Протокол про консультації між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Республіки Білорусь

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

               Протокол
     про консультації між Міністерством закордонних
      справ України та Міністерством закордонних
          справ Республіки Білорусь
 
 
   Дата підписання:    16.12.1994
   Дата набуття чинності: 16.12.1994
 
   Міністерство закордонних  справ  України  та Міністерство
закордонних справ Республіки Білорусь, що в подальшому іменуються
"Сторони",
 
   виходячи з  бажання  сприяти зміцненню співробітництва й
безпеки в Європі відповідно до Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ), Хельсінкського Заключного Акта Наради з безпеки
та співробітництва в Європі ( 994_055 ), інших документів з
безпеки та співробітництва в Європі, зокрема, Паризької Хартії для
нової Європи ( 995_058 ),
 
   враховуючи спільність культури українського та білоруського
народів і зв'язки, що історично склалися між ними,
 
   вважаючи корисною практику регулярних консультацій та обмін
думками  з  міжнародних  питань  і  питань  двостороннього
співробітництва, які становлять взаємний інтерес,
 
   домовилися про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Сторони регулярно  проводитимуть  консультації  з  питань
українсько-білоруських  відносин,  розвитку   двостороннього
співробітництва в галузі політики, економіки, науково-технічних
зв'язків, екології, гуманітарного співробітництва та культури, а
також з питань, пов'язаних з національними меншинами.
 
               Стаття 2
 
   Сторони в міру необхідності проводитимуть консультації з
міжнародних питань,  які  становлять  взаємний  інтерес.  Ці
консультації, зокрема, охоплюватимуть такі сфери:
 
   послідовний розвиток і поглиблення процесу Наради з безпеки
та співробітництва в Європі;
 
   зміцнення миру, стабільності й довіри в Європі з метою
будівництва демократичної, мирної та єдиної Європи;
 
   розвиток контактів  і співробітництва з європейськими та
іншими міжнародними організаціями;
 
   консультації з питань співробітництва в гуманітарній сфері та
в  галузі  прав  людини, а також поважання й захисту прав
національних меншин;
 
   розвиток міжнародного економічного  та  науково-технічного
співробітництва, а також співробітництва в галузі екології;
 
   питання, що  є  предметом  багатосторонніх  міжнародних
переговорів в рамках Організації  Об'єднаних  Націй  та  її
спеціалізованих установ.
 
               Стаття 3
 
   Міністри закордонних справ, їх заступники або їх уповноважені
регулярно зустрічатимуться та проводитимуть обмін думками  з
міжнародних питань і питань двосторонніх відносин, що становлять
взаємний інтерес.
 
               Стаття 4
 
   Сторони в міру необхідності проводитимуть консультації та
обмін думками на міжнародних форумах і в міжнародних організаціях.
 
               Стаття 5
 
   Консультації також  проводитимуться  між  управліннями та
відділами Сторін.
 
   У межах своєї компетенції Сторони сприятимуть встановленню та
розвитку прямих зв'язків між державними органами, громадськими й
іншими організаціями двох держав, у тому числі на місцевому рівні.
 
               Стаття 7
 
   Цей Протокол набуває чинності з дня його підписання  і
залишатиметься чинним до того часу, поки одна із Сторін не
повідомить в письмовій формі іншу Сторону про своє бажання
припинити його дію. З підписанням цього Протоколу втрачає чинність
Протокол про консультації між Міністерством закордонних справ
Української Радянської Соціалістичної Республіки та Міністерством
закордонних справ Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки
від 29 грудня 1990 року ( 112_012 ).
 
   Вчинено в м. Мінську 16 грудня 1994 року у двох примірниках,
кожен українською та білоруською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Міністерство                За Міністерство
 закордонних справ               закордонних справ
 України                    Республіки Білорусь
 
  (підпис)                    (підпис)
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2000