Про обрання Бойка В.Ф. Головою Верховного Суду України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про обрання Бойка В.Ф. Головою Верховного Суду
               України
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 52, ст.465 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
   Обрати Бойка  Віталія Федоровича Головою Верховного Суду
України.
 
 
 Голова Верховної Ради України             О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 21 грудня 1994 року
     N 311/94-ВР 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2001