LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро відшкодування сум податку на добавлену вартість сільськогосподарським товаровиробникам

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року 
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 10-330/10-3147 від 01.08.94
   м.Київ
 
 vd940801 vn10-330/10-3147
                 Державним податковим інспекціям
                 по Республіці Крим, областях,
                 мм.Києву та Севастополю
                 Міністерству фінансів Республіки
                 Крим, фінансовим управлінням по
                 областях, мм.Києву та Севастополю
 
    Про відшкодування сум податку на добавлену вартість
       сільськогосподарським товаровиробникам
 
   Стосовно відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам
сум перевищення сплаченого податку на добавлену вартість над
одержаним  від  реалізації  сільськогосподарської  продукції
відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.06.94 р.
"Про подолання кризового стану в агропромисловому комплексі"
( 59/94-ВР ), Головна державна податкова інспекція  України
повідомляє, що таке відшкодування з 1 червня 1994 року повинно
проводитись у  відповідності  з п.44 Інструкції про порядок
обчислення і сплати податку на добавлену вартість, затвердженої
наказом Головної державної податкової інспекції України  від
10 лютого 1993 року N 3 (  z0018-93  ) і  зареєстрованої
Міністерством юстиції України 31.03.93 р. за N 18 з відображенням
відшкодованих сум по особовому рахунку платника за  звітний
період.
   Зазначене відшкодування проводиться на  підставі  поданих
платниками декларацій по формі N 1 (починаючи з декларацій,
поданих за червень 1994 року) з відображенням зазначених сум
перевищення (від'ємне значення податку) у рядку 6 податкової
декларації.
   Механізм відшкодування зазначених сум доведено до фінансових
і податкових органів листом Міністерства фінансів України від
27.08.93 р. N 09-404, яким  передбачено,  що  відшкодування
проводиться  в  установленому порядку з відповідних місцевих
бюджетів з послідуючим відшкодуванням у разі необхідності з
вищестоячого бюджету по взаємних розрахунках.
   Одночасно доводимо до вашого  відома  лист  Міністерства
сільського господарства і продовольства та Головної державної
податкової інспекції України від 22.07.94 р. N 37-21-1-12/4483,
10-330/10-2956 щодо зарахування з 1 липня 1994 року відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 1994 року N 496
( 496-94-п ) податку на  добавлену  вартість  від  реалізації
продукції сільськогосподарськими підприємствами та підприємствами
м'ясної і молочної промисловості  усіх  форм  власності  на
спеціальний рахунок.
   Відповідно до поіменованих документів зазначені підприємства
позитивне  сальдо  по рахунку 68 щомісячно перераховують на
спеціальний рахунок Мінсільгоспроду України для виплати доплат на
молоко, худобу і птицю, що реалізуються в державні ресурси, а по
від'ємному сальдо сільськогосподарські підприємства  щомісячно
отримують відшкодування з бюджету, тоді як підприємства м'ясної і
молочної промисловості враховують зазначені суми перевищення в
розрахунках за наступні звітні періоди.
   Облік надходження платежу проводиться у окремому реєстрі за
формою N 25 і на картці особового рахунку N 3 у відповідності до
вимог Інструкції про порядок ведення державними  податковими
інспекціями  оперативно-бухгалтерського  обліку  податків  і
неподаткових платежів, затвердженої наказом Головної державної
податкової інспекції України від 12 травня 1994 року N 37
( z0114-94 ).
   У звіті за формою N 1-П "Про суми фактичних надходжень
податків  та  неподаткових  платежів  підприємств, об'єднань,
організацій і громадян до бюджету" вказані надходження показуються
за підсумком звіту по коду 42.
   У звіті за формою 2-П "Про результати контрольної роботи
державних податкових інспекцій" наслідки перевірки правильності
сплати вказаного платежу показуються по коду 234.
   Прохання встановити контроль за правильністю нарахування,
зарахування та відшкодування коштів відповідно до викладеного в
даному листі порядку та інформувати Головну державну податкову
інспекцію України з цього питання  щоквартально, не пізніше
20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, з обов'язковим
зазначенням  сум,  зарахованих  на  спеціальний  рахунок  та
відшкодованих із бюджету.
 
 Перший заступник начальника Головної
 державної податкової інспекції України         О.І.Шитря 

 

попередній документ наступний документ
архів-2004
Партнеры


Правовые ресурсы