LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро порядок зарахування рентної плати за нафту і природний газ до Державного бюджету України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року 
          МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
                Л И С Т
 
 N 05-204 від 06.01.95
   м.Київ
 
 vd950106 vn05-204
            Держкомнафтогаз України
            Акціонерному товариству "Укрнафта"
            Акціонерному товариству "Укргазпром"
            Державному підприємству "Чорноморнафтогаз"
            Державним податковим інспекціям Республіки
            Крим, областей, мм.Києва і Севастополя
 
  Про порядок зарахування рентної плати за нафту і природний
         газ до Державного бюджету України
 
   1. Указом Президента України від 21 грудня 1994 року N 785/94
"Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що
видобуваються в Україні" запроваджено справляння рентної плати за
нафту і природний газ, що видобуваються в Україні, крім газу з
морських родовищ.
   2. Тимчасові  ставки  рентної плати встановлені спільним
рішенням Міністерства економіки України, Міністерства фінансів
України і Державного комітету України по нафті і газу від 23
грудня 1994 року N 28-16/558, N 05-201 та N  14/3-787-5767
( z0315-94 ) в таких розмірах:
   на нафту в сумі еквівалентній 19 доларам США за 1 тонну;
   на природний газ в сумі еквівалентній 23 доларам США за 1000
куб.метрів.
   Ставки вводяться з 26 грудня 1994 року.
   3. Рентна плата включається до оптової відпускної ціни на
нафту і природний газ (без податку на добавлену вартість) у
національній валюті України за офіційним валютним курсом до долара
США  на  дату  відпуску  продукції  нафтогазовидобувними
підприємствами.
   Датою відпуску продукції є:
   по нафті, що відвантажується залізничним транспортом - дата
виписки залізничної квитанції на маршрут чи групу вагонів;
   по нафті, що відвантажується трубопровідним транспортом -
дата оформлення прийомо-здаточного акту на пунктах здачі нафти;
   по газу - дата оформлення прийомо-здаточного акту на пунктах
заміру газу (щодекадно).
   4. Рентна плата включається до оподатковуваного обороту при
визначенні податку на добавлену вартість.
   5. Сума рентної плати за нафту і природний газ визначається
нафтогазовидобувними підприємствами самостійно і вноситься до
Державного бюджету в національній валюті України щодекадно 3, 13,
і 23 числа місяця, виходячи з фактичних обсягів відпуску нафти і
газу споживачам за минулу декаду. Платники подають податковим
органам за місцем свого знаходження розрахунки по рентній платі не
пізніше 15 числа місяця наступного за звітним за формою згідно з
додатком. Першим строком сплати в 1995 році вважати 13 січня 1995
року.
   6. Рентна плата зараховується до Державного бюджету України
на розділ 17 "Рентна плата" класифікації доходів і видатків
Державного та місцевих бюджетів України, символ звітності банку
47.
   7. Сума рентної плати, що належить до сплати в бюджет з
виручки від реалізації нафти і природного газу, відображається по
дебету рахунку 46 "Реалізація" і кредиту рахунку 68 "Розрахунки з
бюджетом" та показується у рядках 030 і 375 Звіту про фінансові
результати та їх використання (форма N 2).
   8. Платники рентної плати та їх посадові особи  несуть
відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати
рентної плати до бюджету відповідно до чинного законодавства
України.
   9. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати
рентної плати здійснюється податковими інспекціями відповідно до
Закону України "Про державну  податкову  службу  в  Україні"
( 509-12 ).
 
 Заступник Міністра                М.І.Сивульський
                       Додаток
                   до листа Міністерства
                   фінансів України
                   від 6 січня 1995 р. N 05-204
 
 В __________________ державну
 податкову інспекцію
 
 Ідентифікаційний код платника ______
 ____________________________________
  (повне найменування підприємства)
 Прізвище відповідальної особи
 (виконавця) ________________________
 тел. ________________________
      Розрахунок по рентній платі за нафту і газ,
       що видобуваються на території України
          за _________________ 1991 р.
                     (у тис.карбованців)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування продукції|Одиниця|Дата від-|Кількість |Ставка рен-|Курс долара|Ставка рен- |Сума рен- |
(нафта, природний газ)|виміру |пуску  |відпущеної|тної плати |США на дату|тної плати в|тної плати|
           |    |продукції|продукції |дол.США  |відпуску  |нац. валюті |(4 х 7)  |
           |    |     |     |      |продукції |(5 х 6)   |     |
----------------------+-------+---------+----------+-----------+-----------+------------+----------|
     1      | 2  |   3 |  4   |   5   |  6   |   7   |   8  |
----------------------+-------+---------+----------+-----------+-----------+------------+----------|
1.          |    |     |     |      |      |      |     |
2.          |    |     |     |      |      |      |     |
3.          |    |     |     |      |      |      |     |
...          |    |     |     |      |      |      |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------|
Разом:                                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
       II. Результати перерахунку рентної плати
   1. Суми, сплачені в рахунок платежів, що підлягали оплаті за
звітний період декадними платежами _______________________________
   2. Сума доплати по цьому розрахунку (сума рентної плати по
графі 8 мінус сума показана в пункті 1 перерахунку) ______________
   3. Підлягає заліку переплата (сума рентної плати показана в
пункті 1 перерахунку мінус сума рентної плати по графі 8)_________
 
 "___" ______________ 199_ р.
 Керівник                      (підпис)
 Головний бухгалтер                 (підпис)
     Відмітки та зауваження податкового інспектора
 
В результаті перевірки внесені такі зміни ________________________
 
 "___" ______________ 199_ р.            (підпис)
          Довідка економіста по обліку
 
По даному звіту в лицьовому рахунку платника нараховано___________
 
 "___" ______________ 199_ р.            (підпис) 

 

попередній документ наступний документ
архів-2005
Партнеры


Правовые ресурсы