Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


           З А К О Н У К Р А Ї Н И
    Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом
      Республіки Білорусь про уникнення подвійного
  оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків
        стосовно податків на доходи і майно
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 52, ст.457 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
   Угоду між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про
уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від
сплати податків стосовно податків на доходи і майно ( 112_640 ),
підписану в м. Ашгабаті 24 грудня 1993 року, ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 20 грудня 1994 року
   N 306/94-ВР
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2001