LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruУгода між Урядом України і Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
     між Урядом України і Урядом Республіки Грузія
    про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення
   ( Угоду ратифіковано Законом N 446/95-ВР від 22.11.95 )
 
   Уряд України і Уряд Республіки Грузія, які далі називаються
"Сторони",
   керуючись бажанням  розвивати  співробітництво  між двома
країнами в галузі пенсійного забезпечення своїх громадян,
   домовились про таке:
               Стаття 1
   Пенсійне забезпечення громадян Сторін, а також осіб без
громадянства Сторін, членів їх сімей, крім випадків, передбачених
статтями 6, 7 цієї Угоди, здійснюється компетентними установами по
законодавству і за рахунок коштів Сторони, на території якої вони
постійно проживають.
               Стаття 2
   Ця Угода поширюється на всі види пенсійного забезпечення
громадян, які встановлені або будуть встановлені законодавством
Сторін, крім випадків, передбачених статтею 9 цієї Угоди.
               Стаття 3
   При визначенні права на пенсію, зокрема на пільгових умовах і
за вислугу років, враховується трудовий стаж, набутий на території
України (і) або Республіки Грузія, а також трудовий стаж, що
визнається на території будь-якої зі Сторін.
               Стаття 4
   Потрібні для пенсійного забезпечення документи, видані у
встановленому порядку на території однієї Сторони, приймаються без
легалізації на території другої Сторони.
               Стаття 5
   Обчислення пенсій здійснюється із заробітку (прибутку) за
періоди роботи, які зараховуються до трудового стажу.
   Розміри заробітку (прибутку) визначаються виходячи з офіційно
встановленого курсу національної валюти на момент призначення
пенсії.
               Стаття 6
   При переселенні пенсіонера з території однієї Сторони на
територію другої Сторони виплата пенсії за попереднім місцем
проживання припиняється з першого числа місяця, наступного за
місяцем  переселення,  якщо  пенсія того ж виду передбачена
законодавством Сторони за новим місцем проживання.
   У разі, коли призначення пенсії даного виду не передбачене
законодавством Сторони за новим місцем проживання пенсіонера,
виплату пенсії продовжує та Сторона, звідки прибув пенсіонер. При
цьому виплата пенсії здійснюється в національній валюті тієї
Сторони, на територію якої переселився пенсіонер, відповідно до
офіційно встановленого Національним банком курсу валюти, який діє
на день надходження коштів для виплати пенсій.
               Стаття 7
   Пенсії по  інвалідності  або у разі втрати годувальника
внаслідок трудового каліцтва призначаються і виплачуються по
законодавству і за рахунок коштів Сторони, на території якої
трудове каліцтво було одержане.
   Пенсії по  інвалідності  або у разі втрати годувальника
внаслідок професійного захворювання призначаються і виплачуються
по законодавству і за рахунок коштів Сторони, на території якої
відбувалась  трудова  діяльність,  що  могла  спричинити  це
захворювання, незалежно від того, що воно вперше було виявлене на
території другої Сторони.
               Стаття 8
   Взаємні розрахунки між Сторонами у випадках, передбачених у
статтях 6, 7 цієї Угоди, здійснюються компетентними органами
управління, що фінансують виплату пенсій, на підставі спеціальної
угоди.
               Стаття 9
   Пенсійне забезпечення  на  території  Сторін  колишніх
військовослужбовців  Збройних  Сил,   державної   безпеки,
військовослужбовців  внутрішніх військ, осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ,  інших  військових
формувань і членів їхніх сімей регулюється спеціальними угодами.
              Стаття 10
   Питання, пов'язані із застосуванням цієї Угоди, вирішуються
центральними компетентними органами управління, що здійснюють
пенсійне забезпечення на території Сторін.
              Стаття 11
   За взаємною згодою Сторін в цю Угоду можуть бути внесені
зміни та доповнення.
   Такі зміни  та доповнення можуть бути оформлені окремим
Протоколом, який є складовою частиною цієї Угоди.
              Стаття 12
   Центральні компетентні органи управління,  що  здійснюють
пенсійне забезпечення на території Сторін, інформують один одного
про чинне пенсійне законодавство і наступні його зміни.
              Стаття 13
   Ця Угода набирає чинності з моменту обміну Сторін письмовими
повідомленнями про виконання ними потрібних для надання Угоді
чинності правових процедур відповідно до їхнього законодавства.
              Стаття 14
   Ця Угода укладається на невизначений термін і діятиме до
закінчення 6 місяців з дня, коли одна зі Сторін надішле другій
Стороні письмове повідомлення про свій намір припинити її дію.
   У разі денонсації цієї Угоди залишаються в силі пенсійні
права тих громадян, яким пенсії були призначені до моменту
припинення дії цієї Угоди.
   Вчинено в м.Тбілісі 9 січня 1995 року у двох примірниках,
кожний українською, грузинською, та російською мовами, при цьому
всі тексти є автентичні.
   У разі різночитання текстів цієї Угоди використовується текст
російською мовою.
 
 Уряд України                Уряд Республіки Грузія 

 

попередній документ наступний документ
архів-2005
Партнеры


Правовые ресурсы