Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про взаємні поставки у 1995 році озброєння, військової техніки, інших матеріальних засобів та надання послуг для потреб оборони та безпеки

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
     між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь
     про взаємні поставки у 1995 році озброєння,
     військової техніки, інших матеріальних засобів
     та надання послуг для потреб оборони та безпеки
 
   Уряд України  та  Уряд  Республіки Білорусь, які надалі
іменуються "Сторони",
   виходячи з Угоди між Урядом України та Урядом Республіки
Білорусь про торговельно-економічне співробітництво від 23 грудня
1993 року ( 112_002 ),
   з метою подальшого зміцнення обороноздатності обох держав
   домовились про таке:
               Стаття 1
   Уряд України забезпечить у 1995 році поставки до Республіки
Білорусь  озброєння, військової техніки, військового  майна  і
запчастин та надання послуг військового призначення, що надалі
іменуються "спеціальне майно" та "послуги", за номенклатурою і в
обсягах згідно з Додатком 1.
               Стаття 2
   Уряд Республіки Білорусь забезпечить у 1995 році поставки до
України спеціального майна та послуг за номенклатурою і в обсягах
згідно з Додатком 2.
               Стаття 3
   Сторони забезпечать через відповідні організації відрядження
до України і до Республіки Білорусь своїх фахівців у кількості та
на строки за узгодженням Сторін для проведення робіт і надання
послуг, у тому числі  для  навчання  експлуатації,  бойовому
застосуванню і ремонту озброєння та військової техніки.
               Стаття 4
   Взаємні поставки спеціального майна згідно з Додатками 1 і 2
до цієї Угоди здійснюватимуться без справлення мита за ліцензіями
(дозволами).
               Стаття 5
   Порядок розрахунків за взаємні поставки спеціального майна,
його перевезення, супроводження військовими караулами, прийом,
відповідальність Сторін за виконання взаємних поставок будуть
визначені в контрактах, які укладуть між собою уповноважені
організації Сторін.
   Сторони розроблять і погодять порядок організації військових
перевезень спеціального майна і супроводження його військовими
караулами на територіях Сторін, що домовляються.
   До визначення цього порядку Сторони керуватимуться діючими
документами.
   Ціни на спеціальне майно, що поставляється і закуповується, а
також на  послуги  військового  призначення,  що  надаються,
визначатимуться контрактами.
               Стаття 6
   Сторони не передаватимуть без взаємного погодження фактично
чи формально спеціальне майно, що поставляється за цією Угодою, і
інформацію по ньому фізичним або юридичним особам і урядам третіх
країн, за винятком випадків надання інформації, передбачених
міжнародними зобов'язаннями Сторін. При виникненні такого випадку
Сторони організують необхідні консультації.
               Стаття 7
   Сторони доручають військовим  представництвам  міністерств
оборони  України і Республіки Білорусь здійснювати на своїх
підприємствах прийомку спеціального майна, яке поставляється за
цією Угодою.
               Стаття 8
   Усі спірні питання, які можуть виникнути між українськими і
білоруськими підприємствами у процесі виконання цієї Угоди, будуть
вирішуватись на умовах, передбачених у контрактах.
               Стаття 9
   Сторони не  будуть  копіювати  спеціальне  майно,  що
поставляється за цією Угодою, здійснювати його відтворення, а
також використовувати винаходи, ноу-хау та іншу науково-технічну
продукцію  Сторін,  використані  при  виготовленні  вказаного
спеціального майна, без попередньої на це явно вираженої згоди їх
первісного власника.
              Стаття 10
   Контроль та координацію діяльності щодо реалізації цієї Угоди
в межах повноважень покласти:
   з боку України - на Міністерство зовнішніх  економічних
зв'язків України, Міністерство оборони України та Міністерство
машинобудування, військово-промислового комплексу і  конверсії
України;
   з боку Республіки Білорусь -
 
              Стаття 11
   Сторони домовились, що одностороння зміна умов даної Угоди
неприпустима. Всі зміни та доповнення до цієї Угоди набувають
чинності в тому ж порядку, що й сама Угода.
   Спори, пов'язані з тлумаченням і застосуванням цієї Угоди,
урегульовуються шляхом переговорів або в іншій прийнятній для
Сторін формі.
              Стаття 12
   Ця Угода набуває чинності з дня її підписання. Додатки 1 и 2
є невід'ємною частиною цієї Угоди.
   Здійснено в м.Мінськ 16 грудня 1994 року в двох примірниках
українською та білоруською мовами, причому обидва тексти  є
автентичними.
 
 За Уряд України            За Уряд Республіки Білорусь
  (підпис)                    (підпис) 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2000