LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро розгляд запитів державних податкових інспекцій

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
 
 N 19-211/10-3077 від 28.07.94
   м.Київ
 
 vd940728 vn19-211/10-3077
                 Державним податковим інспекціям
                 по Республіці Крим, областях,
                 мм.Києву та Севастополю
 
 
    Про розгляд запитів державних податкових інспекцій
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Листом Головної
              державної податкової інспекції
      N 16-311/10-5330 ( v5330231-94 ) від 26.12.94 )
 
 
 
   Головна державна податкова інспекція України доводить до
відома відповіді на деякі чисельні запитання державних податкових
інспекцій щодо застосування фінансових санкцій і адміністративних
штрафів, нарахування пені та обліку збільшених донарахованих сум
платежів та застосованих фінансових санкцій.
 
   Запитання 1.  Чи  застосовуються  фінансові  санкції  та
адміністративні  штрафи у разі своєчасного подання платіжних
доручень на перерахування платежів до бюджету, але у неповній
сумі?
 
   ( Відповідь на запитання 1 не застосовується згідно з Листом
Головної  державної  податкової  інспекції  N  16-311/10-5330
( v5330231-94 ) від 26.12.94 )   
 
   Запитання 2. Чи нараховується пеня у випадках, коли по одному
виду платежу є недоїмка, а по іншому - переплата незалежно від
бюджету?
 
   Відповідь. Згідно з пунктом 34 Інструкції Головної державної
податкової інспекції України від 12 травня 1994 року N 37
( z0114-94 ) "Про порядок  ведення  державними  податковими
інспекціями  оперативно-бухгалтерського  обліку  податків  і
неподаткових платежів" при наявності переплати по одному та
недоїмки по іншому виду доходів Державного та місцевих бюджетів
України, сума не вважається недоїмкою і пеня не нараховується,
якщо платником до настання строку сплати  подана  заява на
відповідні перерахування і до 1 числа місяця, наступного за
строком сплати, фінансовим органом подано до установи  банку
платіжне  доручення  для зарахування на відповідні підрозділи
бюджетної класифікації. Цей же порядок діє, якщо  заява  на
відповідні перерахування подана після настання строку сплати, але
не пізніше 5-денного строку до закінчення місяця, у якому був
строк сплати. В усіх інших випадках сума вважається недоїмкою і
пеня нараховується з дня, наступного за строком сплати, по день
списання установою банку суми платежу з вказаного  у  платіжному
дорученні підрозділу бюджетної класифікації.
 
   Запитання 3. Як вести облік збільшених донарахованих сум
платежів та штрафних санкцій?
 
   Відповідь. Для ведення обліку збільшених донарахованих сум
платежів і штрафних санкцій слід керуватись наказом Головної
державної  податкової інспекції України від 21.03.94 року N 20
( z0077-94 ) "Про затвердження Порядку застосування ст.25 Закону
України "Про Державний бюджет України на 1994 рік". Для контролю
за своєчасним складанням розрахунків сум збільшення донарахованих
сум платежів і штрафних санкцій та їх повною сплатою необхідно
вести журнал реєстрації інкасових доручень (розпоряджень) на
стягнення сум збільшення донарахованих платежів і штрафних санкцій
з рахунків платника за формою згідно з додатком. Цей журнал
ведеться за видами платежів відділом обліку та звітності (облік
70%) та бухгалтерією державної податкової інспекції (облік 30%). У
день повної сплати зазначені 70% обліковуються в картці особового
рахунку платника. В лівому верхньому куті робиться відмітка про
сплату,  а в розділі пені проводиться нарахування і сплата
зазначеної суми. 30% обліковуються в реєстрі надходжень  та
повернень коштів державної податкової інспекції.
 
   Запитання 4. На які саме суми донарахованих податків або
інших обов'язкових платежів і штрафних санкцій розповсюджується
дія статті 25 Закону України від 1 лютого 1994 року N 3898-XII
( 3898-12 ) "Про Державний бюджет України на 1994 рік"?
 
   ( Відповідь на запитання 4 не застосовується згідно з Листом
Головної  державної  податкової  інспекції  N  16-311/10-5330
( v5330231-94 ) від 26.12.94 )
   
 Перший заступник начальника               О.І.Шитря
 
                       Додаток
              до листа від 28.07.94 N 19-211/10-3077
 
               Журнал
 реєстрації інкасових доручень (розпоряджень) на стягнення сум
    збільшення донарахованих платежів і штрафних санкцій
          з _________________________
             (назва платежу)
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Назва  |Платежі за актами |   Дата     |  Збільшені  |Реквізити |Відмітка
  |платника|документальних   |повної сплати   |донараховані суми|інкасового|про
  |    |перевірок     |          |         |доручення |повну
  |    |-------------------+-------------------+-----------------+----------|сплату
  |    |суми дона-|суми  |суми дона-|суми  |платежів і штраф-| N | дата |
  |    |рахованих |штрафних|рахованих |штрафних|них санкцій за  |  |   |
  |    |платежів |санкцій |платежів |санкцій |розрахунками   |  |   |
------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2004
Партнеры


Правовые ресурсы