Про державне планування економічного та соціального розвитку України на 1995 рік

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про державне планування економічного та
       соціального розвитку України на 1995 рік
 
   Враховуючи нову  економічну ситуацію, недієвість існуючої
практики державного  планування  економічного  та  соціального
розвитку України, з метою приведення її у відповідність з вимогами
щодо  розвитку   економіки   у    перехідний    період
п о с т а н о в л я ю:
   1. Установити,  що  основні  параметри  економічного  та
соціального розвитку України на 1995 рік  розраховуються  на
підставі затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету
України на 1995 рік.
   Кабінет Міністрів України розробляє на підставі Державного
бюджету України на 1995 рік проект Державної програми економічного
та соціального розвитку на 1995 рік, в якій визначаються основні
макроекономічні показники, макроекономічні баланси та план  дій
Уряду України щодо забезпечення їх реалізації, та вносить у
місячний строк після затвердження Державного бюджету на 1995 рік
до Верховної Ради України.
   Міністерства та відомства України  розробляють  у  межах
визначених обсягів фінансових та матеріальних ресурсів індикативні
плани розвитку відповідних галузей народного господарства, які
затверджує Кабінет Міністрів України.
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 1994 року N 589 ( 589-94-п ) "Про
організацію роботи щодо формування проекту Державного бюджету
України на 1995 рік".
   3. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 22 грудня 1994 року
    N 799/94 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2002