LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження Положення про Українську державну корпорацію по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
           від 5 січня 1995 р. N 6
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1809 ( 1809-2001-п ) від 28.12.2001 )
 
       Про затвердження Положення про Українську
      державну корпорацію по будівництву, ремонту
         та утриманню автомобільних доріг
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 235 ( 235-96-п ) від 22.02.96 
      N 1758 ( 1758-99-п ) від 24.09.99 )
 
 
   Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
   1. Затвердити Положення про Українську державну корпорацію по
будівництву, ремонту та утриманню автомобільних  доріг,  що
додається.
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток N 1 до
постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 1993 р. N 72
( 72-93-п ) "Про заходи щодо організації виконання  Декрету
Кабінету Міністрів  України  "Про управління майном, що є у
загальнодержавній власності" (ЗП України, 1993 р., N 4, 5, ст. 78)
в частині передачі до сфери управління Міністерства транспорту
підприємств, установ   і   організацій,   заснованих   на
загальнодержавній власності, які входили до складу державного
концерну "Укршляхбуд".
 
 
   Прем'єр-міністр України         В. МАСОЛ
 
   Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України        І. ДОЦЕНКО
 
   Інд.34
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                  від 5 січня 1995 р. N 6
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Українську державну корпорацію по будівництву,
       ремонту та утриманню автомобільних доріг
 
( У тексті Положення слово "галузь" у відповідному відмінку
 замінено словами "дорожній комплекс" у відповідному відмінку 
 згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-96-п ) від 22.02.96 )
 
   1. Українська державна корпорація по будівництву, ремонту та
утриманню   автомобільних   доріг    (Укравтодор)    є
виробничо-господарським комплексом, входить до системи Мінтрансу,
йому підвідомча та здійснює функції з  управління  дорожнім
господарством.  (  Пункт  1 в редакції Постанови КМ N 235
( 235-96-п ) від 22.02.96 )
 
   2. До складу Укравтодору входять науково-дослідні, проектні,
будівельні, ремонтно-будівельні, промислові та інші підприємства,
установи і організації дорожнього господарства, що засновані на
загальнодержавній власності. ( Абзац перший пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-96-п ) від 22.02.96 )
 
   До корпорації на добровільних засадах  можуть  входити
об'єднання, підприємства і організації незалежно  від  форм
власності, що мають спільні економічні і соціальні інтереси.
 
   За корпорацією на праві повного господарського  відання
закріплені автомобільні дороги загального  користування  на
території України.
 
   3. Укравтодор у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 888-09 ), Конституційним Договором між Верховною Радою
України та Президентом України ( 1к/95-ВР ), законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і  розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами
Мінтрансу. ( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 235
( 235-96-п ) від 22.02.96 )
 
   У межах своїх повноважень Укравтодор організовує виконання
актів законодавства України, наказів  Мінтрансу  і  здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією. ( Пункт 3 доповнено
абзацом другим згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-96-п ) від
22.02.96 )
 
   Укравтодор узагальнює практику застосування законодавства з
питань державного управління дорожнім господарством, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та вносить їх
на розгляд Мінтрансу. ( Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-96-п ) від 22.02.96 )
 
   4. Основними завданнями Укравтодору є:
 
   розроблення і реалізація державної  стратегії  розвитку
дорожнього господарства та проведення єдиної  технічної  і
економічної політики в дорожньому комплексі;
 
   розроблення та виконання державних програм, спрямованих на
створення умов для надійного і безпечного руху на автомобільних
дорогах загального користування, задоволення потреб суспільного
виробництва, населення та оборони країни в удосконаленні  і
раціональному розвитку дорожньої мережі;
 
   організація відповідно до чинного законодавства  збору,
зосередження і цільового використання коштів, що надходять для
фінансування дорожнього господарства;
 
   організація будівництва, ремонту та утримання автомобільних
доріг загального користування та інженерних споруд на них;
 
   розроблення комплексних заходів щодо забезпечення сталої
роботи дорожнього комплексу в умовах стихійного лиха, аварій,
катастроф і подолання їхніх наслідків;
 
   координація діяльності підприємств і організацій незалежно
від форм власності в частині здійснення ними будівництва та
ремонту автомобільних доріг загального користування, виконання
робіт, пов'язаних з цією діяльністю.
 
   5. Укравтодор відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) аналізує стан дорожнього господарства, рівень забезпечення
суспільних потреб мережею  автомобільних  доріг  загального
користування, розробляє пропозиції щодо комплексного розвитку
дорожнього комплексу;
 
   2)   розробляє   концепцію   науково-технічного   і
соціально-економічного  розвитку  дорожнього   господарства,
вдосконалення  і  утримання  автомобільних  доріг  загального
користування;
 
   3) готує пропозиції Мінтрансу щодо застосування економічних
регуляторів розвитку дорожнього господарства; ( Підпункт 3 пункту
5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-96-п )
від 22.02.96 )
 
   4) визначає за участю заінтересованих міністерств і відомств
основні напрями розвитку мережі автомобільних доріг загального
користування;
 
   5) представляє інтереси дорожнього комплексу України  в
міжнародних організаціях; ( Підпункт 5 пункту 5 в редакції
Постанови КМ N 235 ( 235-96-п ) від 22.02.96 )
 
   6) затверджує в установленому порядку нормативні документи з
питань будівництва, ремонту і утримання автомобільних  доріг
загального користування, інструкції та інші документи з питань
діяльності корпорації;
 
   7) затверджує в установленому порядку технічні умови на
продукцію (роботи, послуги), що  виробляється  (виконуються,
надаються) підприємствами, що входять до складу корпорації;
 
   8) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням
законодавства підприємствами,  установами  і  організаціями
дорожнього комплексу;
 
   9) забезпечує разом з Державтоінспекцією додержання чинного
законодавства щодо охорони доріг і споруд на них;
 
   10) затверджує в установленому порядку техніко-економічні
обгрунтування та розрахунки, переліки, титульні списки будов і
проектно-розвідувальних робіт, проектно-кошторисну документацію,
організовує приймання виконаних робіт на автомобільних дорогах
державного значення;
 
   11) подає до Мінтрансу пропозиції про внесення змін до
переліків автомобільних  доріг  державного  значення  та  за
погодженням з відповідними органами місцевого  самоврядування
вносить зміни до  переліків  автомобільних  доріг  місцевого
значення; ( Підпункт 11 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 235 ( 235-96-п ) від 22.02.96 )
 
   12) здійснює фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом,
ремонтом та  утриманням  автомобільних  доріг  загального
користування, розвитком виробничих потужностей  і  об'єктів
соціально-побутового призначення, що мають галузеве значення;
 
   13) вносить до Мінтрансу пропозиції про джерела фінансування
дорожнього господарства, а також перерозподіл фінансових ресурсів
з метою ліквідації відставання у розвитку мережі автомобільних
доріг в окремих регіонах; ( Підпункт 13 пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-96-п ) від 22.02.96 )
 
   14) розробляє пропозиції про формування і розміщення в
установленому порядку державного контракту на будівництво об'єктів
дорожнього господарства та координує діяльність підприємств і
організацій, пов'язану з його виконанням;
 
   15) бере участь у виготовленні нових видів машин, механізмів,
обладнання та приладів для потреб дорожнього господарства;
 
   16) провадить  зовнішньоекономічну  діяльність,  сприяє
зовнішньоекономічній діяльності підприємств  та  організацій
дорожнього комплексу та розвиткові їх прямих зв'язків;
 
   17) здійснює заходи щодо  організації  підготовки  і
перепідготовки кадрів, сприяє забезпеченню реалізації державної
політики зайнятості населення;
 
   18) бере участь у розробленні та реалізації державних програм
поліпшення екологічного становища в Україні  та  ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 
   19) організовує  роботу  із  забезпечення  мобілізаційної
готовності та цивільної оборони підприємств, установ і організацій
дорожнього комплексу, їх підготовки до роботи в умовах особливого
періоду, а також до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків; ( Підпункт 19 пункту 5 в редакції
Постанови КМ N 1758 ( 1758-99-п ) від 24.09.99 )
 
   20) розробляє і погоджує з відповідними органами систему
заходів щодо захисту державної, службової та комерційної таємниці;
 
   21) вносить до відповідних центральних органів державної
виконавчої влади пропозиції про вдосконалення галузевої системи
обліку, звітності та державної статистики, забезпечує здійснення
обліку результатів діяльності підприємств, установ і організацій
дорожнього господарства,  заснованих  на  загальнодержавній
власності;
 
   22) вживає заходів щодо соціального захисту працівників
підприємств, установ і організацій дорожнього господарства;
 
   23) сприяє створенню рівних умов для розвитку господарської
діяльності підприємств усіх форм власності; ( Пункт 5 доповнено
підпунктом 23 згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-96-п ) від
22.02.96 )
 
   24) здійснює відповідно  до  законодавства  впровадження
антимонопольних заходів". ( Пункт 5 доповнено підпунктом 24
згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-96-п ) від 22.02.96 )
 
   25) здійснення функції з управління майном, що перебуває у
загальнодержавній  власності  і закріплене за підприємствами,
установами і організаціями дорожнього господарства, в частині
затвердження статутів (положень), контролю за їх додержанням та
прийняття рішень у зв'язку з порушенням цих статутів (положень),
укладання та розірвання контрактів з керівниками підприємств,
установ і організацій за  переліком,  визначеним  Мінтрансом,
здійснення контролю за ефективністю використання і збереження
закріпленого за підприємствами і організаціями державного майна.
( Підпункт 25 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 235 ( 235-96-п )
від 22.02.96 )
 
 
   6. Укравтодор під час виконання покладених на нього функцій
взаємодіє з центральними органами державної виконавчої влади
України, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
 
   7. Укравтодор має право:
 
   залучати на договірних засадах підприємства і організації,
вчених і спеціалістів для вирішення питань розвитку дорожнього
господарства, а також для проведення консультацій та експертизи;
 
   брати участь у розгляді органами державної виконавчої влади
питань, що стосуються дорожнього господарства;
 
   безплатно одержувати від підприємств, установ і організацій
інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань і
функцій;
 
   здійснювати контроль за цільовим і ефективним використанням
коштів, які відповідно до чинного законодавства спрямовуються на
дорожні роботи;
 
   утворювати в установленому  порядку  для  розв'язання
найважливіших завдань і реалізації пріоритетних програм розвитку
дорожнього господарства спеціальні (включаючи валютні) та цільові
(на добровільних засадах) фонди;
 
   8. Укравтодор у межах своїх повноважень видає на основі й на
виконання чинного законодавства накази, організовує та контролює
їх виконання.
 
   Корпорація у разі потреби видає разом з центральними органами
державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
спільні акти.
 
   Рішення Укравтодору, прийняті у межах його компетенції, є
обов'язковими для підприємств, установ і організацій дорожнього
господарства незалежно від форм власності.
 
   9. Укравтодор очолює голова, який призначається Президентом
України.
 
   Голова має заступників, яких за поданням Мінтрансу призначає
Кабінет Міністрів України, розподіляє обов'язки між заступниками
голови та  визначає  повноваження  структурних  підрозділів
корпорації. ( Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 235
( 235-96-п ) від 22.02.96 )
 
   Голова Укравтодору несе персональну відповідальність  за
виконання покладених на корпорацію завдань і здійснення нею своїх
функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників голови,
керівників підрозділів корпорації.
 
   Голова Укравтодору входить до складу колегії Мінтрансу. 
( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 235 
( 235-96-п ) від 22.02.96 )
 
   10. Для  погодженого  вирішення питань, що належать до
повноважень Укравтодору, в корпорації утворюється рада у складі
голови (голова ради), заступників голови за посадою, керівників
структурних підрозділів  корпорації,  а  також  керівників
підприємств, установ та організацій дорожнього господарства. (
Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 235 ( 235-96-п ) від
22.02.96 )
 
   11. Центральний апарат Укравтодору утримується за рахунок
коштів, що надходять на фінансування дорожнього господарства
згідно з чинним законодавством.
 
   12. Структура центрального апарату Укравтодору затверджуються
Віце-прем'єр-міністром України.
 
   Штатний розпис центрального апарату Укравтодору і положення
про його структурні підрозділи затверджуються головою корпорації.
 
   13. Укравтодор є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2005
Партнеры


Правовые ресурсы