LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро Національний аграрний університет

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
       Про Національний аграрний університет
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 38, ст.353 )
 
  { Iз змінами, внесеними згідно з Кодексом
   N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
                         N 21-22, ст.144
                  Законом
   N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
 
 
 
   З метою підвищення ефективності  використання  потенціалу
освітніх і наукових установ сільськогосподарського профілю, а
також поліпшення підготовки спеціалістів, педагогічних і наукових
кадрів відповідно до вимог світового рівня Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити, що Український державний аграрний університет
є Національним аграрним університетом із статусом самоврядного
(автономного) державного вищого навчального закладу, який здійснює
свою діяльність відповідно до статуту, що затверджується Кабінетом
Міністрів України, в  функціональному  управлінні  якого  він
знаходиться.
   Навчальні, науково-дослідні і  учбово-виробничі  установи,
організації, підприємства та інші відокремлені і невідокремлені
підрозділи цього  університету  входять  до  його  складу  і
функціонують як єдина навчально-наукова і господарська структура
(далі - Університет).
   В Університеті  створюється  за рахунок частини прибутку
підприємств, що входять до його складу, загальний фонд розвитку
матеріально-технічної бази  і  соціальної  інфраструктури.  На
підприємства Університету поширюється дія Закону України "Про
підприємства в  Україні"  ( 887-12 ), їх статути затверджує
Університет.
 
   2. Зупинити дію:
 
   ( Підпункт "а" пункту 2 втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
 
 
   { Підпункт "а" пункту 2 втратив чинність на підставі Закону
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
 
 
   3. Надати Університету право створювати, ліквідовувати і
реорганізовувати у своєму складі структурні підрозділи, в тому
числі з правами юридичної особи, а також приймати до свого складу
у встановленому порядку існуючі навчальні, наукові  установи,
організації та підприємства.
 
   4. Університету  разом  з  відповідними міністерствами і
відомствами протягом 1994/1995 навчального року розробити та у
встановленому порядку затвердити Положення про навчально-наукові
підрозділи Університету, що діють на базі їх науково-дослідних
інститутів і виробничих підприємств.
 
   5. Органам  державної  виконавчої  влади  не  передавати
закріплене за  Університетом  майно,  що   перебуває   у
загальнодержавній власності,  будь-яким органам, підприємствам,
установам, організаціям або іншим навчальним закладам.
   Установити, що Університет використовує закріплене за ним
майно з освітньою метою для виконання своїх статутних завдань без
зміни форми власності цього майна і утримує його за рахунок
виділених Університету коштів.
 
   6. Враховуючи потреби Університету в розширенні навчальної та
технічної бази,  рекомендувати  Радам  народних  депутатів не
допускати вилучення земельних ділянок з земель, наданих йому в
користування.
 
   7. Кабінету  Міністрів України під час розробки проекту
Державного бюджету України передбачати, починаючи з 1995 року,
фінансування Університету  окремим  рядком  за індивідуальними
нормативами, а також до 25 серпня 1994 року подати Верховній Раді
України пропозиції щодо надання Університету права спрямовувати
кошти, які перераховуються ним державі у вигляді податків, у фонд
розвитку матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури
Університету, а також звільнення його від обов'язкового продажу
валютних надходжень.
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 29 липня 1994 року
     N 158/94-В
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2004
Партнеры


Правовые ресурсы