LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро умови оплати праці працівників апарату Президії Академії правових наук України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року          МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 42 від 27.07.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 серпня 1994 р.
 vd940727 vn42            за N 182/391
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці
                      та соцполітики
    N 174 ( z0445-00 ) від 14.07.2000 )
        Про умови оплати праці працівників
        апарату Президії Академії правових
              наук України
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18
травня 1994 року N 321 ( 321-94-п ) "Питання Академії правових
наук України" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити погоджену з Міністерством фінансів, Державним
комітетом з питань науки і  технологій  шкалу  співвідношень
посадових окладів працівників апарату Президії Академії правових
наук до мінімального розміру заробітної плати.
   2. Посадові оклади працівникам обслуговуючого персоналу, які
не передбачені цими умовами, встановлювати відповідно до умов
оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей
народного господарства і виробництва.
   3. Установити, що президент Академії правових наук має право:
   3.1. Затверджувати штатний розпис апарату Президії в межах
встановленої граничної  чисельності працівників з конкретними
розмірами посадових окладів керівників підрозділів, спеціалістів і
службовців відповідно  до затвердженої шкали співвідношень, а
працівників обслуговуючого персоналу в порядку, визначеному п.2
наказу.
   3.2. Установлювати:
   керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям апарату
Президії надбавки:
   за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої
роботи - до 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного
виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової
дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;
   за знання та використання в роботі іноземної мови - до 3,5
мінімального розміру заробітної плати;
   спеціалістам і службовцям (за винятком керівників підрозділів
та їх заступників) доплати за виконання обов'язків тимчасово
відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби,
відпустки без збереження заробітної плати, з інших причин) - до 30
відсотків посадового окладу за основною роботою, використовуючи
для цієї мети до 50 відсотків складу відсутнього працівника.
Доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх жінок, які
перебувають у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною
до досягнення нею віку трьох років чи у відпустці без збереження
заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але
не більше,  ніж  до  досягнення  дитиною  шестирічного віку,
установлювати в розмірі до 30 відсотків посадового окладу за
основною роботою,  використовуючи для цієї мети всю економію
заробітної плати на посадах, що займають відсутні з цих причин
працівники.
   3.3. Преміювати працівників Академії  відповідно  до  їх
особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду
преміювання, створеного в розмірі 4-місячного фонду заробітної
плати та економії фонду заробітної плати.
   3.4. Надавати працівникам матеріальну допомогу, спрямовуючи
для цієї мети кошти у розмірі місячного фонду заробітної плати.
   Преміювання президента, надання йому матеріальної допомоги
здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України в межах наявних
коштів на оплату праці.
 
 Міністр                       М.Г.Каскевич 

 

попередній документ наступний документ
архів-2003
Партнеры


Правовые ресурсы