Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 351 від 20.12.94
   м.Київ
 
 vd941220 vn351
 
         Про внесення змін до Положення
        про проведення практики студентів
        вищих навчальних закладів України
 
   З метою приведення у відповідність Положення про проведення
практики студентів  вищих  навчальних  закладів   України,
затвердженого наказом Міносвіти України  від 08.04.93 р. N 93
( z0035-93 ), зі  спільним листом Міністерства праці України
N 05-4075 ( v4075205-94 ), Міністерства фінансів України N 12-101
та Міністерства освіти України N 1/9-240 від 01.12.94 р. "Про
ставки погодинної оплати праці за проведення учбових занять",
згідно з яким 1 жовтня 1994 року введені нові коефіцієнти для
нарахування погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх
галузях  народного господарства, за проведення навчальних занять
Н А К А З У Ю:
   1. В Положенні про проведення практики студентів  вищих
навчальних закладів України пункт 5.3. (перший і другий абзаци),
пункт 1 Кошторису-калькуляції додатка 1 та пункт 3.3 додатка 2
(другий і третій абзаци) викласти в такій редакції: "Оплата праці
безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється
навчальним закладом згідно з діючими в період практики ставками
погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях
народного господарства за проведення учбових занять із розрахунку
1 година на одного студента на тиждень".
   2. Фінансово-економічному  управлінню  Міносвіти  України
(Л.Г.Шматок) інформувати навчальні заклади і установи освіти про
діючі ставки погодинної оплати.
   3. Наказ довести до усіх навчальних закладів та установ
освіти, а також галузевих міністерств і відомств, які мають
відношення до практики студентів.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
управління вищих навчальних закладів Степка М.Ф. 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2001