LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruЗміни до порядку переміщення іноземної валюти через кордон України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
 N 169 від 21.07.94
   м. Київ
 
 vd940721 vn169
                  Державному митному   комітету
                  України,   Республіканському
                  банку Криму, обласним та по
                  м.Києву і області управлінням
                  Національного банку  України,
                  Асоціації  комерційних банків
                  України,      Міністерству
                  транспорту       України,
                  Міністерству внутрішніх справ
                  України,      Генеральній
                  Прокуратурі України
 
     ( Лист скасовано на підставі Постанови Нацбанку
      N 283 ( z0452-00 ) від 12.07.2000 )
 
 
       Зміни до порядку переміщення іноземної
          валюти через кордон України
 
 
   Національний банк України вносить зміни і доповнення до
Порядку переміщення іноземної валюти через митний кордон України,
затвердженого Національним банком України 14.03.93 N 19029/381
( v_381500-93 ).
 
   2. Порядок переміщення валюти України і валютних коштів
п.2.1.1. викласти в такій редакції:
   Громадянам-резидентам і нерезидентам дозволяється вивозити
національну валюту готівкою, яка зареєстрована в митній декларації
з правом використання за кордоном у сумі до 2 млн. крб. на одну
особу незалежно від віку.
   Національна валюта, сума якої перевищує встановлені норми,
може бути вивезена тільки за спеціальним дозволом Національного
банку України.
 
  П.2.1.3. викласти в такій редакції:
  Громадянам-резидентам, які виїжджають за кордон, дозволяється
вивозити облігації, вкладні книжки банків, чеки, акції банків,
підприємств і організацій, деноміновані в українській валюті і
виписані на ім'я особи, яка виїжджає за кордон, а також білетів
українських лотарей деномінованих в українській валюті.
 
   У п.2.1.4. вилучити слова: "акцій підприємств і організацій у
валюті України, квитків українських лотарей".
 
   П.2.1.9 викласти в такій редакції:
   Громадянам-резидентам і нерезидентам дозволяється ввозити в
Україну вивезену раніше українську національну валюту готівкою в
сумі до 2 млн. крб. за наявністю митної декларації.
 
   Національна валюта, сума якої перевищує вказані норми, може
бути ввезена тільки в касах транспортних засобів (пароплавів,
поїздів, літаків), які належать резидентам України і здійснюють
торгівлю в кафе, ресторанах, барах, буфетах за межами України на
українські карбованці або за спеціальним дозволом Національного
банку України.
 
   3. Порядок переміщення іноземної валюти і валютних коштів
п.3.1.1. викласти в такій редакції:
   "Громадянам-резидентам і нерезидентам дозволяється вивезення
за кордон іноземної валюти готівкою і чеками, платіжних документів
та інших цінних паперів в тому разі:
   - якщо ця валюта була ввезена із-за кордону і зареєстрована в
митній декларації за винятком витраченої;
   - якщо іноземна валюта була отримана в Національному банку
України або в банках, які уповноважені на видачу дозволів на
вивезення валюти за кордон. Підставою для пропуску за кордон
іноземної валюти є дозвіл цих банків за формами 01, 02, 03, які
додаються.
   Вивезення валюти в зазначених вище випадках допускається
тільки тією особою, прізвище якої вказано в документах за винятком
п.3.1.9.
   - якщо іноземна валюта вивозиться громадянами-резидентами і
нерезидентами, особами без громадянства в сумі до 500 доларів США
(або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті перерахованій
по  курсу, встановленому Національним банком України) і 500
тис. російських рублів на одну особу незалежно від віку."
   Громадяни-нерезиденти, які виїжджають за кордон і вивозять
вкладні книжки, облігації, акції банків, підприємств і організацій
зарубіжних країн, повинні мати митну декларацію на їх ввезення, чи
нотаріально завірене доручення від іншого нерезидента, який ввіз
їх в Україну з додержанням митних правил на вивезення.
   У разі   перетинання   митного   кордону   України
громадяни-резиденти і нерезиденти (включаючи прямуючих транзитом)
зобов'язані задекларувати в митній декларації іноземну валюту,
незалежно від суми, чеки, вкладні книжки, платіжні документи та
інші цінні папери.
 
   П.3.1.2. розпочати словами:
   "Громадяни-резиденти і нерезиденти" і доповнити абзац 2 таким
змістом:
   "Громадянам-резидентам і   нерезидентам,  які  постійно
проживають в Україні (мають вид на проживання) і виїжджають за
кордон за запрошенням, на лікування чи навчання при наявності
візи, уповноважений банк надає дозвіл на вивезення купленої
іноземної валюти (форма 01) в сумі не більше 1000 доларів США (або
еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті). В інших випадках
дозвіл на вивезення іноземної валюти за формою 01 надається при
знятті валюти з валютного рахунку згідно з встановленими нормами.
 
   П.3.1.3. викласти в такій редакції:
   "Громадяни-резиденти і нерезиденти, які виїжджають тимчасово
за кордон у службових справах сроком до 30 днів, можуть вивозити
іноземну валюту в сумі до 300 доларів США (або еквівалент цієї
суми в іншій іноземній валюті по курсу, встановленому Національним
банком України) на добу, але загальна сума не може перевищувати
еквівалент 9000 доларів США. Також дозволяється вивозити іноземну
валюту на транспортні витрати в сумі до 1000 доларів США, крім
установлених норм на проживання і добових. Уповноважений банк
надає дозвіл на вивезення іноземної валюти, від'їжджаючим у
відрядження, в сумі відповідно до розрахунку підприємства чи
організації за формою 01 (додаток 1).
   Транспортним службовцям, які прямують за кордон, дозволяється
вивозити іноземну валюту тільки в сумі, що вказана в валютній
книжці."
 
   П.3.1.7. викласти у такій редакції:
   "Юридичним особам-резидентам (пароплавствам, авіакомпаніям,
зональним управлінням авіаліній, туристичним організаціям  та
іншим), що мають власні літаки, пароплави чи їх орендують для
виконання рейсів за кордон України, дозволяється надавати право
вивозити командиру літака чи касиру (в судових касах) іноземну
валюту в сумі до 5000 доларів США (або еквівалент цієї суми в
іншій іноземній валюті по курсу, встановленому Національним банком
України) для оплати експлуатаційних потреб за кордоном.
   На вивезення валюти на підзвітну особу видається доручення
організації. Уповноважений банк надає дозвіл на вивезення валюти з
України за формою 02 (додаток 2). Валюта підлягає обов'язковому
декларуванню.
   При виконанні рейсів до країн рублевої зони дозволяється
вивозити російську валюту в сумі еквівалентній 5000 доларів США
(по курсу, встановленому Національним банком України) за наявністю
дозволу уповноваженого банку на вивезення валюти з обов'язковим
декларуванням.
   Юридичним особам резидентам, які мають автотранспортні засоби
чи їх орендують і займаються перевезенням вантажів та пасажирів за
межі України, дозволяється вивозити до 1000 доларів США (або
еквівалент цієї суми в іншій валюті по курсу, встановленому
Національним банком України) для оплати експлуатаційних потреб за
кордоном. Уповноважений банк надає дозвіл на вивезення валюти з
України. Валюта підлягає обов'язковому декларуванню.
   При виконанні рейсів до країн рублевої зони дозволяється
вивозити російську валюту в сумі еквівалентій 1000 доларів США (по
курсу встановленому Національним банком України) за наявністю
дозволу уповноваженого банку на вивіз валюти з обов'язковим
декларуванням.
   Після повернення в Україну підзвітна особа в п'ятиденний
строк подає звіт керівнику підприємства чи організації про витрати
за кордоном з доданням документів, що підтверджують це."
 
   П.3.1.10. викласти в такій редакції:
   "Громадянам-резидентам і  нерезидентам, які виїжджають за
кордон, вивезення іноземної валюти (чеків) в сумі, яка перевищує
встановлені норми, дозволяється при наявності митної декларації на
її ввезення, а також дозволу уповноваженого банку чи спеціального
дозволу  Національного  банку  України.  Строк  дії  дозволу
уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти готівкою та
чеками для фізичних осіб (форма 01) - 1 рік, для юридичних осіб
(форма 03) -1 місяць.
   Форми дозволу на вивезення іноземної валюти і довідки про
обмін іноземної валюти на українські карбованці, які надаються
уповноваженими банками і обласними управліннями Національного
банку України і Республіканським банком Криму, реєструються в
книзі обліку і підлягає суворій звітності.
   Iноземна валюта  в  сумі,  яка  перевищує  встановлені
уповноваженим банкам норми (п.3.1.2., п.3.1.3., п.3.1.7.), може
бути вивезена тільки за спеціальним дозволом Національного банку
України (додаток 3).
   Національний банк України дозволяє керівникам регіональних
управлінь Національного банку України надавати спеціальний дозвіл
на вивезення іноземної валюти готівкою в сумі до 25000 доларів США
(або еквівалент в іншій іноземній валюті по курсу, встановленому
Національним банком України).
   Видача дозволу на вивезення іноземної валюти за формою 01,
доведеною листом Національного банку України N 19029/421 від
17.03.93, після 31 вересня 1994 року уповноваженими банками
припиняється. Фізичним і юридичним особам, які одержали довідки на
вивезення іноземної валюти до 1 жовтня 1994 року, дозволяється
вивезення валюти за довідками старого зразка.
 
   П.3.1.11. викласти в такій редакції:
   "Видача довідок про обмін іноземної валюти на українські
карбованці (форма N 377) з відміткою у  митній  декларації
резидентам і нерезидентам, які дають право на вивезення товару з
України без сплати мита фізичними особами, здійснюється тільки
банками і їх філіями."
   П.3.1.12. викласти в такій редакції:
   "Забороняється вкладання в почтові відправлення іноземної
валюти готівкою, акцій та інших платіжних документів в іноземній
валюті, крім уповноважених банків і фінансово-кредитних установ,
які мають ліцензію Національного банку України на здійснення
операцій з валютними цінностям."
   Пункти 2.1.2., 2.1.7., 2,1,10 вважати такими, що втратили
чинність.
   Змінити номерацію пунктів З.1.10. на 3.1.13, 3.1.11. на
3.1.14., 3.1.12. на 3.1.15, 3.1.13. на 3.1.16, 3.1.14. на 3.1.17.,
3.1.15. на 3.1.18 і 3.1.16. на 3.1.19.
   Новий порядок  переміщення іноземної валюти через митний
кордон і форми дозволів на вивезення іноземної валюти 01,02,03
набирає чинності з 1 серпня 1994 року.
 
   Додаток: форми дозволу 01, 02, 03.
 
 
 Заступник Голови Правління            I. О. Мітюков
 
 
                         Додаток 1
 --------------------          форма 01 дійсний протягом
 --------------------          року без права передачі
  (назва банку)
 --------------------
 --------------------
 юридична адреса
 N телефону, N факсу
 N ліцензії, виданої НБУ
 
               ДОЗВIЛ N
 
 Виданий громадянину (ці) ________________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові)
 на вивезення за кордон іноземної валюти:
 
 готівкою ________________________________________________________
     (повна назва іноземної валюти, сума цифрами і прописом)
 
 в чеках _________________________________________________________
     (повна назва іноземної валюти, сума цифрами і прописом)
 
 Валюта, знята з валютного рахунку фізичної особи ________________
                         (тип рахунку А,Б)
 Валюта, куплена в банку фізичною особою за наявності гостьової
 
 візи, виклику на навчання, лікування ____________________________
 
 Валюта, знята з валютного рахунку юридичної особи на відрядження
 _________________________________________________________________
        (назва організації, підприємства)
 непотрібне викреслити
 Цей дозвіл підлягає здачі прикордонній митниці
                   Дата "___"___________199__р.
 
   М. П.
                   Підпис керівника банку
 
 
                         Додаток 2
 --------------------          форма 02 дійсний протягом
 --------------------          місяця без права передачі
  (назва банку)
 --------------------
 --------------------
 юридична адреса
 N телефону, N факсу
 N ліцензії, виданої НБУ
 
 
               ДОЗВIЛ N
 
 Виданий громадянину (ці)_________________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові)
 на вивезення за кордон іноземної валюти:
 готівкою ________________________________________________________
     (повна назва іноземної валюти, сума цифрами і прописом)
 інше ____________________________________________________________
     (повна назва іноземної валюти, сума цифрами і прописом)
 
 Валюта, знята з валютного рахунку юридичної особи на сплату
 експлуатаційних потреб __________________________________________
               (назва організації, підприємства)
 непотрібне викреслити
 Цей дозвіл підлягає здачі прикордонній митниці
                   Дата "___"___________199__р.
 
   М. П.
                   Підпис керівника банку
 
 
 
                           Додаток 3
                           форма 03
 
 Дата видачі дозволу
 
            СПЕЦIАЛЬНИЙ ДОЗВIЛ N
         на вивезення іноземної валюти
 
   __________________ обласне  управління Національного банку
 України, Республіканський банк Криму дозволяє ___________________
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 паспорт N_______________, виданий _______________________________
 
 вивезти готівкою (чеками) _______________________________________
                 (повна назва іноземної валюти)
 _________________________________________________________________
          (сума цифрами і прописом )
 
   Дозвіл дійсний на період до _________________________________
 
   Цей дозвіл підлягає здачі прикордонній митниці
 
 
   М. П.
                      Підпис керівника банку
 
   Дозвіл надається на фірменному бланку.
 
   4. Громадянам-резидентам  і  нерезидентам,  які  постійно
проживають в Україні (мають вид на проживання) і виїжджають за
кордон за запрошенням, на лікування чи навчання при наявності
візи, уповноважений банк надає дозвіл на вивезення купленої валюти
(форма 01) в сумі не більше 1000 доларів США (або еквівалент цієї
суми в іншій вільно конвертованій валюті).
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2002
Партнеры


Правовые ресурсы