту
незаконного  втручання  чи  іншого  протиправного  посягання,
забезпечує,  згідно  з  діючим  порядком,  доступ  до нього
представників дипломатичних або консульських установ, підрозділів
авіаційної безпеки авіаційних властей та авіапідприємств Сторони,
яка експлуатує  повітряне  судно,  для  виконання  службових
обов'язків.
 
   При необхідності  на  місце  посадки  повітряного  судна
забезпечується доступ представників інших служб та організацій
Договірної Сторони, яка експлуатує зазначене повітряне судно.
 
               СТАТТЯ 6
 
   Договірна Сторона,  на  території якої здійснило посадку
повітряне судно іншої Договірної Сторони, що зазнало незаконного
втручання чи іншого протиправного посягання, надасть необхідну
допомогу і сприяння членам екіпажу і пасажирам повітряного судна в
продовженні їх польоту, в тому числі у пункту призначення або
повернення їх у початку польоту. Потерпілим особам буде надана
необхідна медична допомога, включаючи, коли це потрібно, їх
госпіталізацію.
 
   Вантаж повітряного судна, багаж пасажирів і членів екіпажу,
поштові відправлення і бортові припаси, інші матеріальні цінності
будуть повернуті авіапідприємству, яке експлуатує це повітряне
судно, для передачі їх законним власникам. Повітряне судно також
належить поверненню зазначеному авіапідприємству.
 
               СТАТТЯ 7
 
   Питання юрисдикції стосовно осіб, які вчинили або намагалися
вчинити акт незаконного втручання чи інше протиправне посягання
щодо повітряного судна, членів його екіпажу чи пасажирів, які
перевозяться в ньому, багажу, вантажу, поштових відправлень і
бортових припасів однієї з Договірних Сторін, питання їх видачі, а
також надання правової допомоги під час розслідування такого акту
чи посягання вирішуються на підставі і в порядку, передбаченому
законодавством  Договірних  Сторін і міжнародними договорами,
учасниками яких є обидві Договірні Сторони.
 
               СТАТТЯ 8
 
   Ця Угода не торкається прав і обов'язків Договірних Сторін
щодо діючих двосторонніх і багатосторонніх Угод.
 
               СТАТТЯ 9
 
   На прохання  однієї із Договірних Сторін інша Договірна
Сторона надає Програму  безпеки  авіакомпанії  аеропорту  чи
аеродрому, розташованого на її території і відповідно до існуючого
порядку, сприяє спеціалістам у галузі авіаційної безпеки  в
ознайомленні з заходами забезпечення безпеки в такому аеропорту,
на аеродромі або авіакомпанії стосовно пасажирів, членів екіпажу,
авіаційного  персоналу,  поклажі,  багажу,  вантажу, поштових
відправлень і бортових припасів, що прямують на повітряному судні
Сторони, яка звернулася з таким проханням.
 
              СТАТТЯ 10
 
   З метою забезпечення безпеки цивільної авіації авіаційні
власті й авіапідприємства Договірних Сторін будуть здійснювати,
відповідно до законів і правил своєї Держави, стандартів і
рекомендованою практикою Додатка 17 ( 995_655 ), інших додатків до
Конвенції про  міжнародну  цивільну  авіацію  (  995_038  )
співробітництво щодо застосування і вдосконалення і  засобів
забезпечення безпеки на землі і на повітряних суднах, а також по
розробці, впровадження і реалізації єдиних принципів технології
обслуговування повітряних суден, членів їх екіпажів, пасажирів,
які перевозяться в ньому, поклажі, багажу, поштових відправлень і
бортових припасів.
 
              СТАТТЯ 11
 
   З метою  досягнення  узгоджених  дій,  направлених  на
забезпеченню безпеки цивільної авіації, і, зокрема, її захист від
актів незаконного втручання або інших протиправних посягань, а
також з метою обміну досвідом та інформацією з цих питань
уповноважені представники підрозділів авіаційної безпеки властей
Договірних  Сторін  будуть  проводити  між  собою періодичні
консультації не менше ніж один раз на рік.
 
   Час, місце  і  порядок  проведення  таких  консультацій
визначатимуться за домовленістю між уповноваженими представниками
підрозділів авіаційної безпеки авіаційних властей  Договірних
Сторін.
 
              СТАТТЯ 12
 
   Будь-які питання,  що  можуть  виникати  у  зв'язку  із
застосуванням або тлумаченням цієї Угоди, будуть вирішуватись за
шляхом  прямих  переговорів між уповноваженими представниками
підрозділів авіаційної безпеки авіаційних властей  Договірних
Сторін.
 
              СТАТТЯ 13
 
   Договірні Сторони за взаємним узгодженням можуть вносити в цю
Угоду зміни, доповнення і поправки, які набувають чинності після
підтвердження їх шляхом обміну дипломатичними нотами.
 
              СТАТТЯ 14
 
   Ця Угода укладена на невизначений строк. Кожна із Договірних
Сторін у будь-який час може повідомити іншу Договірну Сторону про
свій намір денонсувати цю Угоду. У такому разі Угода втратить
чинність  через  дев'яносто  днів  після  одержання  такого
повідомлення.
 
   Положення цієї Угоди застосовуватимуться тимчасово з дня її
підписання.
 
   Ця Угода набуває чинності з  дня  одержання  останнього
письмового  повідомлення  про виконання Договірними Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.
 
   Вчинено в м. Києві 22 грудня 1995 року у двох дійсних
примірниках кожний українською, азербайджанською та російською
мовами, причому всі тексти мають однакову силу.
 
   Однак у разі розбіжностей, тексту російською мовою надається
перевага.
 
 За Уряд                За Уряд
 України                Азербайджанської Республіки
 
 (підпис)                    (підпис)
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1997