LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruДекларація про перспективи розвитку співробітництва між Україною і Республікою Грузія і спільних підходів щодо питань міжнародних відносин

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


              Декларація
       про перспективи розвитку співробітництва
      між Україною і Республікою Грузія і спільних
      підходів щодо питань міжнародних відносин
 
 
   Дата підписання: 9 січня 1995 р.
   Набуття чинності: 9 січня 1995 р.
 
   Україна і Республіка Грузія,
 
   прагнучи закріпити позитивний розвиток двосторонніх відносин
і визначити пріоритети подальшого співробітництва, з метою надання
йому необхідного динамізму на основі Договору  про  дружбу,
співробітництво  і взаємодопомогу між Україною і Республікою
Грузія ( 268_005 ),
 
   підтверджуючи історичну і духовну близкість народів України і
Республіки Грузія,
 
   визнаючи, що   існування   демократичних,   суверенних,
територіально цілісних держав України і Республіки Грузія має
суттєве  значення  для  міжнародної  безпеки,  поглиблення
міждержавного  співробітництва  та історичних змін в системі
міжнародних відносин,
 
   особливо визнаючи  значення  широкомасштабних   дружніх
українсько-грузинських відносин для зміцнення міжнародної безпеки
у Чорноморському регіоні і на Кавказі, а також в Євро-Азійському
коридорі,
 
   виходячи з  спільного переконання і рішучості України і
Республіки Грузія поглиблювати демократичні процеси, неухильно йти
шляхом ринкових економічних перетворень і громадянської злагоди у
суспільстві,
 
   обстоюючи принципи  рівноправного   і   взаємовигідного
міждержавного економічного співробітництва в рамках СНД, а також в
рівній мірі з європейськими та іншими міжнародними економічними
організаціями та угрупованнями,
 
   знову підтверджуючи їх відданість загальновизнаним цілям і
принципам Статуту ООН ( 995_010 ), Хельсінкського Заключного акта
( 994_055 ) та інших базових документів ОБСЄ,
 
   підписали цю  Декларацію  з  метою розбудови їх дружніх
двосторонніх відносин і погодження спільних підходів щодо важливих
проблем міжнародних відносин, а саме:
 
   1. Україна і Республіка Грузія вітають історичну перспективу,
яку відкрило відновлення державної незалежності і суверенності для
їх національного відродження і демократичного розвитку. Вони
рішуче підтримують зусилля одна одної у створенні суспільства,
заснованого на верховенстві закону і повній повазі прав та
основних свобод людини.
 
   2. Україна і Республіка Грузія надають важливого значення
укладеному  між ними Договору про дружбу, співробітництво і
взаємодопомогу ( 268_005 ), який з часу його підписання  і
ратифікації Парламентами обох держав довів свою життєздатність.
 
   3. Україна і Республіка Грузія будуть розширювати правову
базу двостороннього співробітництва з метою всебічного сприяння
розвиткові традиційних економічних, культурних, науково-технічних
та інших зв'язків.
 
   4. Україна і Республіка Грузія  вважають,  що  принципи
територіальної  цілісності,  непорушності  кордонів,  мирного
врегулювання, незастосування сили або погрози силою - разом і у
невід'ємному  контексті з іншими загальновизнаними принципами
міжнародного права є  основоположними  для  регіонального  і
загальноєвропейського миру і безпеки.
 
   5. У зв'язку з цим вони відзначають особливу небезпеку
будь-яких силових проявів сепаратизму в межах визнаних міжнародним
співробітництвом територіально цілісних держав, беручи до уваги
те, що ці прояви несуть дійсну загрозу для стабільності і миру не
лише у цих державах, але й у прилеглих регіонах.
 
   6. Україна і Республіка Грузія, відповідно до Статуту ООН
( 995_010 ), визнають право  будь-якої  держави  здійснювати
необхідні  конституційні  заходи  для  забезпечення  власної
політичної, економічної і територіальної цілісності.
 
   7. Разом з тим, Україна і Республіка Грузія вважають, що
ефективне вирішення конфліктів може бути гарантовано лише шляхом
наполегливого і послідовного пошуку мирних переговорних засобів
врегулювання цих ситуацій.
 
   8. Україна і Республіка Грузія  виходять  з  того,  що
врегулювання грузино-абхазького і грузино-осетинського конфліктів
на території Грузії є внутрішньою справою Республіки Грузія. Знову
були  підтверджені  рішення  Будапештського  саміту,  щодо
врегулювання ситуації в зоні грузино-абхазького конфлікту та
засудження етнічної чистки.
 
   9. Україна  і  Республіка  Грузія,  визнаючи конфлікт у
Чеченській Республіці, як внутрішню справу Російської Федерації,
разом з тим, висловлюють стурбованість повідомленнями про численні
жертви, особливо серед мирного населення. Вони висловлюють жаль з
того, що конфлікт  набуває дедалі більших масштабів, веде до
масового кровопролиття і закликають сторони до стриманості та
настійного пошуку мирних шляхів вирішення конфлікту та суворого
дотримання прав людини.
 
   10. Україна і Республіка Грузія закликають  ООН,  ОБСЄ,
Європейський Союз, інші міжнародні організації, провідні країни
світу, а також країни СНД, підвищити увагу до проблем на Кавказі і
докласти додаткові політичні та економічні зусилля до досягнення
всеосяжного миру в регіоні. Вони висловлюють сподівання,  що
світове співтовариство  суттєво  розширить процес розробки та
здійснення конкретних програм і заходів  з  метою  створення
необхідних передумов  для  забезпечення стабільного і сталого
розвитку в цьому вибухонебезпечному регіоні.
 
   11. Україна і Республіка Грузія вважають, що найголовнішими
чинниками зміцнення стабільності, миру і громадської злагоди в їх
країнах  є здійснення глибоких демократичних перетворень при
безумовному дотриманні прав та основних свобод людини, а також
захисті прав етнонаціональних і релігійних меншин.
 
   12. Україна і Республіка  Грузія,  надаючи  двостороннім
стосункам  пріоритетного значення, вважають за необхідне вдатися
до дієвих спільних зусиль, спрямованих на вдосконалення механізмів
реалізації досягнутих між ними домовленостей у різних галузях
співробітництва.
 
   Підкреслюють, водночас, перспективність розвитку економічних
стосунків між регіонами обох країн.
 
   13. Україна і Республіка Грузія розвиватимуть двостороннє
торговельно-економічне  співробітництво.  При  цьому  вони
надаватимуть  особливого  значення  розвиткові  нових  форм
промислового співробітництва - виробничій кооперації, спільному
підприємництву та ін.
 
   14. Україна і Республіка Грузія вважають,  що  важливою
передумовою для широкого розвитку економічного співробітництва між
ними є створення надійних транспортних комунікацій. У зв'язку з
цим сторони вважають доцільним спільно з зацікавленими країнами
приступити  до  розробки  та  реалізації  проектів  транзиту
енергоносіїв,  а  також  заснування  поромної  переправи між
чорноморськими портами України та Грузії.
 
   15. Україна  і  Республіка  Грузія  будуть  більш тісно
координувати свої зусилля і взаємодіяти в міжнародних організаціях
і структурах, в т. ч. в органах СНД. У зв'язку з цим вони
активізуватимуть двосторонні консультації з актуальних питань
міжнародних відносин і нададуть їм регулярного характеру.
 
   16. Україна і Республіка Грузія погоджуються з тим, що
головні  тенденції  в  державах-учасницях  СНД  підтверджують
пріоритетність економічного співробітництва і багатоваріантність
форм участі цих держав у Співдружності, в т. ч. в органах СНД.
Вони підкреслюють, що органи СНД мають бути відкритими для всіх
держав-учасниць, розвиватися як міждержавні, а не наднаціональні.
 
   17. Україна  і  Республіка  Грузія  позитивно  оцінюють
перспективи розвитку Чорноморського Економічного Співробітництва,
що об'єднує різні за своїм розміром і потенціалом країни. Вони
надають  особливого  значення багатосторонньому інвестиційному
співробітництву в рамках ЧЕС, можливості  якого  зросли  із
створенням Чорноморського Банку Торгівлі і Розвитку, і закликають
всіх потенційних донорів підтримати становлення банку.
 
   18. Україна і Республіка Грузія активно співпрацюватимуть у
сприянні транскордонному розповсюдженню інформації про національні
надбання у галузі культури, науки і освіти, розширюватимуть
культурний та інформаційний обмін, підтримуватимуть  розвиток
міжнародних зв'язків між молоддю.
 
 Президент України            Голова Парламенту Грузії
                     Глава Держави
 
  (підпис)                  (підпис)
 
 Леонід Кучма               Едуард Шеварнадзе
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2005
Партнеры


Правовые ресурсы