LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Угода про співробітництво між Антимонопольним комітетом України і Міністерством економічної конкуренції Чеської Республіки

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року



               Угода
  про співробітництво між Антимонопольним комітетом України
  і Міністерством економічної конкуренції Чеської Республіки
 
   Антимонопольний комітет України і Міністерство економічної
конкуренції Чеської Республіки (далі - "Сторони"),
   враховуючи вирішальне  значення  ринкової  економіки  для
добробуту народів обох країн,
   виходячи з принципів рівноправності і взаємної вигоди,
   маючи на меті розширення співробітництва між Сторонами,
   домовились про наступне:
               Стаття 1
   Сторони розвивають  і  зміцнюють співробітництво у сфері
проведення антимонопольної політики, підтримки підприємництва і
захисту конкуренції від її обмежень.
               Стаття 2
   Співробітництво між Сторонами здійснюється в межах наданих їм
повноважень по таких напрямках:
   - удосконалення нормативної бази антимонопольної політики;
   - розробка, здійснення і аналіз  результатів  практичних
заходів щодо демонополізації економіки і приватизації державних
підприємств;
   - обмін досвідом проведення розслідувань обмежень конкуренції
та інших порушень антимонопольного законодавства;
   - удосконалення  правових основ запобігання, обмеження і
припинення монопольної діяльності;
   - створення умов для ефективного функціонування товарного і
фондового ринків;
   - сприяння заходам щодо зняття бар'єрів, що перешкоджають
господарському та інвестиційному співробітництву, функціонуванню
господарюючих суб'єктів, у тому числі спільних підприємств і
об'єднань.
               Стаття 3
   Сторони здійснюють взаємодію в таких основних формах:
   - обмін законодавчими та іншими нормативними актами, а також
інформаційними матеріалами;
   - допомога в здійсненні експертиз і проведення консультацій;
   - організація стажування, навчання кадрів;
   - організація дво- і багатосторонніх симпозіумів і семінарів.
               Стаття 4
   Фінансування співробітництва  здійснюється  на безвалютній
основі, якщо інше не обумовлено в кожному окремому випадку.
               Стаття 5
   При реалізації положень цієї Угоди Сторони сприяють одна
одній в забезпеченні необхідних робочих контактів з органами
законодавчої, виконавчої і судової влади своїх держав.
               Стаття 6
   Співробітництво між  Сторонами  здійснюється  на  основі
схвалених ними щорічних програм.
               Стаття 7
   На прохання однієї з Сторін проводяться негайні консультації
з питань, пов'язаних з виконанням цієї Угоди.
               Стаття 8
   Будь-які доповнення і зміни до цієї Угоди  погоджуються
Сторонами письмово.
               Стаття 9
   Ця Угода не обмежує і не зачіпає будь-яким чином права і
зобов'язання Сторін по  інших  укладених  ними  угодах  про
співробітництво з державними органами, неурядовими організаціями
іноземних держав і міжнародними організаціями.
              Стаття 10
   Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і залишається в
силі до закінчення 6-місячного строку з дня одержання письмового
повідомлення однією із Сторін про намір іншої Сторони припинити її
дію.
   Припинення дії цієї Угоди не впливає на програми і проекти,
котрі вже виконуються.
   ВЧИНЕНО в м. Києві 19 грудня 1994 року в двох примірниках,
кожний українською, чеською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У випадку розбіжності при тлумаченні
тексту, перевага надаватиметься тексту англійською мовою.
 
 За Антимонопольний комітет      За Міністерство економічної
 України                конкуренції
                    Чеської Республіки
 
 О. Завада               С. Белеградек
 
 Голова Комітету            Міністр
 



 

 

попередній документ наступний документ
архів-2000
Партнеры


Правовые ресурсы